19.05.2021

Korona näkyy Ekamin meri- ja satama-alan koulutuksissa

Korona on vaikuttanut merenkulkualan koulutukseen monella tapaa, mutta hakijamääriin ei tilanne ole vaikuttanut. Yhteishaussa hakijamäärät olivat kutakuinkin viime vuoden tasolla, Ekamin Merenkulku- ja satama-alan tiimipäällikkö Minna Markkanen sanoo.

Koululaivat yhteiskuvassa. Kuva pursimies Niko Nurmi.

Harjoittelupaikkoja on edelleen saatavilla jonkun verran vähemmän kuin aiemmin, mutta HarjoitteluMylly on omalla työllään edesauttanut hienosti sitä, että tilanne on alkanut korjaantua.
– Toimimme alueellisten kokoontumisrajoitusten puitteissa ja kulunut vuosi on aiheuttanut muutoksia toimintaan, Ekamin Merenkulku- ja satama-alan tiimipäällikkö Minna Markkanen kertoo.
– Toteutamme opetuksessa ns. hybridimallia, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työsali- ja simulaattoriopetus sekä muu tarvittava opetus järjestetään pienryhmissä lähiopetuksena. Opettajaresurssia on lisätty, jotta kaikille opiskelijoille saadaan riittävästi kontaktiopetusta, vaikka ryhmät on jaettu pienempiin ryhmiin. Osittainen etäopiskelu tuo toki haastetta opintoihin, mutta opiskelijat ovat silti pärjänneet opinnoissa hyvin ja tukea opintoihin on tarjolla.
Hakijamääriin ei tilanne ole Markkasen mukaan vaikuttanut. Yhteishaussa hakijamäärät olivat kutakuinkin viime vuoden tasolla.
– Samoin jatkuvan haun kautta hakijoita on paljon, joten saamme varmasti syksyllä alkamaan kolme ryhmää. Kotimaanliikenteen koulutuksille olisi enemmän kysyntää kuin olemme pystyneet tässä tilanteessa tarjoamaan; opettajaresurssi on ollut sidottu koko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden pienryhmäopetukseen. Ensi syksylle kuitenkin jo lisätään kotimaanliikenteen koulutusten määrää.

Merikarhu saadaan syksyllä käyttöön

Henkilöstö tekee myös jatkuvasti töitä, jotta uusi koulualus Merikarhu saataisiin mahdollisimman pian käyttöön. Tämän kevään koululla on vielä käytössään Katarina-alus, mutta syksyllä päästään toimimaan jo uudella aluksella.
– Uusi alus tuo paljon mahdollisuuksia tulevien merenkulkijoiden kouluttamiseen. Toivomme toki, että tilanne alusharjoittelun osalta palaisi pian normaalille tasolle eikä opiskelijoiden opinnot tämän vuoksi viivästyisi, Markkanen sanoo.
Kulunut vuosi on opettanut myös uusia toimintatapoja mahdollistaa joustavia tapoja suorittaa opintoja sekä merenkulku- että satama-alalla.
– Jatkossakin tietyt opinnot suoritetaan oppilaitoksella – kuten simulaattorikoulutukset – mutta pyrimme koko ajan tekemään opiskelun joustavammaksi myös esimerkiksi työssä käyville opiskelijoillemme.

Sataman-alalla pientä piristymistä 2021

Ekamin satamapuolella koronan vaikutukset koulutuksen järjestämiseen realisoituivat heti keväällä 2020.
– Satamien ja operaattoreiden keskuudessa painettiin jarrua ja kaikki lykkäsivät suunnitelmiaan henkilöstön koulutuksen suhteen. Yrityksissä asetettiin rajoituksia liikkumiseen ja kokoontumisiin. Keväällä 2020 esimerkiksi nosturikoulutukset simulaattorikeskuksessamme hyytyivät kokonaan muutamaksi kuukaudeksi. Oppilaitoksissakin siirryttiin enimmäkseen etäopiskeluun, Ekamissa satama-alan kouluttajana toimiva Simo Knutas kertoo.
– Olemme pyrkineet järjestämään satama-alan koulutusta poikkeusoloissakin niin, että asiakkaiden koulutustarpeet hoidetaan. Simulaattorikoulutuksissa pienennettiin lähikoulutusryhmiä entisestään eikä esimerkiksi eri yrityksistä tulevia henkilöitä sijoiteta samaan ryhmään. Simulaattoritilassa voimme pitää hyvin turvaetäisyyksistä ja hygieniasta huolta ja tietysti huolehdimme suojaimien käytöstä.
Koulutushenkilöstön osalta kyse on ollut Knutasin mukaan työturvallisuuden varmistamisesta ja esimerkiksi matkustamista työtehtävissä on vältetty. Työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen ja näyttöjen järjestämisessä on keksitty uusia menettelytapoja. Esimerkiksi satamanostureiden kuljettajien näyttöjä työpaikalla on järjestetty niin että arviointiin osallistuva opettaja on tapahtumassa läsnä kuvapuhelun välityksellä.
– Tämä järjestely on toiminut varsin hyvin ja tulee varmasti olemaan ”uusi normaali” korona-ajan jälkeenkin, ainakin kauempana tapahtuvien yksittäisten näyttöjen kohdalla. Koronan vaikutus satama-alan koulutuksen volyymin laskuun viime vuonna oli noin 40 prosenttia. Tämän vuoden alkupuoli on kuitenkin jo osoittanut pieniä vilkastumisen merkkejä koulutuksien kysynnässä.

Jaa artikkeli
millog