16.02.2023

Merenkulkuala säästää Porissa ja Raumalla

Merenkulkualan Koulutus- ja tutkimuskeskuksen toimipisteet Raumalla ja Porissa lopetetaan. Ne kuuluvat osana Brahea- keskukseen, josta Turun Yliopisto on säästösyistä päättänyt luopua.

Yliopiston hallitus uskoo, että talouden tervehdyttämiskokouksessa päätetyillä useilla toimenpiteillä kyetään taloutta tasapainottamaan 12-13 miljoonalla eurolla.
Seilin saaren tulevaisuutta tutkitaan edelleen. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun. Yliopiston mukaan pitkäaikaistutkimuksia ja merentutkimusta tulee jatkaa keskeytyksettä.
Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskuksella on Porissa neljä ja Raumalla kaksi työntekijää. Porissa on keskitytty tutkimukseen ja Raumalla koulutukseen.
Porin yksikössä on toiminut myös Shortsea Promotion Centre(SPC)Finland, joka on valtakunnallinen lähimerenkulun ja intermodaalikuljetusten edistämiskeskus. Sen ehkä tärkein tuote on säännönmukaisesti ilmestyvä varustamobarometri.
Yliopisto ilmoittaa, että se pitää kiinni solmimistaan sopimuksista. Hankerahoitusprojektit toteutetaan tiedekuntien työnä.

Teksti Vesa Veikkola

Jaa artikkeli
meriverkostot