Suurin osa Saksan varustamoista ajaa LSFO:lla

Saksan varustamoyhdistyksen teettämän tutkimuksen mukaan neljä saksalaisalusta viidestä käyttää alhaisen rikkipitoisuuden polttoöljyä eli LFSO:ta ensi tammikuun alusta lähtien. LNG:llä ajaa kaksi prosenttia saksalaisista kauppalaivoista.

Valtaosa eli 81 prosenttia saksalaisista kauppalaivoista käyttää LFSO:ta (low sulphur fuel oil) eli polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on alle 0,5 prosenttia. Raskaan polttoöljyn (HFO, heavy fuel oil) ja skrubbereiden käyttöä jatkaa tammikuussa 11 prosenttia tonnistosta, laivanomistajien yhdistys VDR:n (Verband Deutscher Reeder) kyselystä ilmenee.

Aluksista kuusi prosenttia käyttää muita polttoaineita eli lähinnä sellaisia, joilla saa ajaa Itämeren ja Pohjanmeren kaltaisilla erikoisalueilla. Mainituilla merialueilla rikin enimmäispitoisuus on 0,1 prosenttia, Maritime-Executive kirjoittaa.

Kyselyn mukaan noin kaksi prosenttia saksalaisista aluksista käyttää tällä hetkellä polttoaineena LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua.

Varustamoiden mielestä polttoaineisiin liittyvät tekniset ongelmat ovat tulevaisuuden vaikeimpia haasteita. Näitä pulmia seuraavat kustannustekijät sekä epätietoisuus siitä, voidaanko kohoavia polttoainekuluja siirtää asiakkaiden maksettavaksi. Saksan varustamoja huolestuttaa myös uusien polttoaineiden saatavuus ja riittävyys.

– Monet varustamojohtajat pelkäävät uusien polttoaineiden aiheuttavan teknisiä pulmia ja taloudellisia tappioita. Siksi toivomme kaikilta sidosryhmiltä ennen kaikkea joustavuutta, jotta siirtymäajasta tulee onnistunut, Saksan varustamoyhdistyksen toimitusjohtaja Ralf Nagel sanoo.

Puhtaampi polttoaine maksaa paljon rahaa

Se on selvää jo etukäteen, että polttoaineiden vaihtaminen eiole ilmaista lystiä. VDR:n mukaan siirtyminen merenkulkujärjestö IMO:n rikkisääntöjen mukaisiin polttoaineisiin aiheuttaa saksalaisille varustamoyhtiöille keskimäärin 7,5 miljoonan euron kustannukset.

-Yli kaksi kolmasosaa Saksan varustamoyhtiöistä on korkeintaan keskikokoisia, alle kymmenellä laivalla operoivia yrityksiä. Tämä kuvaa sitä, miten suuresta taloudellisesta taakasta ja isoista riskeistä polttoaineiden vaihtamisessa on kysymys, Nagel sanoo.

VDR on myös peräänkuuluttanut satamavaltioilta, lippumailta ja merenkulkuviranomaisilta tiukkoja toimia uusien polttoainesääntöjen noudattamisen valvomiseksi. Kukaan ei saa saada kilpailuetua siitä, että ajaa enemmän saastuvalla polttoaineella kuin muut, Saksan varustamoyhdistys toteaa.

Jaa artikkeli