18.11.2019

Ulstein rakentaa vedyllä kulkevaa offshore-alusta

Norjalainen telakka- ja laivansuunnitteluyhtiö Ulstein on kehittänyt konseptin ensimmäiselle vedyllä toimivalle offshore-huoltoalukselle. Nollapäästöistä vetyä pidetään erittäin lupaavana uutena polttoaineena myös offshore-alalla.

Ulstein Group näyttää luottavan vetyyn vielä muitakin enemmän, sillä yhtiön viime viikolla antaman tiedotteen mukaan sen ensimmäisen vetylaivan konsepti on jo täysin valmis markkinoille, kuten Offshore Energy Today kirjoittaa.

Ulstein SX190 Zero Emission DP2 -alustyypissä on hollantilaisen Nedstackin kehittämä polttokennojärjestelmä, joka norjalaisten mukaan on käytössä kokeiltu ja päästöttömäksi havaittu.

– Merialalla tarvitaan kunnianhimoisia kestävän kehityksen ratkaisuja ja tämä päästötön alus on juuri sellainen. Uudisrakennuksemme voi olla valmis meriakoeajoja varten jo vuonna 2022, Ulstein Groupin virkaa tekevä toimitusjohtaja Tore Ulstein sanoo.

Tavoitteena nollapäästöt

Suunnittelukonseptin mukaisesti Ulstein SX190 Zero Emission DP2 -alustyyppi pystyy toimimaan täysin päästöttömästi neljän vuorokauden ajan. Kuitenkin tavoitteena on pidentää päästöttömän moodin kesto kahteen viikkoon. Tämä onnistuu varmasti polttokennojen teknologian nopean kehittymisen ansiosta, yhtiö sanoo.

Vaihtoehtoisena energialähteenä alukselle tulee perinteinen dieselsähköinen järjestelmä, joka käyttää alhaisen rikkipitoisuuden polttoainetta. Alus perustuu Ulsteinin nykyiseen SX190 -alustyyppiin ja uuden laivan 7,5 MW:n energiatarpeesta kaksi megawattia tehdään Nedstackin niin sanotuilla pem-polttokennoilla.

Pem (proton exchange membrane) -polttokennoissa vedystä ja hapesta syntyy hitaan palamisprosessin ansiosta sähkövirtaa, lämpöä ja vettä. Laivoille vety toimitetaan paineistetuissa konteissa, mikä eliminoi kalliiden bunkrausrakennelmien tarpeet. Tyhjät vetykontit täytetään uudelleen vetykaasun tuotantolaitoksissa.

Itse vetykaasu tuotetaan joko teollisuuden sivutuotteena tai vihreästi elektrolyysin avulla. Tämä vihreästi eli uusiutuvalla energialla tuotettu vety kelpaa päästöttömäksi meripolttoaineeksi kaikilla merillä tulevaisuudessa.

Jaa artikkeli