Cadmatic kehittää Turun yliopiston kanssa älykkäämpää laivanrakennusta EU-rahoitteisessa SEUS-hankkeessa

Hankkeessa digitalisoidaan laivanrakennuksen prosesseja. Näin pyritään lyhentämään suunnitteluun kuluvaa aikaa 30 prosentilla ja rakentamiseen kuluvaa aikaa jopa 20 prosentilla. Tavoitteena on kehittää eurooppalaisen laivarakennuksen kilpailukykyä.

Sovellukset tulevat tukemaan dataan perustuvaa päätöksen tekoa ja työprosesseja. Kuva: Cadmatic

Cadmatic ja Turun yliopisto ovat mukana EU-rahoitteista Smart European Shipbuilding (SEUS) -hanketta johtavassa teollisuusyritysten ja yliopistojen konsortiossa.

Vuoden alussa lanseeratun hankkeen tavoitteena on luoda ratkaisuja data-ohjautuvan laivarakennuksen tarpeisiin kehittämällä sovellusalustoja, joilla tuetaan tiedonhallintaa, tiedonvaihtoa ja eri osapuolten yhteistyötä laivanrakennuksen kaikissa vaiheissa esisuunnittelusta rakentamiseen asti. Sovellukset tulevat tukemaan dataan perustuvaa päätöksen tekoa ja työprosesseja hyödyntämällä muun muassa älykkäitä teknologioita, tekoälyä ja soveltamalla Industry 5.0 -periaatteita laivanrakennukseen.

Sovellusten avulla pyritään lyhentämään laivan suunnitteluun kuluvaa aikaa 30 prosentilla ja rakentamiseen ja asennuksiin kuluvaa aikaa jopa 20 prosentilla.

SEUS on osa EU:n lippulaivatutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa Horizon Europea, johon on budjetoitu 95,5 miljardia euroa. Cadmaticin ja Turun yliopiston yhteinen osuus SEUS-hankkeen noin 7 miljoonan euron rahoituksesta on 2,25 miljoonaa euroa. Cadmatic vastaa neljä vuotta kestävän hankkeen tekniikkaosuuden koordinoinnista.

Tavoitteena kehittää eurooppalaisen laivarakennuksen kilpailukykyä

SEUS-konsortioon kuuluu kahdeksan organisaatiota viidestä eri maasta mukaan lukien seuraavat yritykset: suunnittelu- ja tiedonhallintaratkaisujen toimittaja Cadmatic (Turku), PLM-tiedonhallintaratkaisuja kehittävä Contact Software (Saksa), SARC BV (Alankomaat) sekä erityyppisiä aluksia valmistavat telakkayhtiöt Ulstein Group (Norja) ja Astilleros Gondan SA (Espanja). Lisäksi konsortiossa ovat mukana Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopisto (NTNU), Turun yliopisto ja NHL Stenden -ammattikorkeakoulu (Alankomaat).

– Meistä on todella hienoa olla mukana tässä erittäin tavoitteellisessa, eurooppalaista tutkimusta ja innovointia edistävässä hankkeessa yhdessä Turun yliopiston ja muiden konsortiokumppaneiden kanssa, sanoo Cadmaticin toimitusjohtaja Jukka Rantala.

– Cadmaticilla on yli 40 vuoden kokemus laivanrakennusalalta, ja asiantuntijoidemme panos hankkeen tekniseen puoleen tulee olemaan merkittävä seuraavien neljän vuoden aikana, Rantala lisää.

– Turun yliopisto on määrätietoisesti panostanut teknistieteellisen tutkimuksensa ja opetuksensa vahvistamiseen yhdessä kumppaniensa kanssa. Yhteistyö Cadmaticin kanssa on läheistä ja SEUS-hanke on mainio esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä. Hanke on eduksi myös Turun yliopiston pitkäjänteiselle tavoitteelle vahvistaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötään, sanoo Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula.

 

Jaa artikkeli
FREJA