29.11.2020

Isot öljy-yhtiöt siirtyvät öljykuljetuksissa LNG-polttoaineisiin

Ilmastomuutoksen haasteet kohdistuvat erityisesti suuriin öljy-yhtiöihin, joista monet ovatkin jo muuttaneet strategioitaan kohti uusiutuvan energian hyödyntämistä. Samalla ne ovat alkaneet nopeasti pienentämään hiiljalanjälkiään muun muassa omissa kuljetuksissaan. Muutos merikuljetuksissa onkin ylllättävän nopeaa, josta tässä jutussa muutamia esimerkkejä.

Ranskalainen öljy-yhtiö Total on äskettäin solminut pitkäaikaiset aikarahtaussopimukset neljästä uudesta rakennettavasta Aframax-kokoluokan (115.000 tdw) raakaöljytankkerista norjalaisten varustamoiden Viken Shipping ja Hafnia (BW Group) kanssa. Jälkimäisellä on aluksia varten yhteisyritys Vista Shipping kiinalaisen CSSC (Hongkong) Shippingin kanssa. Uudet LNG-käyttöiset alukset rakennetaan kansainvälisen median mukaan Kiinassa Guangzhou Shipyard Internationalin telakalla. Noin 60 M USD arvoiset tankkerit tulevat liikenteeseen vuonna 2023. Aluksiin rakennetaan pääkannelle 3.600 m³ LNG-säiliöt, joiden polttoainemäärällä niiden lasketaan pystyvän selvittämään 13.500 mpk matkan 14,5 solmun nopeudella.

“Näillä rahtaussopimuksilla toimimme kohti Pariisin ilmastosopimuksen vuoden 2050 tavoitteita. Aiemmin tänä vuonna olemme jo sopineet kahdesta suuresta LNG-käyttöisestä 300.000 tdw VLCC-tankkerista raakaöljykuljetuksiin, jotka tulevat liikenteeseen jo vuonna 2022”, sanoo Totalin merenkulusta vastaava varapääjohtaja Luc Gillet. ”LNG on paras ja heti käytettävissä oleva ratkaisu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Näillä laivoilla huolehdimme uusien polttoaineiden käyttöönotosta vastuullisemman merenkulun laajentamiseksi.” Uudet 300.000 tdw LNG-käyttöiset tankkerit rakenuttaa Malesian MISC:n tytäryhtiö AET Samsung Heavy Industriesin telakalla Koreassa, jolle ne ovat ensimmäiset laatuaan tässä kokoluokassa.
Totalin selvitysten mukaan LNG:n käytöllä voidaan eliminoida 99% rikkipäästöistä, 99% hiukkaspäästöistä, 85 % typpipäästöistä ja vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä noin 20 prosentilla verrattuna vanhempiin raskaalla polttoöljyllä käyviin aluksiin.
Myös Shell vaihtaa LNG-käyttöiseen laivastoon
Shell on myös nopeasti lisäämässä LNG-polttoaineen käyttöä öljykuljetuksissaan. Shell laajentaa Totalin tavoin kansainvälisiä liiketoimintojaan lisäksi myös LNG-bunkraukseen. Jo kaksi vuotta sitten Shell päätti laajentaa yhteistyötään venäläisen Sovcomflotin kanssa, kun tämä oli tilaamassa Etelä-Koreasta uusia LNG-käyttöisiä Aframax-kokoluokan tankkereita mm. Itämeren liikenteeseen, jossa tarvitaan korkean jääluokan aluksia. Telakalta v. 2018 valmistunut 113.000 tdw MT Gagarin Prospect bunkrasi lokakussa kaksi vuotta sitten ensi kertaa Rotterdamin sataman ensimmäisessä STS (Ship to Ship Transfer) LNG-lastauksessa Shellin omasta Cardissa bunkkeritankkerista. Hyundain Samho Heavy Industriesin Mokpon telakan rakentamasta kuuden aluksen sarjasta viimeinen Samuel Prospect sai nimen Shell Transport & Trading Ltd:n perustajan Sir Samuel Marcuksen mukaan. Tämän ”Green Funnel”-sarjan laivoista Korolev Prospect, Mendeleev Prospect ja Lomonosov Prospect ovat DNV GL-RMRS kaksoisluokitettuina, polaarikoodiin rakennettuina ja rungon IA-jääluokituksen ansiosta sittemmin purjehtineet myös jo koillisväylänkin läpi. Näiden kevytpainoltaan 23.500 tonnisten alusten moottorina on WinGD:n kaasun matalapaineinen X62DF moottori, joka tuottaa 13.800 kW tehon 86 minuuttikierrosluvulla.
Sovcomflot on viitoittanut tietä myös Venäjän öljy-yhtiöiden tilaamille vastaaville aluksille. Hyundain teknologia-apuun perustuen SCF on tilannut kaksi samanlaista laivaa kaukoitään nousseelta Venäjän omalta Zvezda:n telakalta.

Zvezdan telakka kaukoidässä rakentaa pitkää sarjaa LNG-käyttöisiä 113.000 tdw Aframax-tankkereita Rosneftille (5 alusta), Sovcomflotille (2 alusta) sekä Novatekille vielä avoimen määrän. Kuvassa sarjan ensimmäisen Hyundain telakalla rakennettu peräosa saapumassa telakalle Zvezdan valmistamien tankkilohkojen yhteenliittämistä varten. ”Vladimir Monomahin” odotetaan valmistuvan ensi vuoden alussa, SCF:n tilaamien alusten kesällä 2022. (Kuva Zvezda)

Shellin LNG-käyttöiset Aframaxit eivät rajoitu kahteen Sovcomflotilta pitkäaikaisrahdattuun tankkeriin. Jo vuonna 2018 Shell teki pitkäaikaissopimuksen myös malesialaisen AET-yhtiön (American Eagle Tankers) kanssa 113.000 tdw laivoista Eagle Brasilia sekä Eagle Bintulu, jotka korealainen Samsungin telakka toimitti alkuvuodesta.

Shellin pitkäaikaisrahtaama AET:n 115.000 tdw ”Eagle Brasilia” bunkraamassa LNG:tä Rotterdamissa yhtiön omasta bunkkeritankkeri ”Cardissasta”. (Kuva Shell)

Shell on myös allekirjoittanut sopimuksen kymmenestä uudesta LNG-käyttöisestä Aframax-kokoisesta tankkerista korealaisen Sinokor Petrochemical Co Ltd:n kanssa. Nämä 10 laivaa rakentaa myös Samsungin telakka, joka näkyy saaneen näistä suurista LNG-käyttöisistä tankkereista merkittävän uuden liiketoiminnan itselleen. “LNG on jo nyt kaupallisesti kilpailukykynen päästöjen vähentämiseen, myös meidän omissa öljynkuljetuksissamme. Tämä on merkittävä päätös Shellin laajassa pyrkimyksessä vähentää päästöjä merenkulun sektorilla ja toimia myös sekä LNG:n tuottajana että myyjänä”, sanoo Shellin raakaöljykaupan ja –kuljetusten varapääjohtaja Mark Quartermain. Uudet laivat valmistuvat Shellin käyttöön jo ensi vuoden aikana.
Shell tulee bunkraamaan uudet aluksensa yhtiön jo rakentamissa terminaaleissa Singaporessa ja Rotterdamissa sekä vielä suunnittelilla olevissa uusissa terminaaleissa.

Kiinan ensimmäinen LNG-käyttöinen raakaöljytankkeri valmistuu Dalianin telakalta ensi vuoden lopussa.(Kuva Cosco)

Kiinassakin vaihdetaan tankkereita LNG-käytölle
Kiinan Cosco Shippingin tytäryhtiö Cosco Shipping Energy Transportation tilasi kolme vuotta sitten Dalian Shipbuilding Industry- yhtöltä (DSIC) neljä 318.000 tdw VLCC raakaöljytankkeria, jotka valmistuvat tänä vuonna. Cosco päätti myöhemmin kuitenkin muuttaa yhden osalta tilauksen LNG-käyttöön dual-fuel periaatteella. Tämän aluksen toimitusaika siirtyi muutoksen johdosta vuoden 2021 lopulle. Kyseessä on samalla Dalianin telakan ensimmäinen suuren tankkilaivan rakentaminen LNG-käyttöiseksi. Muutoksen kustannusvaikutukseksi Cosco on kertonut 12 M USD. LGM Engineering toimittaa telakalle itse LNG-järjestelmän.

Equinor Norjassa edelläkävijänä
Norjan Equinor päätti jo vuonna 2015 ryhtyä uusimaan käyttämäänsä laivastoa kohti Pariisin sopimuksen tavoitteita. Equinorin linjausten mukaisesti se on siirtymässä raakaöljylaivojen osalta LNG-käyttöön, minkä lisäksi se on tehnyt sopimuksia myös mm. kahdeksasta LPG-käyttöisestä kaasutankkerista ja lisäksi yhtiö osallistuu merkittävillä panoksilla kokonaan uusien polttoaineiden kehitykseen ja hiilidioksidin talteenottoprojekteihin. Yhtiöllä on yli 170 eri pituista rahtaussopimusta voimassa päivittäin ja näistä yli sata koskee tankkereita.
Suuria yli 100.000 tdw uusille kriteereille suunnitteltuja öljytankkereita on yhtiölle tullut ja tulossa vuodesta 2018 lähtien pitkäaikaisrahtauksiin. Näissä pääkäyttönä on LNG sekä takaisin polttoaineeseen sekoitettavat höyrystyneet kaasut – liquid volatile organic compounds (LVOC). Lisäksi erityisesti shuttle tankkereissa käytetään akustoja DP-käytön saamiseksi polttoainetaloudelta edullisemmaksi. Näillä toimenpiteillä Equinor pääsee 45 prosentin päästövähennyksiin jo vuoteen 2025 mennessä, sanoo yhtiön shipping-toimintojen johto.

Brookfields pääomarahaston omistama 103.000 tdw shuttle tankkeri Altera Wave rakenteilla Samsungin telakalla. (Kuva Altera Infrastructure)

Altera Infrastructure (entinen Teekay Offshore) rakentaa Samsungin telakalla Koreassa E-shuttle designiksi ristittyä sarjaa tankkereita, jotka tulevat Equinorin Pohjanmeren ja Kanadan Newfoundlandin liikenteeseen. Näistä jo keväällä valmistuneet Aurora Spirit ja Rainbow Spirit, Tide Spirit ja Current Spirit ovat vähän suurempia 130.000 tdw Suezmax-aluksia, kun taas vasta telakalta tulossa olevat Altera Wave ja Altera Wind ovat ”vain” 110.000 tonnisia Aframaxeja. Näiden jälkeen tulee vielä keväällä 2022 yksi samanlainen Kanadan liikenteeseen.

Malesian AET on tänä vuonna aloittanut shuttle-tankkerioperoinnin uusilla LNG-käyttöisillä Suezmax-tankkereilla Pohjanmerellä. Kuvassa 123.000 tdw Eagle Blane. (Kuva AET)

Alteran laivojen lisäksi Equinor on pitkäaikaisrahdannut malesialaiselta AET:ltä samoilla vastuullisuuden ja päästötavoitteiden periaatteella LNG-polttoaineelle rakennetut 123.000 tdw Suezmax-tankkerit Eagle Blane ja Eagle Balder. Nämäkin juuri valmistuneet tankkerit on rakentanut Samsung. Tilaajana on AET Sea Shuttle AS (AETSS), joka on norjalaisen ADS Shippingin ja Malesian AET Tankersin yhteisyritys. Projektin johdon hoiti MISC-konsernin Eaglestar ja norjalainen ship management yhtiö OSM Maritime, joka Suomessa hoitaa Navidomin tankkereita. Eagle Blane on juuri käynyt mm. Porvoossa.
Equinorilla on yhteensä 12 LNG-käyttöisen tankkerin ohjelma menossa. Lisäksi Equinorille tulee myös kaksi Knutsenin ja NYK:n yhteisyrityksen KNOT:n shuttle tankkeria yhtiön Brasilian Roncador-kentälle. Nämä tankkerit rakentaa Hyundai.
Suomen Wärtsilä on mukana kehityksessä toimittamalla LNG- ja VOCL-polttoainejärjestelmät mm. Daewoon telakalla rakenteilla olevaan kahteen KNOT:n tilaamaan Vår Energi yhtiön Norjan öljykentille pitkäaikaisrahtaamiin shuttle tankkereihin.

Gasum mukana LNG-bunkrauksissa
Japanilais-ranskalainen LNG-bunkrausyhtiö Gas4Sea, jonka takana ovat Mitsubishi Corp, NYK Line and energiayhtiö Engie, on saanut Equinorilta sopimuksen LNG-käyttöisten tankkerien bunkrauksista Rotterdamissa. Tähän se käyttää bunkkeritankkeri Engie Zeebruggea. Bunkkerialus toimii Belgian Zeebruggestä käsin.
Suomen energiayhtiö Gasum Equinor allekirjoittivat alkuvuodesta sopimuksen LNG:n toimittamisesta Equinorin uusien raakaöljyä kuljettavien shuttle-tankkerien polttoaineeksi. Toimitukset ovat alkaneet tänä vuonna. Bunkraus tapahtuu Gasumin Coralius-bunkrausaluksesta shuttle-tankkereihin pääasiassa Tanskan pohjoiskärjessä sijaitsevan Skagenin edustalla ja myös Norjan Bergenin lähistöllä Mongstadin terminaalilla. ”On hienoa päästä tukemaan Equinoria sen puhtaampaan meriliikenteeseen pyrkivissä tavoitteissa. Sopimus on meille tärkeä virstanpylväs, koska se kuvastaa lukumäärien kasvun lisäksi myös alueellista laajenemista. Bunkraamme nyt laivoja alueella, joka ulottuu Rotterdamista aina Göteborgin vesille saakka,” toteaa Gasumin LNG- ja maakaasuliiketoiminnan johtaja Kimmo Rahkamo.

KAINALO

Suomessa St1 viitoittaa tietä kohti vuoden 2050 tavoitteita

St1:n merikuljetuksia hoitava NEOT on edelläkävijänä Suomessa LNG-käyttöisten tankkerien käyttöönotossa. Kahden aikaisemman lisäksi se on äskettäin sopinut kahden uuden ruotsalaisen Terntankin 15.000 tdw tuotetankkerin pitkäaikaisrahtauksesta. Näihin ”Hybrid Solution” laivoihin tulee lisäksi akustot ja sähkökäyttömahdollisuus. (kuva Terntank)

Edelläkävijänä Suomessa kohti vähähiilisempiä öljynkuljetuksia on kulkenut St1-konserni, joka jo kohta viisi vuotta sitten ryhtyi aikarahtaamaan omissa NEOT:n jakelukuljetuksissaan ruotsalaisen Terntankin LNG-käyttöisiä uusia 15.000 tdw Avicin (nykyisin China Merchantsin) telakalla Kiinassa rakennettuja 15.000 tdw tuotetankkereita Ternsund ja Tern Sea. NEOT on äskettäin sopinut samalta telakalta tulevasta kahdesta lisälaivasta, jotka edustavat kehittyneempää versiota Kongsbergin (ex Rolls-Royce) laivasuunnittelutoimiston kehittämästä konseptista. Uudet laivat tulevat liikenteeseen runsaan vuoden kuluttua ja ovat saaneet tunnuksen ”Terntank Hybrid Solution”, koska aluksiin rakennetaan tasavirtaverkko ja akkupaketti, jolla voidaan hyödyntää Göteborgissa jo käyttöön otettu maasähkön syöttö ja myös ajaa alusta sähkököyttöisenä. Apukoneet on tarkoitus ajaa biodieselillä ja LNG voidaan myöhemmin korvata LBG:llä tai sekoitteella. Biokaasumahdollisuuksien näkökulmasta nesteytetty maakaasu joka tapauksessa tasoittaa tietä nesteytetylle biokaasulle, koska LNG:hen investoitua jakeluinfrastruktuuria voidaan käyttää käytännössä sellaisenaan biokaasunkin jakeluun.
Neste rakentaa näkyvästi vastuullisen toiminnan renewable-imagoa investoinneilla biopolttoaineiden jalostukseen. Omien kuljetusten suhteen yhtiöllä ei kuitenkaan ole kovin korkeita ambitioita. Sen Koreasta tilaamat uudet ensi vuonna valmistuvat Masteran ja Stena Arctican korvaavat aframax-raakaöljylaivat on suunniteltu vielä toimimaan traditionaalisilla öljypolttoaineilla.

Konttilaivatkin LNG-käyttöisiksi
Muutamia pienempiä konttilaivoja on jo jonkin aikaa rakennettu LNG-käyttöisiksi, mm. suomalainen Containerships Oy oli v. 2014 Euroopan ensimmäinen LNG-käyttöön investoinut konttilaivaoperaattori ja se sai mm. EU:n CEF-investointitukia runsaat 10 milj. euroa 1.400 TEU Containership Nordin ja sen sisaraluksen Containerships Polarin rakentamiseen. Sarjaan on tullut vielä lisää Containerships Aurora ja Containerships Arctic ja on Wenchongin telakalta tulossa vielä kaksi lisää. Toissa vuonna Nordström perheen varustamon osti ranskalainen CMA CGM, joka kulkee edelläkävijänä nyt myös isojen konttilaivojen LNG-käytöissä.

Containerships Nord (oik.), Containerships Polar ja Containerships Aurora rakenteilla Wenchongin telakalla. Etualalla alusten silloiset tilaajat Kimmo Nordström (vas.), Mimmi Nordström ja Harri Nordström. Varustamon uusi omistaja CMA CGM on vaihtanut osan alusten nimistä. (Kuva Containerships)

Maailman suurimpana konttilaivana pidetään kapasiteetin puolesta Koreassa tänä vuonna valmistunutta HMM Algeciras-laivaa ja sen 23.964 TEU:n sisarlaivoja , joihin kuuluu mm. HMM Helsinki, mutta vetoisuudeltaan nämä kuitenkin ylittää tänään maailman suurimmaksi LNG-käyttöiseksi konttilaivaksi luonnehdittu CMA CGM:n syyskuussa liikenteeseen Kiinassa valmistunutta 23.000 TEU:n CMA CGM Jaques Saadea, (236.583 GT). Se on peräti 400 metriä pitkä ja 61,3 metriä leveä ja ui 16 metrin syväydellä. Alus saavuttaa 63,84 MW WinGD 12X92 DF-dual fuel moottorilla 22 solmun nopeuden. Hudong-Zhonghua ja Jiangnan-Changxing telakoilla rakennettavaan sarjaan tulee tänä ja ensi vuonna lisää kahdeksan sisarlaivaa: Champs-Elysées, Palais Royal, Louvre, Rivoli, Montmartre, Concorde, Trocadéro ja Sorbonne.

Alusten rungon sisään GTT:n panelitekniikalla rakennettujen LNG-tankkien tilavuus on 18.600 m³, mikä varustamon mukaan riittää French Asia Linen (FAL 1)-linjalla edestakaiseen Aasian ja Euroopan väliseen kierrokseen.

CMA CGM Jaques Saade neitsytmatkallaan marraskuun alussa tankkaamassa Rotterdamin satamassa. Varustamo on tehnyt laivojensa 10-vuotisen bunkraussopimuksen Total-yhtiön kanssa (300.000 tonnia vuodessa), jonka bunkkeritankkeri Gaz Agility kuvassa täyttämässä 18.600 m³ bunkkeritankkeja. (Port of Rotterdam)

Varustamon mukaan LNG-käytöllä rikkidioksidi ja hiukkaspäästöt saadaan vähennettyä 99% ja typpipäästöt 85%. Myös hiilidoiksidipäästö saadaan vähenemään 20 prosentilla öljypoolttoaineisiin verrattuna. CMA CGM Jacques Saadén bunkrauksessa käytettiin lisäksi 13 % sekoituksella maatalous- ja kotitalousjätteistä alkuperäsertifioitua biometaania, mikä lisäksi vähentää merkittävästi hiilijalanjälkeä.
Käynnissä olevalla investointiohjelmalla CMA CGM-varustamolla tulee vuoteen 2022 mennessä olemaan 26 LNG-käyttöisen kontinkuljetusaluksen laivasto. CMA CGM -ryhmän hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Rodolphe Saadé on todennut, että CMA CGM on perustamassa Rotterdamiin uuden maailmanluokan LNG-keskittymän merenkululle, joka vie koko merenkulkualan muutosta seuraavalle tasolle. Marseille Fosin satamasta on tarkoitus kehittää myös toinen yhtiön alusten kaasupolttoainekeskus.

Teksti Mikko Niini

Jaa artikkeli