09.07.2019

Tavaraviennin arvo kasvussa

Tullin ennakkotilaston mukaan tavaraviennin arvo oli 5,7 miljardia euroa eli kuusi prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Öljyjalosteiden viennin arvo nousi jyrkästi.

Mikäli merikuljetukset pysähtyvät, pysähtyvät myös yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.

Suomen tavaraviennin arvo oli toukokuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,7 miljardia euroa. Arvo oli kuusi prosenttia suurempi kuin viime vuoden toukokuussa. Myös tuonnin arvo nousi toukokuussa kaksi prosenttia ja oli noin 5,7 miljardia euroa. Tammi-toukokuussa viennin arvo nousi viisi prosenttia ja tuonnin arvo prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain 2017-2019. Lähde: Tulli/tilastointi.

Kokonaisviennin kasvua selittää erityisesti öljyjalosteiden viennin arvon selvä nousu vertailukuukaudesta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo kasvoi huomattavasti hitaammin. Kuljetusvälineiden ja metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo oli lähes viime vuoden toukokuun tasolla. Arvon kasvu oli nopeampaa kojeiden ja mittareiden sekä peruskemikaalien viennin kohdalla. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden vienti oli alavireistä ja sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvoon kirjattiin laskua.

Toukokuulle tilastoitiin kaasuputkien vientiä avomerelle ja Venäjälle yhteensä 176 miljoonan euron arvosta. Ilman kaasuputkivientiä laskettuna viennin arvo nousi kolme prosenttia.

Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2017-2019. Lähde: Tulli/ tilastointi.

Vienti EU-maihin nousi toukokuussa viisi prosenttia ja tuonti EU:sta neljä prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi yhdeksän prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta pieneni prosentin. Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin kasvoi kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti kuusi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kolme prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti Isoon-Britanniaan ja Kiinaan laski toukokuussa. Vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin kasvoi ja vienti Venäjälle ja Yhdysvaltoihin vahvistui selvästi.

 

Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta 2017-2019. Lähde: Tulli/tilastot.

Arvoltaan suurimpien tavararyhmien tuontiin tilastoitiin pientä kasvua toukokuulle. Sähköteknisten tavaroiden, lääkkeiden sekä raudan ja teräksen tuonnin arvon nousu oli hieman nopeampaa. Kokonaistuonnin arvon kasvun hitautta selittää osittain viime vuoden toukokuun arvoltaan suuri metallituonti.

Tuonti muista suurista tuontimaista nousi vain hieman Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, josta tuonti kasvoi huomattavasti vertailukuukaudesta. Tuonti Ruotsista laski toukokuussa.

Kauppatase oli toukokuussa kymmenen miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa kauppataseen alijäämä oli 90 miljoonaa euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 250 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-toukokuussa hieman yli miljardia euroa alijäämäinen.

Teksti: Vaula Aunola

Jaa artikkeli