26.10.2021

Call the Agent – October Summit: kohtaamisia ja alan ajankohtaisia hankkeita

Suomen Laivameklareiden järjestämässä Call The Agent tapahtumassa kuultiin useita ajankohtaisia hankkeita avaavia esityksiä ja nautittiin livetapaamisesta.

Sali täyttyi osallistujista.

Helsingissä Hotelli Clarionissa kolmatta kertaa järjestettyyn Call the Agent – October Summit tapahtumaan osallistui kaikkiaan 90 agenttia, meklaria, laivanselvittäjää ja joukko merialan muita ammattilaisia.

Live-tapahtumassa tavattiin pitkän koronasulun jälkeen vihdoin kasvokkain. Iloiset jälleennäkemiset ja hymyilevien osallistujien puheensorina täyttivät kongressisiiven tilat. Tapahtuman standialueella oli mahdollista heittäytyä luotsikutterin kyytiin virtuaalisesti ja syventyä Uniken sovelluskehitykseen. Tilaisuus päättyi yhteiseen illalliseen.

Tilaisuuden avasivat Suomen Laivameklarien puheenjohtaja Tomi Rautio ja toiminnanjohtaja Sari Turkkila.

EMSW ja NEMO

Traficomin johtava asiantuntija Katariina Kalatie kertoi EMSW:n eli European Maritime Single Window – hankkeen etenemisestä ja Portnetin korvaavan Nemo-järjestelmän rakentamisesta.

“EMSW-asetuksen mukaisen merenkulun tiedonhallintajärjestelmän soveltamisalue on laajempi kuin nykyisen ilmoitusmuodollisuusdirektiivin. Tämän vuoksi mukaan tulee ilmoituksia, joita nykyinen Portnet-järjestelmä ei käsittele, suurimpana ryhmänä tulli-ilmoitukset.”

Katariina Kalatie, Traficom

Kalatie arveli, että hankkeen tavoiteaikataulu voi olla haasteellinen. Uusien ilmoitusjärjestelmien tulisi olla käytössä koko Euroopassa elokuussa 2025. Esityksessään Kalatie totesi myös Suomen nykyisen ilmoitusjärjestelmän Portnetin olevan jo elinkaarensa päässä. EMSW:n NEMO projektissa tilalle rakennetaan täysin uusi järjestelmä.

Olli Soininen, Finntrafic

Suomessa järjestelmän rakentamisesta vastaa Fintraffic. Hankepäällikkö Olli Soininen kertoi, että uuden asetuksen vaatimusten mukaisten toimintojen lisäksi tulossa oleva järjestelmä mahdollistaa erilaisten lisäarvopalveluiden tarjoaminen. Näitä lisäpalveluja on kartoitettu eri sidosryhmien kanssa. Puheenvuoronsa päätteeksi hän lupasi, että Nemon tullessa käyttöön yhdenkään agentin ei enää tarvitse herätä yöllä tekemään manuaalisia ilmoituksia.

Port Activity sovellus

Unikien teollisista sovelluksista vastaava johtaja Petri Kalske kertoi avoimeen lähdekoodin perustuvasta Port Activity sovelluksesta. Sovelluksen ydinajatus on tarjota kaikille satamissa toimiville yrityksille ja organisaatioille yhteinen tilannekuva yhdistämällä tietoa ja dataa julkisista ja yksityisistä lähteistä.

Petri Kalske, Unikie.

Kalskeen mukaan syyskuussa kansainväliseen Seatrade Awards -finaaliin valitun sovelluksen vahvuus syntyy mahdollisimman monien toimijoiden mukaan liittymisestä. Sovelluksen käyttö on maksutonta ja satamat voivat räätälöidä sen omiin tarpeisiinsa sopivaksi itse valitsemansa kehityskumppanin kanssa.

Talvimerenkulun haasteet

Väyläviraston vesiliikennejohtaja Jarkko Toivola piti tietoiskun talvimerenkulusta. Hän myös kehotti meklareita ja agentteja muistuttamaan asiakkaitaan jäänmurtaja-avustuksen edellytyksistä kuten oikean lastaamisen tärkeydestä.

Viime talven esimerkkitapauksissa vääränlainen lastaaminen aiheutti viivettä liikennöinnissä sekä lisäkuluja alukselle ja talvimerenkulkujärjestelmälle. Meneillään olevista hankkeista Toivola otti esille Saimaan kanavan remontin sekä jäänmurtaja hankkeen Suomi – Ruotsi yhteistyön.

Jarkko Toivola, Väylävirasto

Etäluotsaushanke etenee

Finnpilotin luotsijohtaja Sanna Sonninen avasi etäluotsauksen toteuttamisen valmisteluja. Tutkimusvaihe lähestyy nyt loppuaan ja kohta siirrytään toteutusvaiheeseen.

“Toteuttamisessa on haasteita, joita voimme hyvällä yhteistyöllä ratkaista, mutta myös asioita, joihin ei vielä ole ratkaisua. Etäluotsauksen mahdollistuminen vaatii kansainvälistä standardointia, sekä teknologian että toimintamallien ja terminologian osalta.”

Sanna Sonninen, Finnpilot.

Ensimmäistä etäluotsaustestiä valmistellaan parhaillaan ja se toteutetaan vielä tämän vuoden puolella. Testistä valmiiseen palveluun on kuitenkin vielä pitkä matka. Sonninen ei halunnut ennustaa, milloin etäluotsaus voidaan ottaa varsinaisesti käyttöön. Hän kertoi että alkuun palvelua voidaan tarjota vain hyvin rajatulle asiakaskunnalle, monien tekniikkaan ja osaamiseen liittyvien aloitusvaatimuksien takia. Lopuksi Sonninen paljasti Finnpilotin asiakaslupauksen: etäluotsaus tulee olemaan halvempaa.

The Baltic Sea Waste Info

Tilaisuuden viimeisessä esityksessä Baltic Sea Action Groupin projektijohtaja Elisa Mikkolainen ja projektikoordinaattori Daniel Jespars kertoivat The Baltic Sea Waste Info -projektista.

Elisa Mikkolainen ja Daniel Jespars, Baltic Sea Action Group.

“Projektin toteuttaman kyselyn mukaan 64 prosenttia aluksista ilmoitti purkaneensa mereen mustia tai harmaita vesiä tai hienonnettua ruokajätettä. Yleisimmin mereen purettiin mustia ja harmaita vesiä.” Mikkolainen ja Jespars esittelivät No Special Fee – käytännöstä tuotettua materiaalia ja sitä toivotaan jaettavan aktiivisesti agenttien ja satamien toimesta.

Iltapäivän päättävässä paneelikeskustelussa purettiin eri tahojen koronakokemuksia.  Mukana keskustelussa olivat (vasemmalta) agentit Ville Marchant ja Joel Salmela, luotsausjohtaja Sanna Sonninen sekä Rajavartiostosta Seppo Häkkinen ja THL:ltä Jari Jalava. Kuva: Vaula Aunola

Tutustu tapahtuman esitysmateriaaleihin Suomen Laivameklareiden nettisivuilla.

 

Teksti: Vaula Aunola

Kuvat: Petri Wäänänen ja Vaula Aunola.

 

Jaa artikkeli
portofnaantali