10.01.2020

Turussa käynnistyy merenkulkualan insinöörikoulutus

Yrkeshögskolan Novia aloittaa Turussa uuden englanninkielisen, merenkulkualan koulutuksen – Bachelor of Engineering, Maritime Technology. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa päteviä merenkulkualan insinöörejä, jotka pystyvät työskentelemään aluksilla konepäällystötehtävissä kansallisessa tai kansainvälisessä liikenteessä tai maissa sijaitsevissa tehtävissä.

Tutkintonimikkeenä on Bachelor of Engineering, Maritime Engineering, opintojen laajuus on 270 opintopistettä (4,5 vuotta) ja opetuskielenä on englanti.

”Merenkulkualalla on kaivattu insinöörikoulutusta” kertoo Per-Olof Karlsson, joka vastaa merenkulkualan koulutuksesta Yrkeshögskolan Noviassa Turussa.

Tutkinto tarjoaa laajat uramahdollisuudet. Tutkinnon suorittaneella on edellytykset toimia vahtikonemestarina ja riittävän työkokemuksen jälkeen lopulta konepäällikkönä, joka vastaa koko aluksen koneista, laitteista ja muusta tekniikasta. Tutkinnon suorittaneella on edellytykset toimia myös maissa eri viranomaisten palveluksessa, varustamoissa ja telakoilla esimerkiksi teknisenä päällikkönä, konetarkastajana ja projektipäällikkönä tai käyttöinsinöörinä voimala-, konepaja- ja prosessiteollisuudessa. Lisäksi merenkulkualan insinööreille on monia mielenkiintoisia työtehtäviä kuljetus- ja satamatoiminnassa.

Koulutus täyttää STCW-sopimuksen eli kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan sopimuksen vaatimukset. Aboa Maressa (Noviassa) on konehuonesimulaattori (Engine Control Room Simulator), jossa pystytään simuloimaan eri alusmalleja erityyppisillä koneilla ja laitteilla, esimerkiksi diesel- tai LNG-käyttöisiä aluksia.

Hakuaika on 8.–22.1.2020, ja hakemus tehdään osoitteessa studyinfo.fi.

Lue lisää koulutuksesta täältä: https://www.novia.fi/studies/bachelor-degree-programmes/bachelor-of-engineering-maritime-technology/

https://www.novia.fi/tietoa-noviasta/lehdistotiedotteet/

Jaa artikkeli