02.06.2022

Kohti hiilineutraalia: Wärtsilä avasi modernin teknologia- ja tuotantokeskuksensa

Merenkulku- ja energiamarkkinoiden pörssiyhtiö Wärtsilä on saanut vuonna 2018 aloitetun suurprojektinsa Vaasassa valmiiksi. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä yhtiö vietti Vaasan Vaskiluodossa tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksensa, Sustainable Technology Hubin, avajaisia. Keskus sijaitsee lähellä satamaa, mikä tarjoaa mahdollisuuksia ympäristöystävällisille kuljetuksille, sataman kehittämiselle sekä satamaan ja yhtiön väliselle yhteistyölle.

Wärtsilän teknologia- ja tuotantokeskusta käynnistämässä Wärtsilän toimitusjohtaja Håkan Agnevall, elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone.

Wärtsilän kokonaiskustannuksiltaan noin 250 miljoonan euron investointi koostuu toimisto- ja tuotantorakennuksista, logistiikasta ja infrasta. Keskuksessa toimii moderni polttoainelaboratorio, monikäyttöiset ja olosuhteiltaan nopeasti muunneltavat moottoreiden testaustilat sekä uudet automaatiota pitkälle hyödyntävät tuotantolinjat. Tilaa uudessa keskuksessa on 90 000 neliömetriä.
Wärtsilän Vaskiluodon tiloissa tulee työskentelemään yhteensä 1500 työntekijää, mikä tarkoittaa, että uusiin tiloihin siirtyvät kaikki Wärtsilän Vaasan keskustassa olevat toiminnot ja työntekijät sekä logistiikka ja huollon verstastoiminnot Vaasan Runsorista. Vaasan Runsorissa tulee silti jatkossakin työskentelemään 1500 työntekijää.

Kohti hiilineutraalia toimintaa

Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall kuvailee uutta keskusta, Sustainable Technology Hub:ia, kulmakiveksi Wärtsilän pyrkiessä kehittämään toimintaansa hiilineutraaliksi.
– Merenkulku- ja energia-alojen siirtymä kohti hiilestä irtautumista kiihtyy vuosi vuodelta. Alalla tulee tapahtumaan valtavasti 25–30 vuodessa, mikä on yhden aluksen elinikä. Avainkäsitteitä tavoitteen saavuttamisessa on erilaisten polttoaineiden yhdistäminen, jossa hiiliperäiset polttoaineet korvataan ympäristöystävällisemmillä aineilla, sekä synteettiset polttoaineet, joissa esimerkiksi aurinkoenergiaa on varastoitu aineeksi, jota voidaan käyttää polttoaineena.
Agnevallin mukaan Sustainable Technology Hub (myöhemmin STH) on Wärtsilän satsaus ja osoitus siitä, että hiilineutraali tulevaisuus on saavutettavissa siten, että jo olemassa olevaa innovatiivista teknologiaa hyödynnetään. Myös uusien palveluratkaisujen keksiminen ja niiden kehittäminen ovat osa STH:n toimintaa.
Tiloissa toimivat Wärtsilä Land & Sea Academy -koulutuskeskus ja huoltosopimuksellisten alusten etävalvontaan, tukeen ja kunnossapitoratkaisuihin keskittyvä Customer Expertise Center, jotka molemmat tarjoavat osaamista asiakkaiden toimintojen optimointiin ja hiilidioksidipäästön vähentämiseen. Myös Wärtsilän digitaalisten innovaatioiden kehittäminen tarjoaa tähän osaamista.

Wärtsilän uuden Smart Technology Hubin avajaiset Vaasan Vaskiluodossa 1.6.2022.

Yhteistyön keskus

STH-keskus toimii sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Keskus yhdistää eri sidosryhmiä uudella tavalla. Yhteistyötä tekevät niin yritykset ja start up -yritykset kuin organisaatiot ja alan yliopistot. Yhteistyön kohdalla puhutaan nimestä Partner Campus, millä viitataan asiantuntemuksen verkostoon. Siinä yhteisön eri jäsenet, kuten Wärtsilän edustajat, asiakkaat ja toimittajat sekä alan oppilaitokset jakavat tietoa esimerkiksi innovaatioihin liittyvistä riskeistä ja tuotekehityksestä.
Merkittävä osoitus Wärtsilän tekemien tutkimuksien ja tuotekehityksien hyödyistä on Wasalinen Vaasasta Uumajaan liikennöivä matkustaja-autolautta Aurora Botnia, joka aloitti liikennöintinsä syksyllä 2021. Laiva on varustettu Wärtsilän ratkaisuilla ja tuotteilla ja se on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä matkustaja-aluksista. Laiva toimii Smart Technology Hubin kelluvana testilaboratoriona.

Wärtsilä kiinnostaa nuoria

Uutta aikaa ja ajattelua edustava STM-keskus houkuttelee myös nuoria tekijöitä Wärtsilän palvelukseen. Tänä kesänä yhtiö työllistää 500 kesätyöntekijää, joista suurin osa työskentelee Vaasassa. Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa kertoo hakijamäärän olleen tänä vuonna ennätyssuuri.
– Wärtsilän uusi Sustainable Technology Hub kiinnostaa nuoria, joille decarbonisation eli hiilestä irtautuminen, on jo lähtökohtaisesti tärkeää. Toki myös se seikka, että maailma alkaa vihdoin avautua koronapandemian jälkeen, on vaikuttanut hakijamääriin.
Myös Wärtsilän Power Supply liiketoimintayksikön johtaja Stefan Nysjö kuvailee siirtymistä upouusiin moderneihin tiloihin kerran elämässä tapahtuvaksi tilaisuudeksi.
– Mukanaolo hiilineutraalissa tekemisessä on innostava mahdollisuus myös henkilöstölle, joka on ollut pidempään Wärtsilän palveluksessa. Uudet tilat on suunniteltu varta vasten Wärtsilälle, mikä on mahdollistanut toimintojen kehittämisen ja optimoinnin.

Wärtsilän Smart Technology Hubin virallisia avajaisia vietettiin Vaasan Vaskiluodossa 31.5.–1.6.2022. Lisää tietoa uudesta keskuksesta on Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa sustainabletechnologyhub.com.

TEKSTI: HANNA HATTAR
KUVAT: WÄRTSILÄ

Neljän vuoden projekti

2018
Elokuu: Wärtsilä ilmoittaa rakentavansa Vaasan Vaskiluotoon uuden Sustainable Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen.

2019
Toukokuu: Vaasan kaupunginvaltuusto hyväksyy Vaskiluodon alueen asemakaavan sekä tonttijaon muutoksen. Asemakaava kuulutetaan lainvoimaiseksi 14.6.
Heinäkuu: Lujatalo valitaan STH:n urakoitsijaksi. Rakentaminen työllistää Vaasassa 250–300 rakentamisen ammattilaista.
Syyskuu: Vaskiluodossa järjestetään STH:n peruskiven muuraustilaisuus.

2020
Tammikuu: Hub-rakennuksen katto- ja seinäelementtien asentaminen alkaa.
Kesäkuu: YIT rakentaa logistiikkakeskuksen Sustainable Technology Hubin viereen. Logistiikkakeskus tulee olemaan kooltaan noin 14 500 m2 ja tilavuudeltaan 250 000 m3.

2021
Vaasan Vaskiluotoon rakennetaan vuoden 2021 aikana LNG-terminaali, josta toimitetaan nesteytettyä maakaasua Sustainable Technology Hubiin sekä Wasalinen uuteen matkustaja-alukseen.
Toukokuu: STH:n toimistorakennus luovutetaan Wärtsilän käyttöön.
Lokakuu: Logistiikkakeskus luovutetaan pääurakoitsijalta Wärtsilälle. Se koordinoi kaikkia Wärtsilän toimituksia Vaasassa ja se otetaan käyttöön keväällä 2022.

2022
Tammikuu: Osa STH:n tuotantoalueista hyväksytään tuotantokäyttöön osittaisessa loppukatselmuksessa. Valmistustoimintojen vaiheittainen käyntiinajo voidaan aloittaa. Ensimmäisenä aloitetaan Wärtsilä 46TS- ja Wärtsilä 31 -moottoreiden kokoonpano.
Maaliskuu: 9.3. on merkittävä päivä, kun ensimmäinen moottori, Wärtsilä 34DF, käynnistetään teknologiakeskuksessa. Sitä käytetään testaamaan ensimmäisenä STH:ssa valmistuneen testisellin toiminta.
Toukokuu: STH:n vieressä sijaitseva logistiikkakeskus otetaan käyttöön. STH:n virallisia avajaisia vietetään.

Jaa artikkeli
freja