Tavoitteena ajantasaisesti tarkentuva laivan saapumis- ja lähtöaika

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vetovastuulla oleva Aikatieto-työryhmä on työskennellyt puolisen vuotta. Missä nyt mennään?

Hangon Satama on mukana projektissa.

Ryhmä on kartoittanut aikamääritelmiin liittyviä standardeja ja päätynyt seuraamaan Rotterdamin sataman Port Call Optimization Task Forcen työtä. Ryhmä poimii projektista käyttöönsä sopivat määrittelyt ja täydentää niitä omalla työllään.

Kesällä ja syksyllä ryhmän jäsenet kartoittivat kahden käytännön esimerkin kautta aluksen satamakäyntiä. Toinen esimerkki oli Hangon Satama ja linjaliikenteen tarvitsema aikataulutieto ja toinen Kokkolan Satama ja hakurahtiliikenteen tarvitsema aikataulutieto.

Työn tuloksena saatiin kuvaukset kahden ääripään tarpeista aikatiedon suhteen. Kokkolan normaali tilanne on sama kuin Hangon poikkeustilanne! Molemmissa käytännön tapauksissa kuitenkin todettiin, että tiedon päivitys yhteen paikkaan ja sen kautta välittäminen kaikille helpottaisi koko sataman työtä.

Suurempi läpinäkyvyys aikatiedossa pääsääntöisesti aina parempi. Tarvittavan aikatiedon määrä ja laatu vaihtelee toimijoittain. Muutostilanne on aina myös neuvottelutilanne. Yleisesti ottaen tarvitaan kaikille näkymä siitä, miten aikataulutieto kehittyy ja elää.

Miten tästä eteenpäin?

Vielä ennen vuodenvaihdetta tarkistetaan, mitkä ovat Aikatieto-työryhmän käytettävät aikamäärittelyt. Alkuvuodesta työryhmän on tarkoitus työstää hallintamallia sekä kartoittaa maailmalta jo löytyviä toteutuksia, joista voisi ottaa oppia. Ryhmän koko työskentely on myös päätetty koota myöhemmin julkaistavaksi raportiksi.

Työryhmässä mukana olevat organisaatiot:
Alfons Håkans Oy Ab, Baltic Line Finland Oy, C&C Port Agency, Finnpilot Pilotage Oy, Hangon Satama–Hangö Hamn Oy Ab, Helsingin Satama Oy, Oy M Rauanheimo Ab, Suomen Laivameklariliitto, Steveco Oy, Tulli, Traficom, VTS Finland, Väylä

Tukiryhmässä mukana olevat organisaatiot:
Arctia Oy, Awake.AI, BSAG Baltic Sea Action Group, Ilmatieteenlaitos, Kokkolan Satama, Liikenne- ja viestintäministeriö, MacGregor, Satamatieto Oy, Satamaoperaattorit, Suomen Varustamot, Suomen Satamaliitto ry, Wellamo Data Oy,Yara Suomi Oy, Wärtsilä

Ryhmä asetti keväällä tavoitteikseen seuraavat asiat:
• etsiä keinot riittävän tarkan ja laadukkaan aikatiedon oikea-aikaiseen jakamiseen
• parantaa tätä kautta aikatiedon laatua ja ennustettavuutta
• määritellä Suomen olosuhteissa toimiva(t) ratkaisu(t), jossa EMSW, kansainvälinen yhteen toimivuus ja
standardit on huomioitu
• tehdä ehdotus, joka sisältää toteutusperiaatteen, vastuumallin, hallintamallin ja rahoitusmallin
• testata ehdotusta sopivin osin käytännössä joko kokeiluina tai pilottina
• luoda työskentelyn aikana asiaan liityvä tiedonvaihdon foorumi

Teksti: Sari Turkkila

Jaa artikkeli