29.12.2020

EU:n kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia

SEA Europe pitää tätä strategiaa hyvänä perustana EU:n tuleville toimille.

SEA Europe on tyytyväinen Euroopan komission kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiaan, joka julkaistiin 9. joulukuuta. Tämä uusi strategia kattaa kaikki liikennemuodot, myös vesiliikenteen. Ensimmäistä kertaa se kattaa kuitenkin myös olennaiset seikat Euroopan telakoiden ja merenkulun laitteita koskevan teollisuuden, meriteknologiasektori, näkökulmasta.

Liikkuvuuden strategiassa keskitytään toimiin, jotka tekevät vesiliikenteestä kestävän ja älykkään liikennemuodon. Nämä toimet ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia, ja niissä otetaan huomioon digitalisaation, automaation ja autonomian tarjoamat mahdollisuudet merenkulussa, sisävesiliikenteessä, satamissa ja logistiikkaketjussa.

Uudessa liikkuvuuden strategiassa on myös ehdotuksia, joilla pyritään tekemään vesiliikenteestä entistä kestävämpää covid-19-kriisin jälkimainingeissa. Strategiassa kiinnitetään huomiota vesiliikennealan haasteisiin alakohtaisen osaamisen ja kilpailukyvyn osalta, meriteknologia mukaan lukien.

Euroopan meriteknologiasektorin näkökulmasta uusi strategia sisältää useita hyödyllisiä ehdotuksia, esimerkiksi:

– Nimenomainen viittaus Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa hyväksytyn päästöttömän vesiliikenteen kumppanuusohjelman myötävaikutukseen vihreiden teknologioiden ja kestävän kehityksen mukaisten polttoaineiden tutkimuksen ja innovoinnin nopeuttamiseksi.

– Viittaus siihen, että EU:n päästökauppajärjestelmästä saatuja tuloja käytetään järjestelmän vesiliikenteeseen laajentamisen jälkeen eurooppalaiseen tutkimukseen liittyviin investointeihin ja innovointiin uusien päästöjen vähentämiseksi.

– Ehdotus laivastojen nykyaikaistamisen rahoittamisesta, mukaan lukien jälkiasennus ja laivaston uudistamisjärjestelmät, myös vesiliikenteessä, ja sen tunnustaminen, että tällainen tuki ”auttaa säilyttämään menestyvän valmistusekosysteemin aloilla, joilla Euroopalla on strateginen teknologiaetu, kuten alusten valmistusteollisuudessa”.

– Sen tunnustaminen, että vesiliikennevälineet ja -ratkaisut ovat Euroopan viennin moottori ja että alan kestävä ja älykäs muutos tarjoaa Euroopan valmistusteollisuudelle mahdollisuuden saavuttaa maailmanlaajuinen johtoasema.

”Olen hyvin tyytyväinen huomatessani, että tässä Euroopan komission uudessa liikkuvuuden strategiassa on tunnustettu myös joitakin Euroopan meriteknologiasektorin kohtaamia merkittäviä haasteita”, sanoi SEA Europen pääsihteeri Christophe Tytgat.

”On sanomattakin selvää, että Euroopan telakoilla ja merenkulun laitteiden valmistajilla on keskeinen merkitys siinä, että Eurooppa toteuttaa lukuisia EU:n toimia, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja digitalisointiohjelmaa. Erittäin myönteistä on kuitenkin myös sen tunnustaminen, että rahoitusta voidaan käyttää laivastojen nykyaikaistamiseen muun muassa laivaston uudistamisjärjestelmän kautta”, Tytgat sanoi lopuksi.

SEA Europe edustaa lähes 100:aa prosenttia Euroopan laivanrakennusteollisuudesta 16 maassa kattaen tuotannon, huollon, korjauksen sekä kaikentyyppisten alusten ja kelluvien rakenteiden muuntamisen, niin kaupallisten kuin sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen, mukaan lukien koko toimitusketju, johon kuuluu eri merenkulkualan järjestelmien, tarvikkeiden, materiaalien ja palvelujen tuottajia.
Lisätietoja saat osoitteesta www.seaeurope.eu

Jaa artikkeli