07.03.2019

Norsepower sai DNV:n merkittävän tyyppihyväksynnän

Clean tech -yhtiö Norsepowerin kehittämä Rotor Sail Solution on saanut maailman ensimmäisen roottoripurjeen tyyppihyväksynnän kauppalaivan apukoneeksi. Sertifikaatin myönsi luokituslaitos DNV GL tuotetankkeri Maersk Pelicanille tehtyjen asennusten tarkastusten yhteydessä.

Norsepower asensi viime elokuussa m/t Maersk Pelicanille kaksi 30 metriä korkeaa ja viisi metriä leveää roottoripurjetta. Nyt toteutetun sertifioinnin jälkeen DNV GL:n tarkastajat  ilmoittavat, että Norsepowerin Rotor Sail Solution -yksiköt ovat turvallisia apukoneita kauppalaivojen ”kaikissa toiminta- ja ympäristöoloissa.”

Norsepower on jo osoittanut mekaanisen purjeen toiminnan käytännössä, sillä tähän mennessä laitteita on asennettu kolmelle alukselle. Viime vuonna Vikig Line asensi Viking Gracelle maailman ensimmäisen roottoripurjeen matkustajalaivalle.

Roottoripurje säästää varustamoille rahaa

Keksinnöllä on takanaan jo yli 35 000 käyttötuntia tosioloissa ja roottoripurjeen on todettu säästävän jopa 20 prosenttia aluksen polttoainekustannuksissa. Norsepowerin laskelmien mukaan samalla on säästynyt noin 4 500 tonnin verran hiilidioksidipäästöjä.

Roottoripurjeen historiaa juontaa vuoteen 1924, jolloin saksalainen lentokoneinsinööri Anton Flettner asensi kaksi mekaanista purjettaan kuunari Buckaulle. Keksintö sai nimen Flettnerin roottori, joka perustuu aerodynaamiseen ilmiöön nimeltä Magnus-efekti. Norsepower on siis modernisoinut ja parannellut vanhaa keksintöä uusien materiaalien ja automaation avulla.

– Olemme erittäin ylpeitä nyt saadusta tyyppihyväksynnästä, joka vakuuttaa varustamot, laivanisännistöyhtiöt ja rahtaajat lyhyellä tähtäyksellä siitä, että investoinnit Rotor Sail Solutioniin maksavat itsensä takaisin pienentämällä sekä polttoainekulutusta että hiukkaspäästöjä. Pidemmällä katsannolla sertifikaatti poistaa jälleen yhden esteen uusiutuvan energian käytöstä liikenteessä, Norsepowerin toimitusjohtaja Tuomas Riski sanoo tiedotteessa.

EU odottaa tuulelta paljon

DNV GL:n teknologiajohtaja Geir Dugstadin mukaan luokituslaitos haluaa olla mukana kehittämässä merenkulkualalle entistä puhtaampia polttoainevaihtoehtoja ja teknologiaratkaisuja.

– Merenkulku tarvitsee monia erilaisia energiavaihtoehtoja ja olemme erittäin iloisia siitä, että Norsepower pyysi meitä osallistumaan tähään innovatiiviseen hankkeeseen, Dugstad toteaa.

Merioloissa tuulienergian käyttö kasvaa kohisten, sillä Euroopan unioni ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä bulkkereille ja tankkilaivoille on asennettu jopa 10 700 erilaista tuulienergiaa käyttävää yksikköä.
Merenkulun kansainvälinen tuulivoiman etujärjestö IWA (International Windship Association) puolestaan jakaa alan keksinnöt Flettnerin roottorin lisäksi moniin muihin alalajeihin, kuten koviin ja pehmeisiin purjeisiin sekä turbiiniratkaisuihin.

https://maritime-executive.com/article/first-type-approval-for-auxiliary-wind-propulsion-system-awarded

Jaa artikkeli