Laradi ry on huolissaan meritekniikan opiskelijoiden heikentyneestä harjoittelu- ja opinnäytetyötilanteesta

Laradi Ry:n viime viikolla julkaisemassa kannanottossa vedotaan meriteollisuuden vaikuttajiin tulevaisuuden osaajien heikentyneen harjoittelu- ja opinnäytetyötilanteen parantamiseksi.

Kuvituskuva:

Suomen Laivainsiöörien yhdistys, Laradi Ry:n kannanotto meritekniikan opiskelijoiden heikentyneeseen harjoittelu- ja opinnäytetyötilanteeseen:

”Arvoisa meriteollisuuden vaikuttaja. Covid-19 pandemia koettelee yritysten ja yhteiskunnan kestokykyä monin tavoin. Terveyteen kohdistuvan uhan lisäksi kukaan on tuskin voinut välttyä erilaisilta rajoituksilta tai iskuilta talouteen. Erityisen hankalassa tilanteessa ovat opiskelijat, joiden loppuelämän ammatillisen polun suunta määräytyy näissä poikkeuksellisissa oloissa.”

” Tekniikan alan tutkinnoissa harjoittelu ja opiskelun huipentava opinnäyte ovat perinteisesti olleet tärkeitä reittejä työelämään. Nyt on kuitenkin alkanut näkyä merkkejä näiden reittien muuttumisesta kovin kivisiksi. Osan opiskelijoista harjoittelu- ja opinnäytetyösopimuksia on jopa peruttu kesken jo aloitettujen töiden, eikä uusia sopimuksia ja aiheita ole entiseen tapaan kaikille tarjolla. Tilanne monilla yrityksillä on vaikea, mutta tällainen on omiaan viestimään nuorille insinööreille alasta vielä todellisuuttakin synkempää kuvaa.”

” Meriteollisuuden historiassa on ennenkin ollut vaikeita hetkiä, jolloin on puhuttu jopa auringonlaskun alasta. Tähän mennessä aurinko on kuitenkin aina noussut uudelleen. Tällöin keskustelu on siirtynyt eläkkeelle siirtyvien mukana menetettävään osaamiseen ja toisaalta auringonlaskun aikana laiminlyödyissä rekrytoinneissa väliin jääneisiin toisille aloille kadotettuihin sukupolviin. Vaikeasta tilanteesta huolimatta toivomme yritysten ennakoivan pandemian jälkeisiä parempia aikoja ja muistavan, että nyt opiskelevia ja alalle valmistuvia insinöörejä tullaan vielä kipeästi tarvitsemaan. Asiaa ei tulisi ajatella pelkkänä vastuun kantamisena, vaan myös panostuksena yrityksen omaan kilpailukykyyn tulevaisuudessa.”

” Korkeakoulut auttavat mielellään opinnäytteen aiheen määrittelyssä ja rajaamisessa. Aihe voi olla myös useamman yrityksen yhteinen. Opinnäytteen teettämisen kustannus ei ole suuri, ja erilaisia rahoituskanavia on käytettävissä.”

” Nuorten meritekniikan insinöörien houkutteleminen meriteollisuuteen rekrytointien taas käynnistyessä on lähes mahdotonta, mikäli heidät nyt pakotetaan rakentamaan uraansa ja elämäänsä muilla aloilla. Meritekniikka on osaamisala, jota tullaan takuulla jälleen tarvitsemaan – valmistaudutaan siihen yhdessä!”

 

Jaa artikkeli