11.10.2021

Meriliikenteen määrä lisääntyi elokuussa

Vienti kasvoi kaksi prosenttia ja tuonti kasvoi kolme prosenttia viime vuoden elokuuhun verrattuna.

Ulkomaan merikuljetukset kuukausittain (tonnia) 2019–2021. Lähde: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2021 elokuussa yhteensä 7,7 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset kasvoivat edellisen vuoden elokuuhun verrattuna 3 prosenttia. Vienti kasvoi 2 prosenttia ollen 4,0 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi 3 prosenttia ja oli yhteensä 3,7 miljoonaa tonnia.

Eniten kuljetettiin kappaletavaraa, yhteensä 1,4 miljoonaa tonnia, joka oli 18 prosenttia kaikista kuljetuksista. Seuraavaksi eniten kuljetettiin öljytuotteita 1,0 miljoonaa tonnia sekä malmeja ja rikasteita 0,7 miljoonaa tonnia.

Konttien kuljetukset

Kontteja kuljetettiin ulkomaan meriliikenteessä elokuussa 2021 yhteensä 0,9 miljoonaa tonnia, joka oli 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Kuljetettujen konttien määrä oli 60 782 (105 930 TEU-konttia) 1) . Konttien vienti laski 9 prosenttia tonneissa mitattuna ja tuonti nousi 2 prosenttia vuoden 2020 elokuuhun verrattuna.

Kuljetusvälineiden kuljetukset

Kuljetusvälineitä kuljetettiin  kaikkiaan 270 772 kappaletta. Kuljetusvälineiden kuljetuksista suurin osa oli matkustajien henkilöautojen kuljetuksia. Henkilöautoja kuljetettiin elokuussa 172 660 kappaletta. Seuraavaksi eniten kuljetettiin kuorma-autoja 58 090 kappaletta ja kuorma-autojen perävaunuja 35 990 kappaletta.

Matkustajaliikenne

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin vuoden 2021 elokuussa 794 478 henkilöä. Suomen ja Ruotsin välillä matkusti 386 761 henkilöä, Suomen ja Viron välillä 385 234 henkilöä, sekä Suomen ja Saksan välillä 20 005 henkilöä. Vuoden 2020 elokuuhun verrattuna matkustajien määrä laski 2 prosenttia. Matkustajia oli kuitenkin vain 35 prosenttia verrattuna vuoden 2019 elokuun matkustajamäärään.

Elokuussa 2021 Suomeen saapui 2 478 ulkomaisten risteilyalusten matkustajaa, ensimmäistä kertaa vuoden 2019 lokakuun jälkeen.

Saimaan kanavan alusliikenne ja kuljetusten määrä

Saimaan kanavan kautta kuljetettiin 151 478 tonnia tavaraa ulkomaan liikenteessä. Ulkomaan liikenteessä olevilla aluksilla kuljetettiin eniten raakapuuta, yhteensä 75 965 tonnia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä.

VA

Jaa artikkeli
portofnaantali