14.11.2019

Ympäristö ja digitalisaatio puhuttivat Tokion merenkulkufoorumissa

Tokion Tripartite Forum -tapahtumassa nousivat tällä kertaa esille ympäristösäädökset, kasvihuonepäästöjen vähentäminen, digitalisaatio ja laivojen turvallisuus. Vuonna 2002 perustettu Tripartite Forum on laivanrakentajien, varustamoiden ja luokituslaitosten yhteinen keskustelufoorumi.

Merenkulkuväki oli yhtä mieltä siitä, että merenkulun nykyisissä suurissa haasteissa tarvitaan kaikkien osapuolten avoimuutta ja yhteistyötä. Pulmia riittää niin ympäristöasioissa, taloudellisesti kuin teknologian puolellakin, eivätkä ongelmien ratkaisut koske vain merenkulkua, vaan yhteiskuntia yleisemminkin.

IMO:n säännöt tuovat uusia meripolttoaineita

Merenkulkujärjestö IMO:n tammikuussa voimaan tulevat päästörajoitukset puhuttivat osallistujia ehkä eniten koko kaksipäiväisen tapahtuman aikana. IMO:n 2030 tavoitteisiin uskotaan päästävän lyhytaikaisilla ratkaisuilla eli olemassa olevan tonniston energiatehokkuuden parantamisella.

Sen sijaan IMO 2050 -tavoitteisiin yltäminen edellyttää merkittäviä muutoksia alusten polttoaineissa, uusien päästöttömien energialähteiden löytämistä sekä merialan yritysten t&k -ponnistelujen kiihdyttämistä.

Lopputulemana Tokion Tripartite -tilaisuudessa vallitsi yleinen optimismi siitä, että koviinkin kestävän kehityksen haasteisiin kyetään vastaamaan. Hankalimpia ovat vlcc-aluksiin liittyvät ongelmat. Supertankkereiden kestävän kehityksen energiaratkaisuissa tarvitaan lisää ohjeistusta IMO:lta.

Aukottomampaa kyberturvaa ja turvallisempia laivoja

Digitalisaatio vauhdittuu sekä merillä että maissa. Teknologioiden kehitys tarjoaa merenkululle etuja toiminnoissa ja logistiikassa. Haasteitakin digiloikassa riittää alusten ja varustamoyhtiöiden kyberturvasta aina juridisten vastuiden jakamiseen laivanrakentajien, laitevalmistajien ja laivanomistajien kesken.

Tripartite Forumin kestoaiheisiin kuuluvat yhä turvallisemmat laivat ja niiden suunnittelu. Alusturvallisuus korostuu varsinkin ghg:n (gas-house gases) vastaisessa taistelussa ja sen myötä laivoille tulevissa vaihtoehtoisissa polttoaineissa. Nämä ovat usein hyvinkin tulenarkoja tai ihmisille ja ympäristölle vaarallisia. Meriala odottaa IMO:n ja muiden valvontaviranomaisten työstävän näiden ongelmien ratkaisuja entistä tehokkaammin.

Varsinkin konttilaivoja viime aikoina vaivanneet tulipalot nousivat puheenaiheeksi. Osallistujien mielestä rahdinantajien on kerrottava vaarallisista lasteista tarkemmin. Myös turvatapauksista pitää raportoida nopeammin, sillä usein alusturvallisuus kohentuu vasta jo sattuneiden tapaturmien tai läheltä piti -tilanteiden jälkeen.

Saasteongelmien ratkaisuissa sekä laivanomistajat että pilssivesien puhdistuslaitteiden valmistajat jakoivat kokemuksiaan Ballast Water Conventionissa määriteltyjen toimintatapojen käyttöön ottamisesta. Myös laivamaaleista ja potkureiden aiheuttamasta melusta keskusteltiin vilkkaasti, sillä kasvihuonekaasujen vähentämisellä on usein yhteyksiä propulsiolaitteiden meluhaittoihin ja erilaisiin pohjamaaliratkaisuihin.

Tripartite Forum pidettiin tällä kertaa Tokiossa lokakuun 17.-18. päivinä. Yhteisen tiedotteen julkaisivat IACS, ASEF, BIMCO, ICS, INTERCARGO, INTERTANKO, OCIMF ja SEA Europe.

Jaa artikkeli