22.08.2022

Antwerpenin satamaan maailman ensimmäinen vetykäyttöinen hinaaja

Espanjalainen hinaajiin erikoistunut telakka Astilleros Armon, joka on rakentanut mm. Navidomin (Nesteen) saattohinaajat Ahdin ja Ukon, rakentaa parhaillaan maailman ensimmäistä vetykäyttöistä hinaajaa.

Hydrotug 1 nimen saanut alus on 31 metrin pituinen ja 12,5 metriä leveä ja sen paaluveto on 65 tonnia. Se varustetaan saksalaisen Schottelin kahdella 2 MW SRP 460-tyyppisellä ruoripotkurilaitteella. Potkurien halkaisija on 2,4 metriä. Alus toimitetaan Belgian Antwerpen-Bruggen satamaan, johon nykyään kuuluu myös Zeebrugge. Aluksen operaattorina tulee toimimaan Compagnie Maritime Belge (CMB).
‎CMB on monialainen belgialainen merenkulku- ja logistiikkakonserni. Se omistaa ja operoi yli 90 valtameriliikenteen irtolastialusta (Bocimar), konttialuksia ja kemikaalisäiliöaluksina (Bochem) sekä tuulipuistojen miehistöjenkuljetusaluksia (Windcat). CMB on myös intensiivisesti mukana innovoimassa ja kehittämässä uusia vähähiilisiä polttoainesovelluksia CMB.TECH-tytäryhtiönsä kautta. CMB:llä on toimistot Tokiossa, Singaporessa, Hongkongissa, Hampurissa ja Brentwoodissa. ‎

CMB.TECH on cleantech-yritys, joka paitsi rakentaa, omistaa, operoi ja suunnittelee suuria vety- ja ammoniakäyttöisiä meri- ja teollisuussovelluksia, tarjoaa myös tänään jo vety- ja ammoniakkipolttoainetta asiakkailleen joko omalla tuotannolla tai hankkimalla sen kolmansilta tuottajilta. Yhtiö on perustanut myös ensimmäiset vedyn jakeluasemat jo Antwerpeniin.‎

Vetykäyttöinen hinaaja on CMB.TECH:n ja ABC (Anglo Belgian Corporation):n yhteisyrityksen BeHydro:n kehittämä.‎

‎Moottorivalmistaja ABC on perustettu vuonna 1912 ja sijaitsee Gentissä, Belgiassa. Se on johtavia eurooppalaisia keskinopeiden moottoreiden valmistajia teholuokassa 600–10 400 kW. Yhtiö kehittää ja valmistaa luotettavia ja innovatiivisia keskinopeita moottoreita sekä energia- että kuljetusteollisuudelle. Viime aikoina ABC on tehnyt huimattavia investointeja tutkimukseen tulevaisuuden uusien polttoaineiden haasteista. ‎

Näiden kahden yhteisyritys BeHydro on ainutlaatuinen ja erittäin sitoutunut vetykäytön tutkimukseen ja kehitykseen. ‎‎

Hydrotug 1 on maailman ensimmäinen vetykäyttöinen hinaaja ja sellaisena tärkeä virstanpylväs tiellä kohti kestävän, ilmastoneutraalin polttoaineen laajempaa käyttöönottoa työaluksissa.‎ Vetykäyttöisiä miehistönkuljetusaluksia (crew transfer vessels, CTV) on kehitetty ja rakennettu jo merituulipuistoihin, myös CMB.TECH:n ratkaisuilla.

‎Hydrotug 1 on ensimmäinen alus, jonka voimanlähteenä on kaksi BeHydro V12 -kaksoispolttoaineen keskinopeaa moottoria – joista kukin tuottaa kaksi megawattia – eli ne voivat toimia vedyllä ja perinteisellä dieselpolttoaineella. BeHydro, CMB:n cleantech-haaran CMB.TECH:n ja moottorivalmistaja Anglo Belgian Corporation (ABC):n yhteisyritys, on kehittänyt äskettäin tekniikan näille keskinopeille vetymoottoreille. Moottorit ovat läpäisseet tarvittavat tehdaskokeet ja saaneet Lloyd’s Registerin hyväksynnät.‎

‎Alus pystyy varastoimaan 415 kg puristettua vetyä 6 kannelle asennetussa painesäiliössä.‎

‎Roy Campe, CMB.TECH:n teknologiajohtaja on todennut:
– Olemme iloisia siitä, että Antwerpen-Bruggen satama on maailman suurimman vetykäyttöisen aluksen Hydrotugin ensimmäinen käyttäjä. Lloyd’s Register on hyväksynyt tekniikan ja olemme valmiita lähestymään 10 000 hinaajan maailmanmarkkinoita. Tämän tekniikan avulla voimme parantaa merkittävästi satamien ilmanlaatua ja tuoda vetyteknologiaa jokaiseen satamaan maailmanlaajuisesti.

‎Hydrotug on osa Antwerpen-Bruggen sataman laivaston viherryttämisohjelmaa, tavoitteena ilmastoneutraali satama vuoteen 2050 mennessä.‎

‎Antwerpen-Bruggen sataman operaatioiden johtaja Rob Smeets sanoo puolestaan:
– Äskettäin Antwerpenin satama sulautui Zeebruggen sataman kanssa yhdeksi suureksi organisaatioksi, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen ihmiset, ilmasto ja talous. Yhteisenä tavoitteenamme on tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä kulkemalla monia erilaisia kestävän kehityksen polkuja, kuten hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia sekä lisäämällä vedyn käyttöä. Vuoteen 2028 mennessä tavoitteenamme on saada ensimmäiset vihreät vetymolekyylit alustoillemme. Lisäksi tutkimme vetyputkea näiden kahden sataman välillä ja kohti Euroopan sisämaata, jotta voimme käyttää mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa. Hydrotug on loistava esimerkki siitä, miltä kestävän tulevaisuutemme pitäisi näyttää.”‎

icon arrow down

‎BeHydro kehittää vetymoottoreita ja varastointiratkaisuja meri-, rautatie- ja sähkösovelluksiin‎.

‎ABC:n DZC-moottorivalikoima on vetyvalmis ‎‎kaksoispolttoaineeksi‎‎ (DZD 75 % h‎2‎ & 25% diesel) tai ‎‎sytytysjärjestelmällä‎‎ (100% h‎2‎). Tämä moottori on saatavana 6, 8, 12 tai 16 sylinterisenä ja se tuottaa 1000 – 2670 kW. DZD-vetyvalmiiseen kaksoispolttoainemoottoriin on mahdollista yhdistää myös jälkikäsittelyjärjestelmä. Alhaisen CO‎2:n isäksi tällöin palamisesta johtuvat typpi ja hiukkaspäästöt eliminoidaan katalysaattorilla tai hiukkassuodattimella. Moottorin käyttöiäksi ennustetaan 200 000 käyttötuntia ja sen elinkaarikustannukset ovat alhaiset, eli se on kestävä ja kustannustehokas ratkaisu. Yhteistyössä kehitetyt varastosäiliöt mahdollistavat vedyn käytön erilaisiin sovelluksiin meri-, rautatie- ja sähköalalla. ‎

‎Vety on huoneenlämmössä oleva kaasu, mutta muuttuu nesteeksi lämpötilassa -252,8 °C ja nesteestä kiinteäksi aineeksi -259,2 °C:ssa. Se sisältää jopa kolme kertaa enemmän energiaa massayksikköä kohti kuin diesel, eikä sen palaminen vapauta kumpaakaan hiilidioksidia ‎eikä pienhiukkasia – se tuottaa vain vettä.‎

‎Suurin osa maailmanlaajuisesti tuotetusta vedystä kulutetaan ammoniakin tuotannossa sekä petrokemian ja metanolin käsittelyssä. Lisäksi lähes kaikki energialähteet sisältävät hiiltä ja vetyä. Tästä syystä uusiutuva vety edustaa siirtymistä pois hiilipäästöjä aiheuttavista energialähteistä, jotka yleistyivät teollisen vallankumouksen aikana.‎

‎Vety on kevyt ja erittäin voimakas rakettipolttoaine. Yhdistettynä hapettimeen, kuten nestemäiseen happeen, nestemäinen vety tuottaa korkeimman spesifisen impulssin suhteessa minkä tahansa tunnetun rakettipolttoaineena kulutetun ponneaineen määrään.‎‎

‎BeHydro on kehittänyt myös modulaarisen vedyn varastointijärjestelmän 250 baarin paineella.‎

‎Teksti Mikko Niini

Jaa artikkeli