04.02.2021

Laivaliikenteen liikennöintivelvoite Vaasan ja Uumajan välille

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt päätöksen laivaliikenteen liikennöintivelvoitteen asettamisesta Vaasan ja Ruotsin Uumajan välille. Päätös vähentää osaltaan koronatilanteesta meriliikenneyhteyksille aiheutuvaa haittaa.

Vaasa-Uumaja reitillä ajaa tällä hetkellä Wasalinen M/S Wasa Express. Sen korvaa toukokuussa 2021 liikenteeseen tuleva uusi M/S Aurora Botnia -alus.

Traficom on tehnyt 3.2.2021 päätöksen meriliikenteen järjestämisestä ja palveluvelvoitteen asettamisesta välille Vaasa – Uumaja. Traficomin tarkoituksena on varmistaa ja edistää merikuljetusten riittävyyttä sekä luottamuksen palautumista meriliikenteeseen ja turvata tässä tapauksessa Länsi-Suomen tärkeä meriliikenneyhteys. Liikennöintivelvoitteen tarvetta arvioidaan kahden viikon välein.

”Olemme katsoneet liikennöintivelvoitteen asettamisen Vaasan ja Uumajan väliselle reitille välttämättömäksi. Reitti on erittäin tärkeä niin teollisuuden, huoltovarmuuden kuin välttämättömän liikkumisenkin osalta. Laivaliikenne meren yli lyhentää matkaa merkittävästi, mikä on tärkeää myös ympäristönäkökulmasta. Reitti tarjoaa autoille ja rekoille noin 800 kilometriä lyhyemmän reitin kuin Haaparannan kautta kulkeva maantie Suomesta Ruotsiin”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Traficomin päätös pohjautuu eduskunnan myöntämään lisämäärärahaan meriliikenteelle

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,7 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi. Valtioneuvosto antoi määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen. Asetuksen voimassaolon pidentämisestä tehtiin päätös joulukuussa ja asetus on voimassa 30.6.2021 asti.

Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja maksaa liikennöinnistä korvausta. Korvausta ei makseta liikennöinnin kiinteistä kustannuksia eikä sen määrästä makseta lainkaan voittoa. Nyt tämä velvoite on asetettu Vaasan ja Uumajan väliselle edestakaiselle reitille Wasaline-varustamolle.

Traficom on avannut syksyn aikana useampia tuetun laivaliikenteen hakuja ja tehnyt päätöksiä liikennöintivelvoitteista. Kaikki tiedotteet löytyvät Traficomin verkkosivuilta.

Jaa artikkeli