06.01.2023

Talvimerenkulun tutkimusrahoituksen tämän vuoden haku umpeutuu 15.1.2023

Suomalais-ruotsalainen yhteistyö talvimerenkulun tutkimuksessa käynnistyi vuonna 1972, kun oli päätetty yhteisistä jäänmurtajahankinnoista ja sitä rahoittavat maiden merenkulkuviranomaiset, Suomessa nykyisin Traficom.

Yhteinen talvimerenkulkualan tutkimusohjelma perustuu Sjöfartsverketin ja Merenkulkulaitoksen kahdenväliseen sopimukseen. Ohjelma sisältää vuosittaisia tutkimushakuja.

Tutkimusten tarkoituksena on kehittää ja parantaa Itämeren ja Pohjanlahden talviliikennejärjestelmään vaikuttavia palveluita ja teknologioita tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja demonstraatiohankkeiden avulla.

Vuoden 2023 hakua varten on toivottu erityisesti seuraavia teemoja:

o Aihe 1: Talviliikennejärjestelmän energiatehokkuus
– Yhteen tai useampaan tapaustutkimukseen perustuva selvitys tasapainon löytämiseksi kauppalaivaston avustustarpeiden trendien ja jäänmurron resurssien välillä järjestelmän päästöjen minimisoimiseksi optimoimalla talviliikennejärjestelmää kokonaispolttoainetaloudellisesti palvelutasoa alentamatta.

Aihe 2: Digitalisaatio ja talvimerenkulku
– Selvitys nykypäivän kauppalaivaston digitaalisesta kypsyydestä palvelujen ja muun tiedonvaihdon keinojen digitalisoimiseksi alusten ja jäänmurtajien sekä muiden toimijoiden välillä.

Aihe 3: Suomalais-ruotsalaisten jääluokkien asema suhteessa niiden ja muiden ohjeiden tuleviin muutoksiin
– Selvitys suomalais-ruotsalaisten jääsääntöjen haasteista ja eduista ja tilasta kaikkien eri sidosryhmien kannalta sääntöjen ja ohjeiden muutosten yhteydessä.

Suunnitellun tutkimushankkeen on oltava vähintään yhden edellä mainitun painopistealueen mukainen. Hankkeet voivat alkaa alkuvuodesta 2023 ja valmistua vuonna 2023.
Talvimerenkulun tutkimuslautakunnan jäsenet arvioivat ehdotukset ja lautakunta tekee päätökset rahoituksesta. Kriteereinä ovat relevanssi (35 %), laatu (15 %), uskottavuus (15 %) ja vaikuttavuus (35 %). Päätöksiä ei ole luvassa ennen maaliskuuta, joten kuluvan talven kenttäkokeita ei rahoituksella kannata hakea. Hakuaika päättyy 15.1.2023. Hakuohjeet löytyvät Traficomin verkkosivuilta jääluokat-otsikon alta.

Lisätietoja antaa Lauri Kuuliala, Liikenne- ja viestintävirasto, Puhelin: +358 (0) 50 306 6056, Sähköposti: lauri.kuuliala@traficom.fi

Jaa artikkeli
FREJA