Satamaliitto: Satamat panostavat miljardin infran ja toiminnan kehittämiseen

Suomen satamien ja satamaoperaattoreiden investoinnit ovat vahvassa kasvussa. Toteutetun kyselytutkimuksen mukaan tulevien viiden vuoden aikana Suomen satamissa suunnitellaan toteutettavaksi yli miljardin euron investoinnit, mikä vastaa 17 prosentin kasvua edellisen viisivuotiskauden investointitasoon.

Vuosina 2016–2020 Suomen satamiin tehtiin investointeja yhteensä 880 miljoonan euron arvosta eli keskimäärin 176 miljoonaa euroa vuosittain. Investoinneista 93 prosenttia tehtiin rannikolla sijaitseviin yleisiin satamiin. Suurimmat satamayhtiöiden omat investoinnit tehtiin Helsingin, HaminaKotkan, Rauman ja Kokkolan satamissa.

Ajanjaksolle 2021–2025 kohdistuvien investointien ennakoitu kokonaismäärä on 1,026 miljardia euroa. Vuosittain satamat suunnittelevat investoivansa keskimäärin 205 miljoonaa euroa. Satamanpitäjäyhtiöistä 22 ilmoitti tekevänsä myös digitalisaatioon liittyviä investointeja. Kaikki 15 satamaa, jotka ilmoittivat kokonaisinvestoinneiksi yli 10 miljoonaa euroa kaudelle 2021–2025, ilmoittivat myös investoivansa digitalisaatioon tulevan 2–3 vuoden aikana.

Investointiselvityksen on laatinut Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Selvityksen tilaajana on Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom. Luvut perustuvat satamanpitäjille ja satamaoperaattoreille suunnattuun kyselyyn. Vastaavat tiedot on koottu säännöllisesti viiden vuoden välein vuodesta 1980 alkaen. Satamien osalta vastausprosentti oli 85 ja satamaoperaattorien osalta 69.

– Selvityksen tulokset osoittavat, että satamat näkevät Suomen talouden kehityksen myönteisenä ja ovat etunojassa panostamassa toimintakykyynsä. Erityisen huomion kaipaa selvityksen teemakysymyksen tulokset, jonka mukaan satamien digitalisaatiohankkeet ovat siirtyneet ja siirtymässä työpöydiltä käytäntöön. Suomen satamat kulkevat digitalisaation, automaation ja älyn hyödyntämisen eturintamassa, korostaa Suomen Satamaliiton toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä.

– Satamien investoinneissa on potentiaalia koko ulkomaankaupan kuljetusten tehostamiseksi. Nyt on tärkeää, että satamayhtiöiden ohella myös valtio panostaa riittävästi satamiin johtavien meriväylien kehittämiseksi. Satamat ovat kattavasti edesauttamassa eri kuljetusmuotojen päästövähennyksiä digitaalisin ratkaisuin, Mäkilä näkee.

Jaa artikkeli
navigate