Ulkomaan merikuljetukset kasvoivat kesäkuussa yhdeksän prosenttia

Vienti kasvoi 7 prosenttia ja tuonti 12 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Matkustajaliikenne vilkaistui 10 prosenttia viime vuodesta.

Lähde: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2021 kesäkuussa yhteensä 7,9 miljoonaa tonnia.

Merikuljetukset kasvoivat edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna 9 prosenttia. Vienti kasvoi 7 prosenttia ja oli 4,2 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi 12 prosenttia ja oli yhteensä 3,7 miljoonaa tonnia.

Eniten kuljetettiin kappaletavaraa, yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia, joka oli 19 prosenttia kaikista kuljetuksista. Seuraavaksi eniten kuljetettiin malmeja ja rikasteita 0,8 miljoonaa tonnia ja öljytuotteita 0,7 miljoonaa tonnia.

Konttien kuljetukset

Kontteia kuljetettiin Suomen satamien kautta kesäkuussa 2021 yhteensä 1,0 miljoonaa tonnia, joka oli 5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 kesäkuussa. Kuljetettujen konttien määrä oli 72 630 (128 920 TEU-konttia) 1). Konttien vienti kasvoi 8 prosenttia tonneissa mitattuna ja tuonti laski yhden prosentin verran vuoden 2020 kesäkuuhun verrattuna.

Kuljetusvälineiden kuljetukset

Kuljetusvälineitä kuljetettiin ulkomaan meriliikenteessä kesäkuussa 2021 kaikkiaan 225 088 kappaletta. Kuljetusvälineiden kuljetuksista suurin osa oli matkustajien henkilöautojen kuljetuksia. Henkilöautoja kuljetettiin kesäkuussa 118 436 kappaletta. Seuraavaksi eniten kuljetettiin kuorma-autoja 62 026 kappaletta ja kuorma-autojen perävaunuja 40 919 kappaletta.

Matkustajaliikenne

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin vuoden 2021 kesäkuussa 509 645 henkilöä. Suomen ja Viron välillä matkusti 293 691 henkilöä, Suomen ja Ruotsin välillä 208 789 henkilöä sekä Suomen ja Saksan välillä 7 165 henkilöä. Vuoden 2020 kesäkuuhun verrattuna matkustajien määrä kasvoi kesäkuussa 10 prosenttia. Vuoden 2019 kesäkuuhun verrattuna matkustajia oli kuitenkin vain 24 prosenttia. Kesäkuussa 2021 Suomeen ei saapunut ulkomaisten risteilyalusten matkustajia.

Saimaan kanavan alusliikenne ja kuljetusten määrä

Saimaan kanavan kautta kuljetettiin 159 848 tonnia tavaraa ulkomaan liikenteessä. Ulkomaan liikenteessä olevilla aluksilla kuljetettiin eniten raakapuuta, yhteensä 81 209 tonnia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä.

Lisää aiheesta:

Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat kesäkuussa

Jaa artikkeli
portofnaantali