Rauman Satama osaksi ympäristöystävällistä EcoPorts -satamaverkostoa

Pitkäjänteinen työ ympäristöystävällisen satamatoiminnan hyväksi on tuonut Rauman Sataman osaksi eurooppalaista EcoPorts -yhteisöä. Aiemmin Suomesta verkostoon on hyväksytty Turun ja Helsingin satamat. Verkosto perustuu toimijoiden avoimeen keskusteluun ja yhteistyöhön ympäristönsuojelun edistämiseksi.

EcoPorts -verkostoon hyväksyminen on osoitus Rauman Sataman esimerkillisestä oma-aloitteellisuudesta ympäristöasioiden hoitamisessa ja verkostossa pyritään lisäämään ympäristönsuojelua koskevaa tietoisuutta satamien välisen yhteistyön ja tiedon jakamisen avulla. EcoPorts:n itsetutkimusmenetelmän (SDM) avulla satamat voivat itse arvioida sataman ympäristöasioiden hallintaa ja suhteuttaa sen muiden toimijoiden tuloksiin, kehittäen sataman ympäristönsuojelullista toimintaa edelleen. Itsetutkimusmenetelmässä tarkastellaan kattavasti ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, kuten jätehuoltoa ja energiatehokkuutta, ja pyritään kehittämään niitä ympäristöystävällisempään suuntaan.

“EcoPorts -verkostoon liittyminen on meille tärkeä saavutus, sillä saamme sitä kautta tärkeää näkyvyyttä ja tunnettuutta ympäristöystävällisenä satamana, sekä paljon hyödyllistä tietoa ympäristöasioiden hoitamisesta muissa Euroopan satamissa”, kertoo Rauman Sataman laatu- ja ympäristöpäällikkö Heikki Hietavirta.

Valinnan myötä Rauman Sataman valmiudet ympäristöohjeiden ja -ohjelmien parantamiseksi kehittyvät merkittävästi, sillä EcoPorts -yhteistyö mahdollistaa hyväksi havaittujen käytäntöjen jakamisen satamaverkoston sisällä. Myös uusien ympäristönsuojelua koskevien lakien täytäntöönpano on paremmin optimoitavissa yhteistyössä useampien satamien välillä.

“Tavoitteenamme on toimia esimerkkinä Suomen muille satamille, mutta myös koko logistiikkasektorille ympäristönsuojelun edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Rauman Satama, kuten muutkin EcoPorts -satamat, on toimitusketjussa keskeisessä roolissa, joten uskomme esimerkin voimaan. Satamien välinen yhteistyö ja hyväksi havaittujen toimintatapojen omaksuminen auttavat meitä parantamaan ympäristöohjeitamme ja -ohjelmiamme entisestään”, Hietavirta jatkaa.

Itsetutkimusmenetelmän ja seurantaohjeiden avulla satamat voivat itse tarkkailla sijoittumistaan EcoPorts -satamien listauksessa. Rauman Sataman tavoitteena onkin nostaa omaa sijoitustaan omaksumalla muualla hyväksi havaittuja menetelmiä ja soveltaa niitä omiin käytäntöihin sopiviksi. Rauman Satama on mukana myös Rauman kaupungin Cleantech-katalogissa, jossa esitellään raumalaista ympäristöalan osaamista.

Jaa artikkeli
Stena Banneri