31.05.2019

Pääkaupunkiseudun meriklusteri hyvässä myötätuulessa

Suomen meriklusterin alueellisista keskittymistä pääkaupunkiseutu on sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna suurin. Liikevaihto on lähes puolet koko maan meriklusterin liikevaihdosta ja henkilöstömäärä 39 prosenttia.
Meriklusterimme vahvuutena on erityisesti monipuolisuus. Kaikki päätoimialaryhmät ja julkinen sektori ovat alueella vahvasti edustettuina. Tulemme jatkossakin panostamaan koko meriklusterin kehittämiseen, erityisesti kasvuyrityksiin, ekologisuuteen ja digitaalisuuteen, Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva kertoo.

”Arctehin Helsingin telakan muuttunut omistustilanne lupaa hyvää kasvulle”, Rinkineva jatkaa.

Kokonaisliikevaihto ja henkilöstömäärä kasvussa

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sijaitsevien meriklusteriyritysten merisektorin toimintojen kokonaisliikevaihto vuonna 2017 oli 6,24 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 4,9 prosenttia, kun taas koko maan meriklusterin liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia. Erityisen vahvasti eli 7 prosenttia liikevaihto kasvoi varustamojen ja muiden merenkulkuun liittyvien elinkeinojen parissa, joiden kokonaisliikevaihto oli 2,13 miljardia euroa. Merisektorin kokonaishenkilöstömäärä niissä yrityksissä, joiden kotipaikka on pääkaupunkiseudulla, nousi 19 400 henkilöön.

Meriteollisuudessa liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia 3,6 miljardiin euroon. Risteilyalusten rakentamisen hyvä markkinatilanne heijastuu lähes koko meriteollisuusyrityskenttään. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti meriteollisuuden parissa toimivia suunnittelu- ja ohjelmistoyrityksiä, joissa IT-alan merkityksen jatkuva kasvu näkyy.

Myös rahtimarkkinoiden kehitys on ollut suotuisaa. Pääkaupunkiseutu on Suomen varustamoelinkeinon toinen pääkeskittymä Maarianhaminan ohella.

”Näkymät ovat jatkossakin hyvät. Myös Helsingin Sataman elinkeinovaikutukset ovat mittavat, sillä kyseessä on maailman vilkkain matkustajasatama ja Suomen suurin satama kappaletavaraliikenteessä. Voimme aidosti olla ylpeitä Helsingin meriklusterista”, sanoo yrityspalvelut-yksikön päällikkö Ulla Tapaninen kaupunginkanslian elinkeino-osastolta.

Helsingin Sataman liikevaihto kasvoi vuonna 2017, samoin kuin sataman matkustaja- ja tavaramäärä. Pääkaupunkiseudun muissa satamatoiminnoissa liikevaihto puolestaan laski 9 prosenttia 0,36 miljardiin euroon. Satamatoiminnot oli ainoa päätoimialaryhmä, jonka henkilöstömäärä väheni.

Pääkaupunkiseudun meriklusterin taloudellisten tunnuslukujen vuoden 2017 tilinpäätöstietoihin perustuva selvitys tehtiin Turun yliopiston Brahea-keskuksessa keväällä 2019. Selvityksestä vastasivat Tuomas RantiMikko Grönholm ja Tapio Karvonen.

Jaa artikkeli