12.12.2020

International Cruise Summit: Risteilyalukset lähtevät liikenteeseen

Madridissa järjestetyssä International Cruise Summit (ICS) webinaarissa esitettiin, että puolen vuoden kuluttua 180 – 300 risteilyalusta on liikenteessä (laivojen kokonaismäärä maailmalla on hiukan yli 400). Vertailun vuoksi todetaan, että tänään on liikenteessä noin 20 alusta ja toiminta on toistaiseksi melkoista haparointia.

ICS webinaarin juontajat (conference directors) David Selby ja Virginia Lopez.

Ei ole yllättävää, että COVID-19:n seurauksena risteilyalan konferenssit on pääosin tänä vuonna peruutettu, siirretty myöhemmäksi ja/tai järjestetty verkkotapahtumana.

Viime aikoina maailmalla on tyypillisesti järjestetty vuosittain:

-kolme Seatrade Cruise – konferenssia: Seatrade Cruise Global Floridassa, Seatrade Europe tai Seatrade Med Euroopassa ja Seatrade Cruise Asia Pacific Kiinassa.
-International Cruise Summit (ICS), Madridissa, Espanjassa
-Asia Cruise Forum JEJU, JEJU saarella Etelä-Koreassa ja
-kolme erillistä kiinalaispainotteista konferenssia Kiinassa: China Cruise Shipping Conference (CCS), China International Cruise Summit (Qingdao) ja China International Shipbuilding Forum and Exhibition, CICSFE

Yhteensä siis kahdeksan vuosittaista konferenssia. Risteilytoiminnan volyymiin suhteutettuna Kiina on hyvin vahvasti edustettuna. Tätä selittänee pitkälti yhteiskunnan vahva rooli konferenssien rahoittajana.

Ylläluetellun lisäksi on alkanut ilmestyä markkinoille erikoissektoreiden pienimuotoisempia konferensseja, joiden kohteen on ollut esimerkiksi laivojen sisustus ja laivoja koskevat säännöstöt.

Seatrade Cruise Global, joka normaalisti on keväisin Floridassa, järjestettiin webinaarina lokakuun alussa. Tilaisuus oli ylitsevuotavan laaja, päällekkäisyyksiä oli paljon ja toteutus käyttäjän kannalta hankala. Webinaarikäytännöt ovat vasta hiljalleen kehittymässä käyttäjä- ja asiakasystävälliseksi. Tänään näyttää monesti siltä, että käytännöllisyys jää helposti webinaaritaitureiden kunnianhimon uhriksi.

JEJU – konferenssin tilalla järjestettiin vain lyhyt parituntinen webinaari marraskuussa.

Otsikon ICS järjestettiin niin sanottuna hybridikonferenssina. Osallistujista osa n. 100 henkilöä oli paikan päällä Madridissa ja loput n. 300 henkilöä osallistuivat netin kautta. Kokonaisuutena järjestely vietiin läpi varsin onnistuneesti. Tapahtuma järjestettiin nyt kymmenettä kertaa.

Todella globaalit webinaarit kärsivät luonnollisesti jonkin verran aikaeroista. Risteilyalalla on maailmassa kolme painopistealuetta Pohjois-Amerikka, Keski-Eurooppa ja Kaakkois-Aasia+Oceania. Varsinaisesti siis kolme aikavyöhykettä GMT -5, GMT + 1 ja GMT +5-7. Siinä ollaan automaattisesti ”kello ympäri – tilanteessa”.

ICS on perinteisesti painottunut selkeästi Välimeren toimintaan ja etenkin huomioinut kehityksen Espanjan markkinoilla. Tällä kerralla tilaisuus oli enemmän globaali varmaankin siksi, että osallistuminen muualta maailmasta oli netin kautta vaivatonta.

Erillisten esitysten lisäksi tilaisuudessa oli viisi paneelikeskustelua. Näistä merkittävin vastasi risteilykonferensseille tyypillistä State of the Industry – paneelia, otsikoitu ”Rebuilding the Industryn – Getting Back to Normal Needed”. Tässä osiossa niinikuin luonnollisesti melkein kaikissa esityksissä COVID-19:n vaikutuksia ja seurauksia käsiteltiin laajasti.

Pääpaneelissa esitettiin paljon merkittäviä kannanottoja ja arvioita, esimerkiksi:

-puolen vuoden kuluttua 180 – 300 risteilyalusta on liikenteessä (laivojen kokonaismäärä maailmalla on hiukan yli 400). Vertailun vuoksi tänään on liikenteessä noin 20 alusta ja toiminta on toistaiseksi melkoista haparointia: rajoituksia tuotteessa, muutoksia ja peruutuksia lyhyellä varoitusajalla

-COVID-19:n suhteen risteilytoiminta on turvallisempaa kuin mikään muu toiminta maailmassa – säännöt (”protocol”) todella ovat erittäin kattavia

-charter – lennot tulevat yleistymään huomattavasti risteilymatkustajien kuljettamisessa kotipaikkakunnilta lähtösatamiin – näin tämäkin osa-alue siirtyy pitkälti varustamoiden kontrolliin

-Kuuban uudelleenaukaisemista pidetään todennäköisenä sen jälkeen kun Joe Bidenin hallinto pääsee vauhtiin

-Brexitin vaikutus risteilyliiketoimintaan tulee olemaa varsin vähäinen

-rokotukset tulevat olemaa ”game changer” – tilaisuuden toisen päivän aamuna tuli julkisuuteen Iso-Britanniassa tehty päätös rokotusten aloittamisesta jo seuraavan viikon alussa. Tällä oli valtava piristävä vaikutus tilaisuuden henkeen
-rokotustoiminnan aktivoitumisen seurauksena odotetaan jopa asiakkaiden ryntäystä risteilyiden varaamiseen

-kesän 2021 odotetaan olevan jo lähes normaali risteilyliiketoiminnassa, vaikka COVID-19 tulee jättämään myös pysyvät merkit risteilytuotteeseen

-vasta v. 2022 odotetaan täyttä paluuta vuoden 2019 lukuihin ja alan positiivisen kasvun jatkumiseen

-satamakaupungit janoavat risteilyalusten käyntejä – muutaman viime vuoden aikana kehittynyt erityisesti risteilymatkustajiin kohdistunut ”turistifobia” (esimerkkeinä Barcelona, Venezia ja Dubrovnik) on jäänyt täysin taka-alalle
-jonkin verran epävarmuutta herättää risteilyalaan kohdistuvien yhteiskunnan kehittämien ja kehitteillä olevien sääntöjen (”protocols”) moninaisuus ja yhtenäisyyden puute – erillisiä sääntöjä luodaan maiden, osavaltioiden, kaupunkien ja satamien tasoilla

-sääntöjen vaikutukset ja rajoitteet tuotteeseen kuten laivakohtainen maksimimatkustajamäärä, vähemmän vierailusatamia, lyhyempiä risteilyjä, kontrolloidumpi toiminta käyntikohteissa ym. ymmärretään ja hyväksytään – näillä ei kuitenkaan uskota olevan laajempaa vaikutusta risteilyjen suosioon

-ongelmia ei myöskään ennakoida miehistökysymyksiin. Varustamot ovat vakuuttuneita, että riittävästi innostunutta ja pätevää ainesta löytyy nopeasti, kun paluu entiseen näyttää selvältä – risteilyala on osoittautunut erittäin houkuttelevaksi nuorille avarakatseille, maailmaa laajasti ymmärtämään haluaville yksilöille joka puolella maailmaa

Suuret risteilyvarustamot olivat pääpaneelissa hyvin edustettuna toimitusjohtajatasolla MSC/Gianni Onorato, Costa+AIDA(Carnival)/Michael Thamm ja RCI/Michael Bayley.

Pienten laivojen sektoria (expedition – laivat) varten oli erillinen paneelikeskustelu, johon osalllstui myös muun muassa Swan Hellenic – varustamon toimitusjohtaja Andrea Zito. Varustamollahan on kolme uudisrakennusta tilauksessa Helsinki Shipyardilla. Zito kertoi erillisessä esityksessään laajasti Swan Hellenicin laivoista ja tulevasta toiminnasta, joka kattaa risteilyjä myös Venäjän Arktikassa. Tälle sektorille on tilauksessa yli 40 uudisrakennusta, mikä johti kysymykseen mahdollisesta ylikapasiteetista. Riskiä pidettiin hyvin pienenä, koska nyt toiminnassa olevan kapasiteetin keski-ikä on erittäin korkea.

Tilaisuuden päätteeksi toinen moderaattoreista Devin Selby esitti lyhyen katsauksen risteilytonniston kapasiteetin kehitykseen. COVID-19:n seurauksena eräät suuret varustamot ovat melko aggressiivisesti myyneet vanhempaa tonnistoa, voidaan sanoa voimakkaan etuaikaisesti verrattuna totuttuun. Tämän kohteen on ollut kolmisenkymmentä alusta, joista puolet on mennyt romutukseen 25 – 30 vuoden iässä. Perinteisestihän risteilyalusten käyttöikä on ollut 40+ vuotta, mutta COVID-19 toi tähän muutoksen, joka tuskin kuitenkaan jää pysyväksi.
Näistä 30:tä aluksesta puolet on mennyt suoraan romutukseen ja lopusta osa myyty pienemmille toimijoille joko risteilykäyttöön tai uivaksi hotelliksi. Pieni osa on siirtynyt uusille omistajille, jotka toimivat laivojen välitysmarkkinoilla spekulatiivisesti.

Kokonaisuudessaan tilaisuus todettiin onnistuneeksi ja on hyvä esimerkki siitä, kuinka hybridikonferenssi voidaan järjestää tuvallisesti ja tehokkaasti. ICS tullaan järjestämään myös vuonna 2021 jälleen Madridissa mutta todennäköisimmin ns. live – kokouksena. Päivämäärää ei vielä julkaistu.

Teksti Eero Mäkinen

Jaa artikkeli