Helsingin Satama Euroopan matkustajasatamien kärkeen

Helsinki nousi vuonna 2017 Euroopan ja mahdollisesti koko maailman vilkkaimmaksi matkustajasatamaksi 12,3 miljoonalla matkustajallaan. Erityisesti Tallinnan-linjalla matkustusmäärät kasvavat voimakkaasti. Helsinki ja Tallinna muodostavat yhä selkeämmin ”kaksoiskaupungin”, jossa taloudelliset ja sosiaaliset suhteet ovat tiiviit. Linjaliikenne Tukholmaan, Pietariin ja Travemündeen on jo vuosia ollut vakaata. Kansainvälinen risteilyliikenne kasvoi voimakkaasti.

Vuosaaren satama

Euroopan kovimmat matkustajaluvut

2017 Helsingin Sataman laivamatkustajien kokonaismäärä kasvoi 2,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Pelkästään linjaliikenteen matkustajamäärä kasvoi 1,8 %, määrä oli 11,8 miljoonaa. Tallinnan ja Helsingin välillä kulki 9 miljoonaa matkustajaa (+3,2%), Tukholman ja Helsingin välillä 2,3 miljoonaa matkustajaa (-0,1 %). Helsingissä vieraili 266 aluksella vuoden aikana 478 000 (+ 16,8 %) kansainvälistä risteilymatkustajaa, mikä oli kaikkien aikojen ennätys.

– Varustamot ovat tuoneet Helsinki – Tallinna linjalle viime vuosina entistä suurempia ja nopeampia aluksia ja lisänneet matkustajakapasiteettia myös sesonkeihin, sanoo Kari Noroviita, Helsingin Sataman matkustajasatamista vastaava johtaja.

– Helsingin Satama taas on vastannut kysyntään kasvattamalla merkittävästi nopean reittiliikenteen kapasiteettiaan Tallinnan suuntaan ottamalla helmikuussa 2017 käyttöön uuden Länsiterminaali 2:den aluejärjestelyineen.

Helsingin ja Tallinnan muodostama yhtenäinen talousalue perustuu osaltaan joustavaan ja vilkkaaseen matkustaja-autolauttaliikenteeseen kaupunkien välillä. Uusi trendi on, että Suomi ja Itämeri kasvattavat suosiotaan erityisesti aasialaisten matkustajien keskuudessa.

Sataman vaikutukset pääkaupunkiseudun matkailupalveluissa, hotelli- ja ravintola-alalla, liikenteessä ja vähittäiskaupassa ovat merkittäviä. Vuosittain merimatkustajat tuovat pääkaupunkiseudulle reilut 805 miljoonaa euroa ja satamaan liittyvien toimintojen liikevaihdon yhteenlaskettu arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Kaikkiaan satamaan liittyvät toiminnot työllistävät kerrannaisvaikutuksineen 15 000 henkilöä. (Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus 2016. Kts. liite)

Suomen vilkkain ulkomaantavaraliikenteen yleissatama

Suomen talouden kasvu ja tavaraliikenteen keskittyminen näkyi vahvasti satamissa. Rahtiliikenteessä Helsingin Satama ylsi 2017 huippulukemiinsa ja nousi kärkeen ulkomaanliikenteen yleissatamana. Ulkomaanliikennettä oli yhteensä 14 miljoonaa tonnia (+14,3%).

Kaikkiaan tavaraa Helsingin Satamien kautta kulki yhteensä 14,3 miljoonaa tonnia (+14,2 %), josta tuontia oli 7,3 miljoonaa tonnia (+13,2 %) ja vientiä 6,9 miljoonaa tonnia (+14,6 %).

Suuryksiköissä tavaraa liikkui kaikkiaan 11,89 miljoonaa tonnia (+12,5 %). Siitä konttiliikenteen määrä oli 491 000 TEU:ta (*), (+ 8,8 %) ja kumipyöräliikenteessä (**) kulki kaikkiaan 587 000 yksikköä (+11,1 %).

– Kontti- ja roro-alusten koot kasvavat, ja kehitys on ollut samankaltainen jo useamman vuoden. Liikennemäärien kasvua on odotettavissa myös jatkossa, arvioi Jukka Kallio, Vuosaaren sataman johtaja.

Jaa artikkeli