19.04.2023

Ari Niemelä Aalto-yliopiston kunniatohtoriksi

Aalto-yliopisto julkaisi kesäkuussa promovoitavat kunniatohtorit. Näiden joukossa on kansainvälisesti arvostettu laivasuunnittelija ja Meyer Turun luokitusosaston päällikkö Ari Niemelä.

Ari Niemelä. Kuva: Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut ovat myöntäneet kunniatohtorin arvon seitsemälle merkittävälle tieteen ja tekniikan vaikuttajalle. Kunniatohtorit promovoidaan 16. kesäkuuta 2023 järjestettävässä juhlallisessa tekniikan alan tohtoripromootiossa Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa.

Tekniikan kunniatohtorin arvon saanut Ari Niemelä toimii Meyerin Turun telakan luokitusosaston päällikkönä. Hän on laivojen rakennesuunnittelun kansainvälistä huippua ja kehittänyt uraauurtavaa lujuus- ja värähtelyteknistä suunnittelua, joka on osaltaan nostanut Suomen telakka-alan mainetta maailmalla ja mahdollistanut vaativien uusien laivakonseptien toteutuksen.

Niemelä valmistui laivanrakennuksen diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1990. Valmistumisensa jälkeen hän toimi luokitusinsinöörinä Deltamarin Ltd:ssa, pääsuunnittelijana Kvaerner Masa Yardsilla, projektikoordinaattorina Aker Finnyardsilla sekä rungon perussuunnittelun osastopäällikkönä STX Finlandin palveluksessa.

Niemelä on aktiivisesti rakentanut Meyer Turun ja Aalto-yliopiston välistä yhteistyötä, joka on johtanut risteilyalusten alalla radikaaleihin teollisiin innovaatioihin. Tämä on myös edistänyt merkittävästi Aalto-yliopiston meritekniikan akateemista suorituskykyä, joka näkyy sijoittumisena kansainvälisessä vertailussa. Yhteistyö on johtanut partnerisopimukseen Aalto-yliopiston ja Meyer Turun välillä. Niemelä on pitkäjänteisesti edistänyt Aalto-yliopiston nuorten professorien, tohtoreiden ja diplomi-insinöörien työuria sekä teollisten maisteri- ja tohtoritukintojen toteutusta risteilylaivarakenteiden tuotekehityksessä Meyer Turun telakalla.

Vuonna 2010 Tekniikan Akateemiset TEK myönsi Niemelälle Suomalaisen insinöörityöpalkinnon ansiokkaasta innovaatiosta Oasis of the Seas -risteilyaluksen rungon lujuus- ja värähtelyteknisessä suunnittelussa. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu nimitti Niemelän Vuoden alumniksi 2017.

Aalto-yliopiston 2023 nimitetyt tekniikan kunniatohtorit:
Johtaja Tuula Antola, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Emeritusprofessori Hubert Girault, EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Professori Minna Karstunen, Chalmersin teknillinen yliopisto
Tutkimusjohtaja Jyri Kosola, Puolustusvoimat
Professori Kurt Mehlhorn, Saarlandin yliopisto
Luokitusosaston päällikkö Ari Niemelä, Meyer Turku
L. Herbert Ballou -professori Arto Nurmikko, Brown-yliopisto

Jaa artikkeli
portofnaantali