23.11.2021

Fintrafficin aikataulutiedot GISGROon

Keskitetty tieto lisää tehokkuutta satamien toiminnoissa – Fintrafficin tarjoama tieto alusten aikatauluista saatavilla pian GISGROn kautta.

Logistics and transportation of International Container Cargo ship with ports crane bridge in harbor for logistic import export background and transport industry.

Tiedon saatavuus kaikille sataman toimijoille on ensisijaisen tärkeää, jotta saumaton yhteistyö onnistuu. Tätä haastetta satamat ovat lähteneet ratkaisemaan yhdessä GISGROn ja Fintrafficin kanssa. Tavoitteena on yhdistää satamien omaisuustieto sekä laivaoperaatioiden tarvitsema tieto alusten aikatauluista yhdelle alustalle, mikä nopeuttaa ja helpottaa tiedon hakua juuri siellä ja silloin, kun sitä tarvitaan.
– Asiakkaamme ovat toivoneet, että sataman toiminnoissa tarvittavat tiedot olisivat saatavilla yhden alustan kautta, ja GISGROn helppokäyttöisyys puoltaa sen käyttöä tällaisena yhdistävänä tekijänä. Pystymme integroimaan palveluun tietoa erilaisista lähteistä, esimerkiksi sääasemista tai tietokannoista, jolloin sataman käytössä on kokonaisvaltainen paikkatietoon pohjautuva tilannekuva visuaalisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Laivojen aikataulutieto on yksi tärkeä osa tässä palapelissä, kertoo GISGROa kehittävän yrityksen, VRT Finlandin toimitusjohtaja Kirsi Hänninen.

– Laivan saapuminen ja lähteminen satamasta määrittää lukemattomien ihmisten aikatauluja. Ajantasaiset alusten aikataulutiedot mahdollistavat satamille toimintojen tehostamisen, jolloin eri toimijoiden odotusajat satamakäyntiin liittyen lyhenevät. Tehokkaammat satamaoperaatiot säästävät rahaa ja ympäristöä, jonka vuoksi jo moni satama hyödyntää aikatietopalveluamme joko Fintraffic API-rajapintojen tai tarjoamamme Fintraffic Port Activity sovelluksen kautta.

– Yhdistämällä Fintraffic aikatietopalvelun API-rajapintojen kautta GISGROon ja VRT Finlandin asiakkuuksiin yhä useammat satamat saavat alusten aikataulutiedon helposti sekä laajasti käyttöönsä ja palvelun vaikuttavuus lisääntyy sekä suomalaisessa, että kansainvälisessä mittakaavassa”, jatkaa hankepäällikkö Olli Soininen Fintrafficilta.
Fintraffic tarjoaa aikataulutiedon GISGROon rajapinnan kautta, mikä mahdollistaa tiedon räätälöitävyyden satamien omiin tarpeisiin. VRT Finland on jo vuosia toiminut satamien kumppanina erilaisissa digitalisaatioprojekteissa, joten kokemusta satamien digitaalisten työkalujen kehittämisestä löytyy runsaasti.
– Vaikka satamien ydintoiminnot meriliikenteen ympärillä ovat usein samankaltaisia, ovat olosuhteet aina kullekin satamalle ominaisia. Toimimme satamien kanssa tiiviissä yhteistyössä kehittäessämme GISGROa, jolloin voimme varmistua siitä, että ohjelmisto palvelee sen tärkeimmässä tarkoituksessa – sataman päivittäisen työn helpottamisessa, Hänninen sanoo.

Jaa artikkeli
portofnaantali