Vankka kasvu jatkuu risteilytoiminnassa

Vuotuinen Seatrade Cruise Global – tapahtuma järjestettiin Miami Beachissä, Floridassa, Yhdysvalloissa 8 – 11.4. Tilaisuudella on pitkä historia. Nyt järjestetty konferenssi ja näyttely oli jo 34.

Uusitun Miami Beach Convention centerin julkisivu.

Alkuvuosina tapahtuma järjestettiin New Yorkissa, siirrettiin sittemmin Miami Beachiin, josta muodostui vähitellen globaalin risteilytoiminnan keskus. Koska Miami Beachin Convention Center uudistettiin totaalisti vuosina 2016 – 2018 tilaisuus oli näinä kolmena vuotena ”väistötiloissa” Fort Lauderdalessa, joka on 50 km:n päässä Miami Beachistä pohjoiseen.

Tilaisuuden merkitystä kuvaavat hyvin osanottoluvut tänä vuonna: 700 näytteilleasettajayritystä ja yhteensä 11.000 osallistujaa. Seatrade Cruise Globalin asema risteilyalan vuositapahtumana on maailmassa ylivoimainen ja kiistaton. Kasvua ja alan kehitystä kuvaa hyvin se, että ensimmäisessä tapahtumassa vuonna 1985 New Yorkissa oli vain 100 osallistujaa.

Konferenssin ytimenä on State of The Industry – sessio, jossa ovat keskustelijoina yleensä suurimpien risteilykonglomeraattien pääjohtajat. Tänä vuonnakin neljän suurimman risteily-yrityksen pääjohtajat ruotivat alan kehitystä ja haasteita. Nämä neljä yritystä, joilla on yhteensä 20 erillistä risteilyvarustamoa  – risteilybrandiä  –  kattavat globaalista risteilytoiminnasta noin 90 %.

Maailmalla myytiin vuonna 2018 28,5 risteilymatkaa  – 78.000 risteilyä jokaisena päivänä. Kasvu edellisestä vuodesta oli 6,7 %. Ennustetaan, että vuonna 2019 rikotaan 30 miljoonan risteilymatkustajan raja.

Näitä lukuja ihmetellessä on syytä muistaa risteilyn määritys, mikä sulkee tilastoitavista risteilyistä esimerkiksi pois kaikki lyhytristeilyt kuten meille niin tutut parin yön Itämeren risteilyt, jotka tehdään laivoilla, jotka myös kuljettavat pyörillä olevaa lastia.

Odotusten mukaisesti State of The Industry – sessiossa käsiteltiin pitkään risteilytoiminnan osuutta kestävässä kehityksessä. Risteilytoimintaanhan on kohdistunut melkoisesti kritiikkiä viime aikoina, jonka keskiössä ovat polttoainekysymykset, pakokaasujen käsittely ym. Takavuosina paljon esillä olleet jätteiden käsittelyasiat ovat jääneet taustalle pääosin siksi, että varustamot ovat hoitaneet asioitaan vastuullisesti. Mielenkiintoinen yksityiskohta keskustelussa oli se, että varustamoiden johtajat käyttivät paljon aikaa sen osoittamiseksi, että risteilytoiminta on lähes häviävän pieni osa maailman turismista ja siten myös turismin seurauksena syntyvistä päästöistä. Yleensähän yritykset kerskailevat suuruudellaan ja dynaamisella kasvullaan. Olosuhteet ovat pakottaneet nyt päinvastaiseen linjaan. Erityisesti suuret pörssiomisteiset risteily-yritykset tekevät tänään muuhun turismiteollisuuteen verrattuna aivan poikkeuksellisen hyvää tulosta.

Uutena erikoisuutena State of the Industry sessiossa oli erillinen naisjohtajien paneeli. Kolmen suuren risteilyvarustamon Carnival Cruise Line (siis Carnival Cruise – brandi ei Carnival – ryhmä), Celebrity Cruises ja Princess Cruises, toimitusjohtajina on ollut jo pitempään nainen. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka risteilyliiketominta vie ennakkoluulottomasti yhteiskunnan yleisiä kehityslinjoja eteenpäin.

Yhteensä konferenssitilaisuudessa oli noin 70 sessiota, joista osa oli paneelikeskusteluja, monenlaisista aiheista laivasuunnittelusta risteilymatkustajien muonitukseen ja laivojen käyntikohteiden valintaan. Yksittäisen osallistujan on ymmärrettävästi mahdotonta osallistua kaikkeen varsinkin kun laaja näyttely vaatii tuntikausia samoin kuin erilliset tapaamiset, mitkä luonnollisesti ovat suurella osalla osallistujista keskeisin syy osallistumiseen.  Kuten tavallista suomalaiset yritykset olivat hyvin edustettuna. Noin 30:llä yrityksellä oli näyttelyssä oma osastonsa. Tarkkaa lukua on mahdoton määrittää koska useat yritykset ovat voimakkaasti kansainvälistyneitä.

Näyttely oli ensi kertaa jaettu selkeästi kahteen osioon: laivanrakennus/tekniikka ja risteilykohteet (destinations). Volyymi jakautui melko tasaisesti näiden osa-alueiden kesken. Suomesta destination – puolella olivat edustettuna ainoastaan Helsinki, Turku ja Ahvenanmaa, kun taas laivanrakennuspuolella suuri osa merkittävistä suomalaisista yrityksistä oli edustettuna aina Wärtsilästä pieniin laite- ja palvelutoimittajiin. Suomalaisillahan on kautta vuosikymmenien ollut erittäin vahva asema risteilylaivarakentamisessa, joka näyttää jatkuvan vahvana. Kyse ei ole vain telakkayrityksistä vaan entistä laajemmin pienemmistä yrityksistä, jotka löytävät uusi markkinasegementtejä ja tuotekohteita alalta.

Seatrade Cruise Global järjestetään seuraavan kerran 20 – 23.4.2020 samassa paikassa Miami Beachin Convention Centerissä.

Teksti Eero Mäkinen

Jaa artikkeli