07.11.2019

Uudenkaupungin Työvene rakentaa Rajan uudet veneet

Satavuotias Rajavartiolaitos ja Uudenkaupungin Työvene Oy ovat sopineet seitsemän rannikkovartioveneen toimituksesta. Kalustohankinnan arvo on noin 22 miljoonaa euroa, josta osan rahoittaa Euroopan unioni.

Uudentyyppisillä rannikkovartioveneillä vastataan rajavalvonnan kasvaviin haasteisiin, Rajavartiolaitoksen alusyksikön päällikkö, komentaja Ari Laaksonen kertoo. Kasvaneilla haasteilla hän tarkoittaa vuoden alusta voimaan tullutta lainmuutosta, jossa sisäministeriön alaisella Rajavartiolaitoksella on johtovastuu merialueilla sattuvissa ympäristövahingoissa.

– Tämä on huomioitu myös nyt tilattujen veneiden henkilöstömäärässä. Tavallisen kolmen hengen miehistön sijasta rannikkovartioveneille mahtuu toimimaan ja majoittumaan yhdeksän henkilön miehistö, mikä pidentää alusten merelläoloaikaa operaatiotarpeiden mukaisesti, Laaksonen sanoo.

Veneet ovat uppoumaltaan noin 50 bruttotonnia ja niiden pituus noin 20 metriä eli alukset ovat suurin piirtein rekka-autojen kokoisia. Kalusto soveltuu kaikkiin Rajavartiolaitoksen merellisiin tehtäviin eri toiminta-alueilla ja ympäri vuoden.

Merivoimien tapaan Rajallakin on paljon aluksiin liittyviä teknisiä tietoja, joista ei voida kertoa. Nyt hankittavien alusten pääkoneista näin ei voisikaan tehdä, sillä koneasiaa ei ole vielä lopullisesti päätetty.

– Isot meridieselit veneille tulee ja sen voit kyllä kirjoittaa, että useampi kuin yksi dieselkone vartiovenettä kohti, Laaksonen sanoo ja pahoittelee myös sitä, että aluksista ei vielä ole edes havainnekuvia.

Hankinnan arvo on noin 22 miljoonaa euroa ja veneet valmistuvat vuosien 2020-23 välisenä aikana. Kaupan myötä Raja kykenee luopumaan vanhoista 70-, 80- ja 90- luvuilta peräisin olevista veneistä.

Kansainvälinen yhteistoiminta rajoillakin kasvaa

Hankintaan on saatu rahoitusta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahastosta ja uusia veneitä voidaan käyttää myös Euroopan rajaturvallisuusvirasto Frontexin operaatioissa, jotka toteutetaan EU:n ulkorajoilla.

Komentaja Ari Laaksosen mukaan on enemmän kuin todennäköistä, että myös suomalaiset rajavartijat aluksineen operoivat Itämeren ulkopuolella.

– Kansainvälistä yhteistyötä tehdään siellä, missä sitä tarvitaan. Olemme jo käyneet esimerkiksi Välimerellä osallistumassa sikäläisiin rajavalvontaoperaatioihin.

Tänä vuonna 100 vuotta täyttävälle Rajavartiolaitokselle on laissa määritelty kuusi ydintoimintoa: rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus.

Rajavartiolaitos johtaa meripelastustoimintaa ja suorittaa valvonta-alueellaan etsintöjä ja sairaankuljetuksia. Raja hoitaa myös poliisitehtäviä ja vastaa tullivalvonnasta niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tulli ei toimi. Merialueella tehdään yhteistyötä Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Puolustusvoimien ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Rajavartiolaitoksen käytössä on ajanmukainen kalusto öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan. Vuoden alussa henkilöstöä oli 2 716 ja merivartioasemia 18 kappaletta.

Jaa artikkeli