Seatrade Europe ja Marine Interiors – tapahtumat Hampurissa

Risteilyalan konferenssi ja näyttely Seatrade Europe järjestettiin Hampurissa 11 – 13. syyskuuta. Floridassa pidettävän vuosittaisen Seatrade Cruise Global – tilaisuuden lisäksi Seatrade – organisaatio järjestää perinteisesti yhden tapahtunan joka vuosi Euroopassa. Tämä on vuorovuosina Pohjois-Euroopassa Seatrade Europe – nimikkeen ja Etelä-Euroopassa nimikkeen Seatrade Cruise Med alla. Pohjois-Euroopan tilaisuus on säännöllisesti nykyään Hampurissa kun taas Etelä-Euroopan tilaisuus vaihtelee eri paikkojen kesken. Viimeksi Seatrade Cruise Med oli vuonna 2018 Lissabonissa ja vuoden 2020 tapahtuma tulee olemaan Malagassa. Ensimmäinen Seatrade Europe Hampurissa pidettiin jo vuonna 2001.

Hamburg Cruise Days, risteilyalusparaati. Kuva Jan Schugardt/Hamburg Cruise Days

Hampurin tilaisuus järjestettiin tänä vuonna ”päällekkäin ja lomittain” Marine Interiors  – tapahtuman kanssa, joka nimensä mukaisesti keskittyi matkustajalaivojen ja lähinnä risteilyalusten sisustukseen, arkkitehtuuriin ym.. Tapahtumien päällekkäisuus aiheutti kuitenkin aika paljon sekaannusta. Näyttelyt olivat erillisiä vierekkäisissä halleissa, mutta esitelmä- ja keskustelutilaisuuksissa oli huomattavasti hämminkiä. Tällainen kahden tapahtuman yhdistäminen ei ollut löytänyt luonnollista toteutumiskonseptia, mikä ainakin osittain selittyi sillä, että tapahtumien järjestäjät olivat kaksi erillistä instituutiota. Marine Interiors – tapahtuman järjestäjä oli Hamburg Messe.

Marine Interiors – konferenssiosiossa oli otsikon How to Design to Comply – otsikon alla esityksiä ja keskustelu, johon osallistui muun muassa Carl-Erik (Calle) Rotkirch, Helsinki Shipyard – telakan tuore toimitusjohtaja.

How to Design to Comply – session panelistit. Toinen vasemmalta Calle Rotkirch, Helsinki Shipyard.

Seatrade Europe – osion avausesityksissä ja paneelikeskusteluissa olivat voimakkaasti esillä ympäristökysymykset. Tätä selittää erityisesti se, että Saksassa on voimakasta ympäristöaisoihin pohjautuvaa koko risteilytoiminnan arvostelua ja jopa vastustamista. Merkittävin asia on luonnollisesti kestävään kehitykseen (sustainability) liittyvät kysymykset kuten hiilijalanjälki mutta myös melko monissa Euroopan risteilykohteissa herännyt keskustelu liikaturismista.
Useassa puheenvuorossa todettiin, että yliturismin osalta risteilytoiminta joutuu kärsimään kohtuuttomasti ja kantamaan kuormaa koko turismisektorin puolesta, koska risteilymatkustajien näkyvyys katukuvassa on niin selvä siksi, että matkustajat purkautuvat kohteisiin suurina ryhminä.

Yleisesti ottaen risteilyliiketoiminta elää edelleen voimakasta ja melko tasaista kasvua, joka Euroopassa on kaikkien vahvinta Saksassa. Matkustajista on saksalaisia vuositasolla reilusti yli 2 miljoonaa, ja voimakasta kasvua selittävät osittain maan vahvat paikalliset brändit, joista merkittävimpiä ovat AIDA ja TUI Cruises. Kasvun jatkon moneksi vuodeksi eteenpäin varmistaa ennennäkemätön uusien laivojen tilauskanta, jonka volyymi maailman tasolla on lähes 45 % liikenteessä olevan laivakaluston volyymista.

Erillinen Marine Interiors – tapahtuma (näyttely ja konferenssi) viittaa siihen, että mammuttimaisten yleistapahtumien aika alkaa olla risteilyalalla ohi. Turvallisuusasioiden lisäksi sisustustapahtumat näyttävät olevan jo toinen eriytymiseen johtava sektori. Jo alkukesällä 2019 oli erillinen interior – tapahtuma Miamissa ja kolmas samaan sektoriin kohdistuva tulee olemaan loppuvuodesta 2019 Barcelonassa.

On mahdollista ja jopa todennäköistä, että muillakin risteilyliiketoimintaan liittyvillä alasektoreilla päädytään vähitellen erillisiin nykyistä pienempiin asiantuntijatapahtumiin.

Suomalaisten osallistuminen Hampurin kahteen tapahtumaan oli aikaisempiin vuosiin verrattuna varsin vaisu. Erityisesti yllätti niukka osallistuminen laivanrakennuksen ja laivateniikan alalla. Maailman telakoista oli Seatrade – näyttelyssä esillä vain Meyer – ryhmä.

Hampurissa on jo muodostunut perinteeksi, että Seatrade – tapahtumaa seuraavana viikonloppuna kaupungissa järjestetään Hamburg Cruise Days 13 – 15. syyskuuta, joka on koko kansalle järjestetty spektaakkeli, minkä tarkoituksena on tietysti lisätä risteilytoiminnan näkyvyyttä ja toimia alan yleisenä markkinointitapahtumana. Kolmipäiväiseen Cruise Days – tapahtumaan sisältyy myös vaikuttava risteilyalusparaati ja valospektaakkeli. Päivien aikana kaupungissa vieraili yhteensä 12 risteilyalusta, joista kaksi oli jokiristeilylaivoja.

Teksti Eero Mäkinen

 

Jaa artikkeli