Viking Line: ”Vuoden 2022 tulostamme on kuvailtava hyväksi”

Epävarmojen aikojen tulosta kannattelivat Amorellan myynti ja uuden aluksen Viking Gloryn suosio. ”Olemme lähes täysin onnistuneet kompensoimaan Ukrainan sodasta johtuvien korkeiden polttoainekustannusten tulosvaikutuksen”, toimitusjohtaja Jan Hanses toteaa.

Viking Glory. Kuva: Joonas Kortelainen

Viking Line konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2022 91,6 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 494,7 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 38,3 miljoonaa euroa (32,1 milj. euroa). Tällä kaudella myytiin Amorella, ja kaupalla oli 15,0 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen. Mariella myytiin ja Turun terminaali lunastettiin vertailukauden aikana, millä oli 23,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 106,6 prosenttia nousten 444,4 miljoonaan euroon (215,1 milj. euroa). Rahtitoiminnan tuotot olivat 47,4 miljoonaa euroa (41,1 milj. euroa) ja muut tuotot 2,9 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Myyntikate oli 377,3 miljoonaa euroa (195,6 milj. euroa). Käyttökulut kasvoivat 76,4 prosenttia nousten 336,5 miljoonaan euroon (190,8 milj. euroa).

Yhteenveto tunnusluvuista. Lähde: Tilinpäätöstiedote tammikuu–joulukuu 2022

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut kasvoivat 52,3 prosenttia eli 36,0 miljoonaa euroa. Polttoainekulut kasvoivat 132,4 prosenttia eli 55,0 miljoonaa euroa erittäin korkeiksi kohonneiden energian hintojen vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 90,0 prosenttia eli 109,8 miljoonaa euroa.

Konserni sai tammi- ja helmikuussa Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma ja Maarianhamina–Kapellskär. Viime vuonna vastaavana aikana tukea saatiin myös Helsinki–Tallinna-linjalla. Konserni sai kesäkuussa valtiolta 2,1 miljoonaa euroa tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 väliseltä ajalta.

Osinkoehdotus vuodelta 2022 on 0,40 euroa osakkeelta. Edellisvuodelta osinkoa ei maksettu.

Näkymissään tälle vuodelle yhtiö arvioi geopoliittinen tilanteen ja sen vaikutuksen energian hintoihin, talouteen sekä kysynnän vaihteluihin tuovan edelleen epävarmuutta. Viime vuonna sovitun M/S Rosellan myynnin lisäksi muita aluskauppoja ei ole nähtävissä. Vuoden 2023 tuloksen hallitus arvioi jäävän hieman alle vertailukauden.

Matkustajamäärä konsernin aluksilla oli raportointikauden aikana 4 945 564 matkustajaa (2 315 137). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 37,2 prosenttia (34,1 %).

Konsernin rahtimäärät olivat yhteensä 117 777 yksikkökuormaa (129 278). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 14,7 prosenttia (16,3 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 32,8 prosenttia (33,3 %).

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 203 henkilöä (1 536), joista emoyhtiössä 1 679 (1 068). Maissa työskenteli 458 henkilöä (371) ja merellä 1 745 henkilöä (1 165). Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli pääasiassa keskimäärin 185 (152) vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä.

”Vuoden 2022 tulostamme on kuvailtava hyväksi”

– Edeltävän vuoden tapaan myös vuosi 2022 oli poikkeuksellinen sekä Viking Linelle että koko maailmalle. Vuosi 2022 jää muistoihimme vuotena, jolloin toivotimme ilmastoystävällisen Viking Gloryn tervetulleeksi laivastoomme ja jätimme jäähyväiset uskolliselle palvelijalle Amorellalle sekä sovittiin Rosellan myynnistä, Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses toteaa tilinpäätöstiedotteessa.

Viking Glory aloitti maaliskuussa 2022 liikennöinnin reitillä Turku–Ahvenanmaa–Tukholma.

– Suosittu laiva on suoriutunut hyvin, ja se on myös vaikuttanut merkittävästi yhtiön tulokseen. Toimintamme kehittyi suotuisasti vuoden 2022 aikana. Matkustajamarkkinoiden kysyntä on ollut hyvää, ja matkustajamäärät ylittivät odotuksemme.

Varustamon aluksilla matkustaneiden matkustajien määrä oli lähes 5 miljoonaa, mikä vastaa 114 prosentin kasvua edeltävään vuoteen verrattuna. Matkustajamäärät kasvoivat eniten reitillä Turku–Ahvenanmaa–Tukholma.

– Kasvaneen myynnin ansiosta olemme lähes täysin onnistuneet kompensoimaan Ukrainan sodasta johtuvien korkeiden polttoainekustannusten tulosvaikutuksen.

– Vuoden 2022 tulostamme on kuvailtava hyväksi. Uusi toimintavuosi 2023 on haastava mutta innostava. Seuraamme tiiviisti suhdanteiden kehitystä ja sopeudumme kohtaamiimme haasteisiin, erityisesti uusiin ympäristönormeihin. Samalla olemme optimistisia tulevaisuuden suhteen, Hanses päättää.

Vaula Aunola

 

Jaa artikkeli
meriverkostot