29.07.2021

Finnlinesin tulosta paransivat kasvaneet lastimäärät

Tammi-kesäkuussa 2021 yhtiön kuljettimien lastiyksiköiden määrä nousi noin 9,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Finnlinesin M/S Finntide tulossa Turkuun. Kuva Janne-Petteri Kumpulainen.

Finnlines-konsernin tammi–kesäkuun 2021 liikevaihto oli 270,8 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 14,6 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raportointikauden tulos oli 36,3 miljoonaa euroa, eli lisäystä tuli 14,4 prosenttia verrattuna 31,7 miljoonaan euroon tammi–kesäkuussa 2020.

– Taloudellinen tuloksemme on parantunut siitä huolimatta, että matkustajapalvelut kärsivät Suomen tiukoista covid-19-pandemiaan liittyvistä matkustusrajoituksista, toimitusjohtaja Emanuela Grimaldi toteaa yhtiön tulostiedotteessa.

Lähde: Finnlines tuloskatsaus Q2/2021

Grimaldi toteaa lähinnä kasvaneiden lastimäärien parantaneen yhtiön kannattavuutta viimeisen vuosineljänneksen aikana. Tammi-kesäkuussa 2021 yhtiö kuljetti noin 391 (357 vuonna 2020) tuhatta lastiyksikköä, 90 (60) tuhatta autoa ja 228 (227) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa.

– Finnlines kuljettaa yli kolmanneksen niistä miljoonasta kumipyöräyksiköstä, jotka kulkevat vuosittain Suomen tärkeimmillä merikuljetusreiteillä. Suomen ulkomaankaupan keskeisimmät merisillat ovat Suomi–Viro, Suomi–Ruotsi ja Suomi–Saksa.

– Matkustajaliikenteen täydellistä elpymistä joudutaan vielä odottamaan, mutta mitä enemmän Suomi yhdenmukaistaa matkustusrajoituksiaan muun Euroopan kanssa, sitä nopeammin Suomen ja EU:n välinen meriteitse kulkeva matkustajaliikenne palaa markkinaehtoiseksi ja sitä vähemmän tarvitaan valtion tukea.

EU:n ja IMO:n tiukentuvat säännökset pakottavat merenkulkualan löytämään keinoja, joilla vähennetään päästöjä ja otetaan käyttöön uutta teknologiaa. Yhtiö kertoo tuottavansa jatkossakin ympäristöystävällisiä kuljetuspalveluitaan markkinoiden ehdoilla ja ilman julkista tukea.

– Jo useita vuosia sitten Finnlines valitsi vihreän strategian, kun yhtiö päätti 0,5 miljardin euron ekotehokkaasta uudisrakennusohjelmastaan. Ensimmäinen hybridiroro-alus valmistuu syksyllä 2021 ja kaksi muuta alkuvuodesta 2022. Lisäksi kaksi ekotehokasta Superstar ropax-alusta valmistuu vuonna 2023. Ensimmäisen Superstar-aluksen rakentaminen alkoi kesäkuussa, toisen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi lokakuussa.

– Kaiken kaikkiaan uudisrakennusohjelma käsittää viisi uutta alusta, jotka ovat kaikki hybridityyppisiä ja edustavat ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna alan huipputeknologiaa.

– Suomalaisena yhtiönä ja Suomen lipun alla liikennöivillä laivoillaan Finnlines on vakiinnuttanut asemansa merikuljetusten keskeisenä palveluntuottajana asiakkailleen sekä Suomen huoltovarmuuden varmistajana. Samalla kun on käynnissä laaja rekrytointikampanja näiden erinomaisten ja ekologisten laivojen miehittämiseksi, Finnlines etenee vahvana ja hyvin asemoituneena raivaamaan etunenässä merenkulkualan uutta kestävän kehityksen polkua, Grimaldi toteaa lopuksi.

Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 1 531 (1 532) henkilöä, joista merihenkilöstöön kuului 841 (845) työntekijää ja maahenkilöstöön 690 (687) työntekijää. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 1 623 (1 604), josta merihenkilöstöä 902 (885) ja maahenkilöstöä 721 (719).

Teksti: Vaula Aunola

Jaa artikkeli
portofnaantali