14.11.2022

Kiinnostus merituulivoimaan on voimakkaassa kasvussa

Tällä hetkellä on suunnitteilla 13 merituulivoimaprojektia, joiden teho on yhteensä lähes 13 500 megawattia. Merituulivoimaa on kehitteillä yli 3 200 MW enemmän kuin keväällä.

Kuvituskuva: Depositphotos

Suomen Tuulivoimayhdistyksen tuulivoimahankkeiden tuoreen puolivuotiskatsauksen mukaan maatuulivoiman lisäksi myös potentiaaliset merituulivoima-alueet kiinnostavat hanketoimijoita.

Merituulivoiman nopean kustannusten laskun myötä markkinaehtoinen kannattavuus tulee toteutumaan tällä vuosikymmenellä, ja kiinnostus suomalaisia merituulivoimahankkeita kohtaan on kasvanut merkittävästi.

– Seuraavan Suomen hallituksen olisikin hyvä selkeyttää talousvesiä koskevaa lainsäädäntöä, jotta toiminnanharjoittajat saisivat nykyistä varhaisemmassa vaiheessa varattua talousvyöhykkeeltä alueen merituulivoiman kehittämistä varten. Samalle alueelle sijoittuvat eri toimijoiden hankkeet tarkoittavat tuplatyötä ympäristövaikutusten arvioinnissa ja meren pohjan tutkimisessa. Tämä on resurssien haaskaamista. Yrityksen pitäisi saada varata alue itselleen jo ennen selvitysten käynnistämistä, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen toteaa.

Uusia merituulivoimahankkeita odotetaan käynnistyvän aluevesille eli Suomen valtion merialueille vuosina 2023 ja 2024, kun Metsähallitus kilpailuttaa valitsemilleen alueille hankkeiden kehittäjät. Suomen Tuulivoimayhdistys pitää tärkeänä, että Metsähallitus monopoliasemassaan kehittää hankkeita suurella volyymilla yksittäisten hankkeiden sijaan.

Merituulivoima hankkeet. Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistyksen puolivuotiskatsaus.

Merituulivoimahankkeiden osalta on äärimmäisen tärkeää, että nykyhallituksen käynnistämä merituulivoiman kiinteistöveron laskeminen samalle tasolle maatuulivoiman kanssa etenee seuraavalla hallituskaudella.

– Merituulivoiman kiinteistöveron laskun periaatteet on jo esitelty eduskunnalle, mutta lopullinen lainsäädäntömuutos ei ennättänyt valmistua tällä hallituskaudella. Se on kriittinen tekijä merituulivoiman taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi, Mikkonen sanoo.

Pohjois-Pohjanmaa on maatuulivoimahankkeiden kärkialue

Kehitteillä olevien maatuulivoimahankkeiden yhteisteho on nyt 18 prosenttia isompi kuin maaliskuussa 2022 julkaistussa hankelistassa. Lähes puolet suunnitteilla olevista tuulivoimaprojekteista on tilaston mukaan yhä sijoittumassa Pohjois-Pohjanmaalle, vaikkakin Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuvien hankkeiden osuus on hieman laskenut maaliskuusta.

– Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että Pohjois-Pohjanmaalta olisi merkittävästi hävinnyt hankkeita, muualle on vain käynnistetty niitä Pohjois-Pohjanmaata enemmän, Mikkonen kertoo.

Tuulivoimaprojekti kestää keskimäärin 4-8 vuotta.

Suunnitelmien mukaan tänä vuonna olisi valmistumassa yhteensä 340 voimalaa (1800 MW), ensi vuonna yhteensä 250 voimalaa (1500 MW) ja vuonna 2024 vähintään 140 voimalaa.

Maatuulivoima hankkeet. Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistyksen puolivuotiskatsaus.

– Tällä hetkellä suunnitteilla olevista hankkeista suurin osa on kuitenkin melko varhaisessa vaiheessa. Ennen rakentamisvaihetta tuulivoimaprojekti kulkee usean kaavoitus- ja luvitusprosessin läpi ja osa alkuvaiheen suunnitelmista tulee kaatumaan syihin, jotka estävät tuulivoiman rakentamisen alueelle. Nyt suunnitteluvaiheessa olevista 6 859 voimalasta yli tuhat on luvitettu valmiiksi tai on jo rakenteilla.

Tiedossa olevat vuosina 2022-2025 rakennettavat hankkeet tarkoittavat yli 6:n miljardin euron investointeja eri puolille Suomea. Tuulipuiston elinkaaren aikaisista rahavirroista noin 60 % jää Suomeen.

Tuulivoimahankkeet Suomessa 10/2022

Vaula Aunola

Jaa artikkeli
freja