Viking Linen alkuvuoden tulos päätyi plussalle – koko vuoden ennuste on positiivinen

Parantunut kysyntä vahvistaa tulosta yhdessä Mariellan myynnin ja Turun terminaalin lunastuksen kaltaisten kertaluonteisten erien kanssa.

Ensi vuonna liikennöinnin aloittaa XSI:n telakalla Xiamenissa valmistuva ilmastoystävällinen Viking Glory. Kuva: Viking Line

Viking Line julkaisi puolivuotiskatsauksensa. Yhtiön liiketulos vuoden toisella neljänneksellä oli 12,2 miljoonaa euroa. Viime vuonna samaan aikaan se oli 5,9 miljoonaa euroa tappiollinen. Liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 46,9 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 22,6 miljoonasta eurosta.

Yhtiön tammi-kesäkuun liikevaihto oli 71,5 miljoonaa euroa (97,5 milj.) ja liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa (–27,4 milj. euroa). Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 34,1 prosentilla ja olivat 50,1 miljoonaa euroa (76,0 milj.euroa). Rahtitoiminnan tuotot olivat 20,4 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa).

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla konserni sai tukea Traficomilta yleisen liikennöintivelvoitteen täyttämiseen reiteillä Turku–Maarianhamnina/Långnäs–Tukholma, Maarianhamina–Kapellskär ja Helsinki–Tallinna. Lisäksi Viking Line sai tukea ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) uudelleentyöllistämiseen sekä Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea.

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät tammi-kesäkuussa vuodentakaisesta 34,1 prosentilla ja olivat 50,1 miljoonaa euroa (76,0 milj. euroa). Rahtitoiminnan tuotot olivat 20,4 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa). Myyntikate oli 55,2 miljoonaa euroa (73,5 milj. euroa). Käyttökulut vähenivät 29,3 prosentilla jääden 74,1 miljoonaan euroon (104,9 milj. euroon).

Matkustajamäärä yhtiön aluksilla oli raportointikauden aikana 538 348 matkustajaa (998 483). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 32,1 prosenttia
(27,0 %). Viking Linen rahtimäärät olivat 65 214 yksikkökuormaa (62 409). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 16,8 prosenttia (17,1 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 31,4 prosenttia (24,1 %).

Loppuvuoden kirkastuneet näkymät

Yhtiö ennakoi toimintavuoden 2021 näkymien olevan paremmat kuin vuoden 2020 tulos.

”On edelleen epävarmaa, miten viranomaisvaatimukset, tuet, rokotusohjelmien ja niihin liittyvien matkustajaliikenteen rajoitusten vaikutukset sekä markkinoiden kysyntä vaikuttavat Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan koko vuoden 2021 osalta, mutta kaikkineen hallitus arvioi, että liiketulos tulee olemaan positiivinen.”

Toimitusjohtaja Jan Hanses toteaa vähäisten matkustajamäärien vaikuttaneen liiketoimintaan, jota leimasivat kustannusleikkaukset ja vallitseviin rajoituksiin sopeutuminen.

– Tämä heikensi luonnollisesti matkojen kysyntää, minkä seurauksena konserni joutui vähentämään alusten palvelutarjontaa ja miehistöä.  Kysyntä on kasvanut jakson loppua kohti, ja tämä suunta on jatkunut myös heinä–elokuussa.

Parantunut kysyntä vahvistaa tulosta yhdessä Mariellan myynnin ja Turun terminaalin arvioidun lunastuksen kaltaisten kertaluonteisten erien kanssa.

– Mariella myytiin Corsica Ferries -yhtiölle toisen vuosineljänneksen aikana. Myynnin tulosvaikutus on 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla.

Viking Line  teki Turun kaupungin kanssa esisopimuksen Turun satamassa sijaitsevan terminaalirakennuksen lunastamisesta noin 17,8 miljoonalla eurolla. Lunastuksen syynä on terminaalirakennuksen maanvuokrasopimuksen päättyminen vuonna 2025. Lopullisen ostosopimuksen odotetaan syntyvän 31. elokuuta, ja samalla tehdään vuokrasopimus Turun
sataman terminaalitiloista.

Polttoaineen optimointihankkeisiin on käytetty miljoonia

Konsernin investoinnit olivat alkuvuonna 8,3 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa), mistä 3,8 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa) kohdistuu rakenteilla olevaan Viking Glory  alukseen. Investoinnit yhteensä olivat 11,6 prosenttia liikevaihdosta (9,5 %).

– Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa Fit-for-55-ilmastopaketin, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 55 prosenttia
vuoteen 1990 verrattuna. Merenkulku sisällytetään EU:n päästökauppajärjestelmään, ja se tuo muutoksia alalle.  Energiatehokkuuden parantamiseen on investoitu merkittävästi, ja polttoaineenkulutuksen optimointi on ollut tärkeä kestävän kehityksen painopiste, Jan Hansen sanoo.

Varustamo kertoo saavuttaneensa erilaisilla polttoaineen optimointitoimenpiteillä 30 prosentin polttoainesäästöt meripeninkulmaa kohden vuosina 2008–2020. Vuosina 2015–2020  näihin hankkeisiin on käytetty yli 4 miljoonaa euroa.

– Uusi aluksemme, Viking Glory tulee olemaan yksi maailman ilmastotietoisimmista aluksista, ja se edustaa aivan uutta laivasukupolvea. Odotamme innolla, että saamme esitellä sen matkustajillemme vuonna 2022.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli raportointijaksolla keskimäärin 1 265 henkilöä (1 802), joista emoyhtiössä 830 (1 249). Maissa työskenteli 344 henkilöä (444) ja merellä 921 henkilöä (1 358). Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 140 (158) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

– Henkilöstön määrä 2021 on huomattavasti alhaisempi kuin 2020 koska suuri osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna jakson aikana. Lomautusten lisäksi maaorganisaatiossa
ja Viking Cinderellalla tehdyt irtisanomiset ovat vaikuttaneet työntekijöiden määrään, tulosraportissa todetaan.

Teksti: Vaula Aunola

 

Jaa artikkeli
navigate