Väylävirasto hakee Saimaan talviliikenteen organisoijaa

Väyläviraston väylien käyttöpalvelut -osasto vastaa talvimerenkulun valtakunnalliseen ohjaukseen ja jäänmurron järjestämiseen liittyvistä asioista sekä rautatieliikennöitsijöille tarjottavien rataverkon haltijan palveluista, sopimuksista ja kapasiteetista. Lisäksi osasto vastaa liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden tilaajatehtävistä.

Virasto hakee nyt merenkulun asiantuntijaa ylitarkastajan vakinaiseen virkaan 14.4. alkaen ensisijaisesti Helsinkiin mutta myös Lappeenranta voi olla mahdollinen.

Merenkulun asiantuntijan odotetaan osallistuvan maamme ympärivuotisen merenkulun sekä siten myös kauppamerenkulun ja koko logistisen ketjun toimivuuden ja huoltovarmuuden kehittämiseen.

Ensisijaisesti ko. ylitarkastaja vastaa Saimaan jäänmurron toteuttamisesta ja siihen liittyvistä tilaajatehtävistä kuten palvelujen hankinnasta ja toiminnan koordinoinnista sekä ohjauksesta. Lisäksi odotetaan osallistumista samoihin tehtäviin myös merialueiden osalta.

Tehtävä sisältää kansainvälistä yhteistyötä etenkin naapurivaltioiden kanssa, mutta myös koko Itämeren alueeseen liittyen. Lisäksi mielenkiintoisena sivuroolina Väylävirasto ilmoittaa vastaamisen höyrylaiva S/S Saimaan operoinnista, sopimuksista, miehityksen järjestämisestä ja kunnossapidosta.

Hakijalta edellytetään voimassaolevaa tai vanhaa merikapteenin pätevyyskirjaa tai muuten pitkää kokemusta kansipuolen ylemmistä päällystötehtävistä. Virasto edellyttää myös tehtävän vaatimuksiin nähden riittävän laajaa ja soveltuvaa kokemusta Itämeren talvimerenkulusta. Saimaan alueen ja kanavan liikenteen sekä varustamotoiminnan tuntemus katsotaan eduksi.

Jaa artikkeli