18.01.2021

Merenkulkualan toimijat yhteen – kiinteäoksidipolttokennojen potentiaali käyttöön

Kiinteäoksidipolttokennoteknologian kehittymistä pyritään kiihdyttämään yhteisprojektilla. SOFC4Maritime-projektissa ovat mukana Alfa Laval, DTU Energy, Haldor Topsoe, Svitzer sekä Mærsk McKinney Møller -tiedekeskus. Rahoituksesta vastaa apurahalla tanskalainen rahoitusohjelma EUDP (Energy Technology Development and Demonstration Program).

Alfa Lavalin tutkimus- ja koulutuskeskus.

Projektissa on tarkoitus hyödyntää ympäristöystävällisiä polttoaineita soveltamalla kiinteäoksidipolttokennoja alusten voimantuotantoon. Kennoissa voidaan käyttää ammoniakkia, vetyä ja biometaania, joten niillä on hyvä mahdollisuus korvata fossiiliset polttoaineet aluksilla.
Kennoilla voidaan sähkökemiallisesti muuntaa polttoaine sähköksi. Kennoilla on mahdollisuus päästöttömästi tuottaa voimaa tehokkaammin kuin samalla polttoaineella käyvillä polttomoottoreilla. Tutkimukset aloitetaan käyttämällä ammoniakkia, sillä sitä voidaan tuottaa laajamittaisesti käyttämällä uusiutuvia energiamuotoja. Kehittelyn aloittamista vetää Alfa Laval.

Kansainväliset laivakuljetukset muodostavat noin kolme prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Osuuden uskotaan nousevan, kun muut toimialat pystyvät tulevina vuosikymmeninä rajoittamaan päästöjään. Projektin toimijat muistuttavat, että hiilenpoistotavoitteen saavuttamiseksi laivakuljetuksiin tarvitaan uusia polttoainetyyppejä ja järjestelmän muutosta. Alan globaali sääntely tarjoaa tähän mahdollisuuden, mutta siirtymään toimijat kaipaavat uutta lainsäädäntöä.

Teksti: Tomi Kangasniemi

Jaa artikkeli