17.10.2018

Ensimmäinen Call The Agent -tapahtuma kokosi agentit yhteen

Suomen agentit, meklarit ja laivanselvittäjät kokoontuivat torstaina 4.10. ensimmäisen yhteiseen syystapaamiseen Helsinkiin. Paikalla Ruoholahdessa oli yli 100 alan ammattilaista.

Call The Agent -tapahtuman järjesti Suomen Laivameklariliitto ja sitä tukivat Finnpilot Pilotage, Helsingin Satama ja Steveco.

– Jäsenistömme oli toivonut tällaista kohtaamista ja tilaisuus onnistui loistavasti. Siitä kertoo jo se. että tapahtuma oli loppuunmyyty, Laivameklarien puheenjohtaja Jouni Ahrela totesi tyytyväisenä.

– Tärkeää on yhteistyökumppanien kohtaaminen, ja on mahdollisuus tavata samaa työtä tekeviä eri puolilta maata sekä saada tietoa ajankohtaisista kehityshankkeista, Laivameklariliiton toiminnanjohtaja Sari Turkkila kertoi.

Päivän ohjelmassa oli kahdeksan asiantuntijaesitelmää ja ilta päättyi verkostoutumiseen illallisen merkeissä. Seuraava Call The Agent -tapahtuma järjestetään Helsingissä Clarionissa torstaina 3.10.2019.

OneSea-ekosysteemi ja autonomiset alukset

Ekosysteemijohtaja Päivi Haikkola kertoi One Sea ‑ekosysteemista, jossa yritykset pyrkivät yhteistyössä saavuttamaan autonomista meriliikennettä koskevan tavoitteensa. OneSean perustajajäsenet ovat ABB, Cargotec (MacGregor ja Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto ja Wärtsilä. Nykyisin mukana ovat myös Finnpilot ja Finferries.

Lisätietoja https://www.oneseaecosystem.net/

 

Maersk, TradeLens ja lohkoketju

Julkaissut Shipbrokers Finland Torstai 4. lokakuu 2018

Yllä Facebook livestream tallenne esityksestä.

Maersk ja IBM aloittivat tämän vuoden alussa kehitysprojektin, jossa haluttiin luoda lohkoketjuteknologiaan perustuva sovellus helpottamaan logistisen prosessin tiedonkulkua. Jeppe Kobberø on TradeLensin Senior Product Manager ja hän avasi esityksessään tänä syksynä lanseeratun sovelluksen tarjoamia etuja ja mahdollisuuksia. Maerskin tavoitteena on saada tieto pois
siiloista toimitusketjun eri osapuolten käyttöön tehostamaan prosessia. Projekti jatkuu ja siihen liittyy koko ajan lisää toimijoita.

Lisätietoja https://www.tradelens.com/

 

Kokkolan sataman tilannekuva

Centrian ammattikorkeakoulun vetämän Biline-hankkeen esitteli projektipäällikkö Jari Isohanni. Tavoitteena on tuottaa Kokkolan satama-alueen eri toimijoille yhdellä digitaalisella ja visuaalisella alustalla tietoa, jonka avulla operatiivinen toiminta sujuu turvallisesti ja tehokkaasti. Isohanni toivoi, että projektissa on luotu perusta kaupalliselle sovellukselle, jota voisi käyttää muissakin satamissa.

Litästietoja https://tki.centria.fi/hanke/biline-turvallisuuteen-liittyvat-digitaaliset-ratkaisut/1201

 

Finnish Maritime Cluster

Hankkeessa ovat mukana Suomen Varustamot, Satamaliitto, Satamaoperaattorit ja Meriteollisuus. Projektipäällikkönä toimii Merja Salmi-Lindgren, joka kertoi yhdistysten tavoitteista nostaa suomalaisen meriklusterin tunnettuutta ja edistää innovaatioita, sinistä kasvua ja merenkulun yhteistyötä. Projekti huipentuu 4.-5.12. kansainväliseen Breaking Waves -tapahtumaan.

Lisätietoja https://www.finnishmaritimecluster.fi/

 

Tulli ja aluskäynnin tiedonkulku

Tulliylitarkastaja Olli Tuomisto kertoi esityksessään uuden EMSW – asetusehdotuksen vaikutuksista. EU:ssa tehdään yli kaksi miljoonaa satamakäyntiä vuodessa ja Suomessa noin 40 000. Koko uroopassa käytetään vuosittain yhteensä noin 4,6 miljoonaa tuntia satamakäynteihin liittyviin ilmoituksiin. Suomessakin 92 000 tuntia. EU-komissio haluaa uudella EMSW-asetuksella yhdenmukaistaa ilmoitukset. Käyttöön uusi järjestelmä tulee aikaisintaan vuonna 2024. Tuomisto kertoi myös GDPR:n vaikutuksista alusliikenteen ilmoitusten tekoon sekä tullin järjestämästä lusselvityskoulutuksesta, johon voi hakea tämän syksyn aikana.

Lisää tietoa löytyy pian Tullin sivuilta https://tulli.fi/

 

Rajavartiosto ja agentit

Rajavartioylitarkastaja Pertti Normia kertoi yleisesti Rajavartiolaitoksen tehtävistä meripelastuksessa
ja aluksen suojapaikkaan ohjaamisessa. Agenttien kanssa yhteistyötä tehdään aluksen matkustaja- ja miehistötietojen sekä lastia koskevien tietojen suhteen.

Lisätietoja https://www.raja.fi/

 

Uusi selainpohjainen luotsintilausjärjestelmä – Pilot Online

Luotsausjohtaja Sanna Sonninen kertoi esityksessään Finnpilotin tavoitteesta tehostaa tiedonkulkua luotsin tilauksissa. Luotsintilausjärjestelmä Pilot Online on uusi selainpohjainen sovellus, jonka kautta asiakas voi helposti tilata luotsin sekä seurata tilausprosessin etenemistä vaihe vaiheelta. Sovellus toimii myös mobiilisti. Seuraava Pilot Online -koulutus järjestetään 30.10.

Lisätietoja laura.kaustinen(at)finnpilot.fi

 

Merikotkan DigiPort-tutkimushanke

Projektitutkija Janne Saarikoski kertoi hankkeen etenemisestä. Tavoitteena on kartoittaa satamien digitalisaation astetta. Alaprojektina tutkitaan alusten lähtöaikatiedon muodostumista, laatua ja saatavuutta. Tästä tullaan mahdollisesti järjestämään työpaja vielä syksyn aikana.

Lisätietoja http://www.merikotka.fi/projects/digiport-2/

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
freja