17.04.2019

CaaS Nordic ry yhdistää itämeren alueen digitalisoijia

Uusi CaaS Nordic ry edistää Itämeren alueen kansainvälisen logistiikkakeskittymän syntymisen lisäksi alueellista Corridor as a Service (CaaS) -osaamista sekä toimintaa alueellisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tavoitteena on sovittaa eri tahojen datavarannot yhteensopiviksi.

Laajasti alan eri toimijoita kokoava CaaS Nordic -yhdistys tuo uutta idän ja lännen väliseen tavaraliikenteeseen. Yhdistys edistää innovaatiotoimintaa, joka hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämistä, kansainvälisten standardien hyödyntämistä sekä integrointiin kehitettävien rajapintojen hyödyntämistä.

”Suomi tarvitsee toimijan, jonka tehtävänä on keskittyä logistiikan digitalisaatioon varmistaen prosessien, datan ja järjestelmien yhteentoimivuuden niin kansallisessa kuin kansainvälisessä kaupassa ja tietenkin myös Euroopan sisämarkkinoilla. Kehityksen kannalta on merkittävää, että toiminta on Suomen kuljetus- ja logistiikkasektorin sekä laajemminkin Suomen elinkeinoelämän tarpeita huomioivaa, sekä aktiivista, datalähtöistä, toimeenpanevaa ja vaikuttavaa”, kommentoi Liikennelabraa vetävä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietojohtaja Juha Kenraali.

”Olemme edistämässä CaaS Nordic ry:n toimintaa logistiikan digitalisoinnissa sekä käynnissä olevissa piloteissamme että kannustamalla Pohjoisen Kasvuvyöhykkeen yrityksiä ja kaupunkeja tiiviiseen yhteistyöhön konkreettisessa tavaralogistiikan sujuvoittamisessa digitalisaatiota hyödyntämällä ja ekosysteemiyhteistyöllä sekä kansallisesti että yli rajojen”, toteaa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteysjohtaja Marjo Uotila.

”CaaS Nordic ry tuo uusia ratkaisuja eri aleuiden sekä yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyöllä. Meillä on jo hyviä kokemuksia ekosysteemin toiminnasta käynnissä olevan pilottimme kautta. Sujuva ja laadukas yhteistyö on erittäin tärkeää kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä”, Suomen kasvukäytävä -verkoston johtaja Anne Horila sanoo.

Uudessa yhdistyksessä ovat edustettuina niin tutkimus, viranomaiset ja kaupungit kuin logistiikan tilaajat ja palveluntarjoajatkin. Julkisen ja yksityisen sektorin välisellä verkostolla luodaan multimodaali logistiikan tiedonsiirto palvelemaan hajautettuja tietokantoja. Tämä informaation välitys sovittaa datavarannot yhteentoimiviksi ja kestävää logistiikkaa edistäväksi huomioiden niin julkiset kuin yksityisetkin logistiikan ja liikennejärjestelmän hankkeet ja tarpeet.

teksti: Vaula Aunola

Jaa artikkeli