20.07.2021

Wärtsilä paransi tulostaan – ilmassa elpymisen merkkejä

”Pidemmällä aikavälillä näemme kiehtovia mahdollisuuksia liittyen sekä meri- että energiateollisuuden hiilineutraaliuden tavoitteluun,” konsernijohtaja Håkan Agnevall toteaa.

– Suhteellisen haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta tilauskertymä kasvoi laaja-alaisesti eri liiketoiminnoissa yhteensä 14 prosenttia konsernijohtaja Håkan Agnevall toteaa. Kuva: Wärtsilä

Huhti-kesäkuussa Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos nousi 71 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 55 miljoonasta eurosta. Liikevaihto sen sijaan laski vertailujaksosta 7 prosenttia jääden 1 131 miljoonaan euroon.

Koko alkuvuoden aikana tilauskertymä kasvoi 6 prosenttia viime vuoden vertailujaksosta.

Konsernijohtaja Håkan Agnevall kertoo yhtiön tulostiedotteessa, että huhti-kesäkuussa oli näkyvissä merkkejä markkinoiden vakautumisesta ja elpymisestä vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta.

– Suhteellisen haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta tilauskertymä kasvoi laaja-alaisesti eri liiketoiminnoissa yhteensä 14 prosenttia. Oli myös rohkaisevaa nähdä, että palveluiden tilauskertymä kasvoi 24 prosenttia ja että tilauskertymän kasvu oli peräisin useista asiakassegmenteistä.

– Vaikka liikevaihto laski, onnistuimme parantamaan kannattavuutta, ja vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 30 prosenttia.

Marine Power ja Energy paransivat tuloksiaan selvästi, kun taas Marine Systems kärsi alhaisesta liikevaihdosta, mikä johtui viivästyksistä rikkipesureiden jälkiasennuksissa.

– Asiakkaiden kiinnostus älykkäämpiä, digitaalisempia, vihreämpiä ja turvallisempia ratkaisuja kohtaan tuki Voyagen tilauskertymän ja liikevaihdon kasvua. Pilvipalveluihimme kytkettyjen alusten määrä kasvoi 78 prosenttia.

Kaikkiaan Wärtsilän alustilaukset kasvoivat ja katsauskaudelle kirjattiin kaikkiaan 829 sopimusta. Viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla kirjattiin 312 sopimusta. Suuri osa noususta kertyi konttialustilausten lisääntymisestä sekä jossain määrin säiliöalus- ja irtolastialustilauksista.

– Vaikkakin tilaukset meille keskeisillä alussegmenteillä pysyivät suhteellisen alhaisina. Erityisesti tärkeään risteilyteollisuuteen koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat vielä suuresti, Angevall toteaa.

Varaosien ja huollon kysyntä on myös kehittynyt positiivisesti eri laivasegmenteillä alusten käytön ja tuottojen kasvun myötä.

– Palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla, ja asiakkaat osoittivat edelleen kiinnostusta pitkäaikaisia sopimuksia kohtaan, mikä luo liiketoimintaan vakautta alhaisten volyymien markkinaoloissa.

Yhtiö ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

– Pidemmällä aikavälillä näemme kiehtovia mahdollisuuksia liittyen sekä meri- että energiateollisuuden hiilineutraaliuden tavoitteluun.

Polttoainesiirtymä näkyy tilauskannassa

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiö sai 170 tilausta vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävistä aluksista, ja vesillä olevista aluksista 3,9 prosenttia ja tilatusta bruttotonnistosta 31,2 prosenttia pystyy käyttämään vaihtoehtoisia polttoaineita tai akku-hybridipropulsiota.

– Siinä missä jälkiasennettujen rikkipesureiden kysyntä on edelleen toipumassa COVID-19:n vaikutuksista, maailmalla tehtiin katsauskauden aikana yli sata tilausta rikkipesureilla varustetuista uusista aluksista, yhtiön tulostiedotteessa todetaan.

Yhtiöllä on käynnissä mittavia ammoniakki-, vety- ja metanolitestejä.

– Ne kaikki ovat Wärtsilän polttoainejoustavien polttomoottoreiden mahdollisia tulevia polttoaineita, Håkan Agnevall sanoo.

 

Avaa iso kuva

Teksti: Vaula Aunola

Kaaviot: Wärtsilä Q2/2021

Katso tulosjulkistus video.

Jaa artikkeli
meriverkostot