10.05.2022

Haminan uusi LNG-terminaali otetaan käyttöön lokakuussa

Suomen ensimmäisen kansalliseen kaasun siirtoverkkoon kytketyn LNG-terminaalin rakentaminen on loppusuoralla. Hamina LNG Oy selvittää nyt kiinnostusta terminaalikapasiteetin varaamiseen.

Kuva: Hamina LNG Oy

Hamina LNG Oy kertoi huhtikuussa tehneensä  sopimuksen LNG-terminaalin viimeistelytöiden toteuttamiseksi Viafin Process Piping Oy:n kanssa.

Viimeistelytöiden valmistuttua terminaalilla aloitetaan käyttöönottovaihe, joka tähtää kaupalliseen käyttöönottoon lokakuussa 2022.

Alunperin koekäyttö piti aloittaa jo loppukesästä 2020. Kaupallisen toiminnan piti alkaa viime vuoden huhtikuussa. Helmikuussa Hamina LNG Oy kertoi ottavansa terminaalin viimeistelytyössä käyttöön uusia resursseja ja kertoi purkavansa urakkasopimuksen pääurakoitsijana toimineen Wärtsilä Finland Oy:n kanssa.

– Haluamme saada terminaalin mahdollisimman pian palvelemaan energiamarkkinoita, tarve on ilmeinen. Olemme pitkään pyrkineet löytämään yhteisen näkemyksen tarvittavista viimeistelytoimenpiteistä Wärtsilän kanssa, mutta ratkaisua tilanteeseen ei valitettavasti löytynyt, Hamina LNG Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Mattila kommentoi asiaa silloin.

Viimeistelytöiden uusi toteuttaja Viafin Process Piping Oy on ollut mukana terminaaliprojektissa alusta alkaen. Yhtiö on vastannut säiliön ulkopuolisista mekaanisista asennuksista.

– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme asiantuntevan ja kokeneen kumppanin terminaalin viimeistelytöihin. Tämän yhteistyön myötä saamme varmistettua terminaalin valmistumisen suunnitellussa aikataulussa, Mattila toteaa yhtiön tiedotteessa.

Nyt yhtiö on käynnistänyt Pre-Open season -kyselyn, jossa tarkoituksena on tiedustella markkinoiden kiinnostusta terminaalikapasiteetin varaamista kohtaan ennen virallista Open seasonia.

Ensimmäinen siirtoverkkoon kytketty terminaali

Haminan LNG-terminaali on ainut Suomen kansalliseen kaasun siirtoverkkoon kytketty LNG-terminaali. Terminaalin käynnistyessä sen verkkoonsyöttökapasiteetit ovat  noin 3 TWh/vuosi, ja kapasiteettia on mahdollista moninkertaistaa höyrystyskapasiteettia lisäämällä. Suunnitelmat kapasiteetin kasvattamiseksi on käynnistetty.

Verkkoonsyötön lisäksi kaasun jakelu voidaan toteuttaa rekkakuljetuksin 3 TWh/vuosi, jolloin terminaalin kautta voidaan jo alkuvaiheessa toimittaa kaasua jopa 6 TWh:n vuosivolyymilla.

Seuraavassa vaiheessa kapasiteetti on mahdollista kasvattaa edelleen noin 7 TWh/v tasolle. Terminaalilla on edellytykset tämänkin jälkeen kasvattaa syöttökapasiteettia siirtoverkkoon.

VA

Jaa artikkeli
portofnaantali