13.03.2022

Linnut voittivat Rauman Sataman KHO:ssa

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen päätöksen mukaan Rauman Satama ei voi rakentaa kunnollista tieyhteyttä kahteen lähisaareen, koska se häiritsee harmaahaikaroitten ja merimetsojen pesintää.

Satama on halunnut tieyhteyttä jo pitkään. Järviluodot olisivat sille luonnollinen laajenemissuunta ja toisessa saarista on jo nyt ruoppausmassojen sijoituspaikka.
Saarelle on jo rakennettu pengertie lähes loppuun saakka luvallisesti. Aivan loppuun sitä ei tehty, koska Varsinais-Suomen ELY- keskus pani hankkeen jäihin.

Se perusteli päätöstään sillä, että olosuhteet ovat muuttuneet eikä laki anna mahdollisuutta häiritä pesintärauhaa pysyvästi. Pysyvyyttä taas perusteltiin sillä, että suuri osa linnuista käyttää vuodesta toiseen samoja pesiä. Lintujen määrä kasvoi rajusti lupaprosessin aikana. MerimetsoyhdyskuntananJärviluodot on jo maan suurimpia.

Rauman Satama ja kaupunki valittivat keskeytyspäätöksestä loppuun eli korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka, joka kuitenkin siis piti sen voimassa.

Juristien julkiset kannanotot pitävät KHO: päätöstä merkittävänä ennakkopäätöksenä. Joidenkin mukaan esimerkiksi hakkuut pitäisi kieltää, koska ne väistämättä aiheuttavat pysyvää haittaa pesinnälle, elleivät muuten niin pinta-alaa vähentämällä.
Satama ja kaupunki pohtivat tilannetta. Jonkinlainen kompromissikin on saatu aikaan. Saaritie kulkee nyt rantaviivan lähellä, jotta se ei haittaisi pesintöjä. Kyseessä ei myöskään ole oikea tie vaan karkea ura maastossa.

Jaa artikkeli
freja