04.03.2020

MSC:n konttijäteille DNV GL:n luokitus paloturvallisuudesta

Luokituslaitos DNV GL on myöntänyt konttivarustamo MSC:lle uuden turvaluokan suurten konttilaivojen paloturvallisuudesta. Rajoja rikkova FCS-notaatio on tarkoitettu nimen omaan konttialuksille ja koskee tässä tapauksessa MSC Gülsün -sarjan laivoja, jotka ovat yli 23 000 teun kapasiteettinsa ansiosta maailman suurimpia.

DNV GL:n toimitusjohtaja Knut Ørbeck-Nilssen ilmoitti notaation myöntämisestä helmikuun lopussa Lontoossa järjestetyssä tilaisuudessa. FCS-luokitus ylittää nykyiset SOLAS-vaatimukset ja siinä on huomioitu erityisesti se, miten orastavat konttipalot havaitaan aluksilla entistä aikaisemmin. Kun konttien sisältö syttyy tuleen, niitä on suurilla aluksilla erityisen vaikea sammuttaa ja tuhot ovat yleensä erittäin suuret.

FCS-luokitus sopii sekä uudisrakennuksille että jo liikenteessä oleville aluksille. Luokituksen moduulirakenteen ansiosta laivanomistajat voivat päättää omista paloturvallisuuden tavoitteistaan ja valita tehokkaimmat teknologiat näiden päämäärien saavuttamiseksi.

– Vaikka merenkulussa edetään koko ajan kohti energiatehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaisia toimintoja, meidän pitää aina ensin ajatella turvallisuutta. Siksi olemme ylpeitä voidessamme työskennellä yhdessä MSC:n kaltaisten innovatiivisten varustamoiden kanssa. MSC Gülsün -alusluokan paloturvallisuudessa on otettu todella iso harppaus eteenpäin, DNV GL:n johtaja Knut Ørbeck-Nilssen totesi Lontoon tilaisuudessa.

Suurilla konttilaivoilla palot entistä tuhoisampia

Hänen mukaansa FCS-notaatio mahdollistaa varustamoiden ja telakoiden yhteistyön uusien ja entistä turvallisempien teknologioiden hyödyntämisessä ja sen myötä tulipalojen riskien pienentämisessä.

DNV:n pomo huomautti erityisesti siitä, miten konttilaivat ovat jatkuvasti suurentuneet ja niiden kuljetuskapasiteetti on kasvanut eksponentiaalisesti. Tämän myötä konttien palot aiheuttavat yhä suurempia riskejä miehistöille, lastille ja aluksille.

MSC:n (Mediterranean Shipping Company) uudisrakennuksista vastaava johtaja Giuseppe Gargiulo sanoi, että juuri tämän takia varustamo on valinnut Gülsün -luokan jättilaivoille kahden palotornin sammutusjärjestelmät tehokkaine pumppuineen, jotka kykenevät suihkuttamaan vettä koko aluksen rungon mitalta.

– Miehistön ja lastin turvallisuus on myös MSC:n ykköstavoite, Gargiulo totesi luokitusta vastaanottaessaan.

Gülsün-sarja kuuluu merten jättiläisiin

MSC Gülsün -luokan laivoille on asennettu muun muassa maailman ensimmäiset kansivalvonnan palojärjestelmät, joihin kuuluu sadan metrin vesisuihkuilla varustettujen vesitykkien ja lämpökameroiden kaltaisia laitteita. Luonnollisesti DNV GL on luokitusta varten varmistunut näiden teknologioiden toiminnasta.

Korealainen Samsung Heavy Industries luovutti heinäkuun alussa tilaajalle maailman suurimman konttialuksen, 23 000 teun MSC Gülsünin. Alus on ensimmäinen konttilaiva, joka kykenee lastaamaan 24 konttia riviin. Tämän takia se pystyy kuljettamaan jopa 1 500 konttia enemmän kuin tähän asti suurimmat kilpakumppanit.

Lentotukialuksiakin pidempi MSC Gülsün on 400 metriä pitkä ja 61,5 metriä leveä mega-alus. Laiva on ensimmäinen kaikkiaan 11 samanlaisen jätin sarjasta, jotka sveitsiläisvarustamo MSC on tilannut korealaistelakalta. Koko katras toimitetaan seuraavien yhdeksän kuukauden kuluessa. Tällä hetkellä Gülsünilla on valmiina ainakin yksi sisarlaiva, MSC Febe, joka sekin osallistui edellä kuvattuihin DNV GL:n luokituskokeisiin.

Jaa artikkeli