02.02.2023

MERILIITTO – Meripuolustukseen liittyvä tapahtuma Forssassa

Meriliitto ry. järjesti jäsenilleen 27.1.2023 koko päivän tutustumismatkan Forssaan, jossa kohteena olivat muun muassa vedenalaisen sodankäynnin tekniikkaan keskittynyt yritys DA-Group ja yrityksen toimitiloihin perustettu Vedenalaisen sodankäynnin näyttely (VASO Näyttely).

Meriliitto ry:n vierailijaryhmä Kuva: DA Group

Tutustumismatkalla kuultiin lisäksi seikkaperäinen esitys Merivoimien meneillään olevasta Laivue 2020 hankkeesta. Kuulijat saivat varsin kattavan katsauksen sekä yritykseen että sotalaivahankkeeseen.

DA-Groupin toiminnasta kertoi yrityksen liiketoimintajohtaja Kristian Tornivaara. Historia juontaa vuodesta 1995, jolloin neljä insinööriopiskelijaa perustivat Forssaan DA-Design-nimisen yhtiön. DA-Group on sittemmin laajentunut useiden yritysostojen kautta ja tänään palveluksessa on 140 henkilöä, joista noin puolet Forssan toimitiloissa. Muita yksiköitä on Helsingissä (suunnittelu), Oulussa (valmistus), Tampereella (testaus) ja Kaarinassa (laboratorio). Vienti kattaa toiminnasta yli 50 % ja se kohdistuu viidelle mantereelle. Yrityksen kaikki toiminnot ovat Suomessa.

DA-Groupin toiminta kattaa ratkaisujen kehittämisen ja toteutuksen – mukaan lukien laitevalmistus – asiakkailleen moninaisilla sektoreilla kuten luotettava säädata, sujuva kulkeminen ja asiointi, luonnonvaroja säästävät energiaratkaisut sekä vakautta edistävät puolustusratkaisut. Yleisesti DA-Groupin liiketoiminta kohdistuu teollisuuteen, maanpuolustukseen sekä avaruuteen ja näillä kolmella sektoreilla tuotekehitykseen, valmistukseen ja testaukseen. Toiminnassa erittäin oleellista on korkea turvallisuustaso sekä teknologisten ratkaisujen että myös luottamuksellisuuden osalta. Korkean teknologian erityisaloja ovat muun muassa signaaliprosessointi, elektroniikkavalmistus ja metallityöstö jopa mikrometritarkkuudella (0,001 mm). Laatuvaatimukset ovat huikeita erityisesti avaruusteknologiaan tarkoitetuissa sovellutuksissa.

Meriliiton kiinnostuksen kohteena olivat lähinnä vedenalaiseen sodankäyntiin liittyvät ratkaisut ja teknologia. DA-Groupin toiminta laajentui tällä sektorilla vuonna 2018, kun yritysryppääseen liitettiin Osakeyhtiö Surma. Kristian Tornivaara oli aiemmin Surman toimitusjohtaja ja hänen taustansa on laivasuunnittelu.

Vedenalainen sodankäynti käsittää lähinnä miinat ja niiden käytön sekä perinteiset vedenalaiset torpedot. DA-Groupilla on näissä uniikki osaaminen, jonka taustalla on Itämeren ja Suomen vahva historia erityisesti miinojen ja niiden käytön kehittämisessä. Yhteishankkeita on ollut ja on tiettyjen nykyisten Nato – maiden kanssa ja tämän toiminnan oletetaan laajenevan sen seurauksena, että Suomi liittyy Naton täysjäseneksi lähitulevaisuudessa. Korkeateknologisia puolustushankkeita on haitannut viime vuosina merkittävästi muun muassa sirupula. Nämä ongelmat alkoivat jo muutama vuosi sitten jopa ennen COVID-19 pandemiaa, mutta ovat sittemmin merkittävästi pahentuneet pandemian ja erityisesti Ukrainan sodan seurauksena. Kysyntä on suorastaan räjähtänyt ja toimitusajat muuttuneet perinteisistä muutamasta päivästä kuukausiksi jopa vuosiksi. Poikkeuksellisen suuren kysynnän oletetaan jatkuvan vuosia.

VASO Näyttely. Vasemmalla Forum Marinumin Mikko Meronen, oikealla komentaja Kristina Isberg
Kuva: Eero Mäkinen

Merivoimien Laivue 2020:n (LV 2020) taustasta ja tilanteesta kertoi komentaja Kristian Isberg, joka on hankkeen Projektin johtaja. Hänellä on monipuolinen ura Merivoimissa ja hän muun muassa oli vastaavassa tehtävässä laivaston edellisessä suurhankkeessa, jossa ostettiin Italiasta kolme miinantorjunta-alusta, ensimmäisen aluksen mukaan Katanpää – luokaksi nimetty.

Isberg kertoi LV 2020 – hankkeesta laajasti ja kävi läpi muun muassa laivojen merelliset tehtävät, suunnittelutekijät, meripuolustuksen rungon = roolin maan puolustusjärjestelmässä sekä hankintakokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja laivojen suorituskyvyt mukaan lukien erityisesti laivatyypin eri asejärjestelmät. Laivueen neljä alusta tulevat korvaamaan yhteensä seitsemän aikaisempaa alusta. Yhteenveto suorituskyvyistä näkyy selkeästi alla olevassa kuvassa.

Laivojen keskeiset numerotiedot ovat:

Uppouma 3900 tonnia
Suurin pituus 114 m
Tomintakapasiteetti 14 vrk, 3500 mpk
Nopeus 27 kn
Miehistö 70 henkilöä
Koneisto CODELEG – yhdistetty diesel-sähkö ja kaasuturbiini
Korkea jäissätoimintakyky

LV 2020 – korvetin Valvonta- ja johtamisjärjestelmä
Kuva: Merivoimat

Laivoista puhutaan korvetteina, mutta kokonsa puolesta niitä voisi yhtä lailla kutsua fregateiksi. Organisatorisesti hanke hoituu Puolustuslaitoksen Logistiikkakeskuksen ja Merivoimien yhteistyönä. Merivoimat on laivojen hankkija ja tuleva käyttäjä kun taas Logistiikkakeskus vastaa itse hankinnasta eli materiaaliprojektista. Toimitus on jaettu osiin, niin että telakka Rauma Marine Constructions Oy (RMC) toimittaa varsinaisen laivateknisen kokonaisuuden, asejärjestelmien päätoimittajana on ruotsalainen SAAB ja potkuri- ja akselikokonaisuus on tilattu Aker Arcticilta. Puolustusvoimilla on siis kolme erillistä sopimusta eli ratkaisu poikkeaa siitä, mikä on laivanrakennusteollisuudessa yleinen käytäntö, jossa telakka vastaa yksin kokonaisuudesta, mikä sisältää suuren määrän järjestelmiä ym., jotka alihankkijaverkko toimittaa.

RMC:lle rakennetaan paraikaa kuivalle maalle isoa hallia, jossa laiva tullaan rakentamaan sisätiloissa. Tämä on oleellista sekä teknisen toteutuksen laadun että turvallisuusnäkökohtien kannalta. Nykyisen aikataulun mukaan laivue on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2029 aikana. Ohjelma on tällä hetkellä kaksi vuotta myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, mikä myöhästyminen osaltaan selittyy COVID-19 pandemialla.

Meriliiton jäsenten viimeisenä ohjelmanumerona oli DA Groupin tiloissa tutustuminen vedenalaisen sodankäynnin (VASO) näyttelyyn. Turussa merenkulun ja Merivoimien museona toimivan Forum Marinum – merikeskuksen hoidossa on ollut merkittävä määrä miinoihin, miinanlaskuun, miinanraivaukseen ja torpedoihin liittyvää aineistoa. Aiemmin Puolustusvoimien tiloissa olleelle kokoelmalle piti löytää uusi sijoituspaikka.
Tällainen löytyi DA Groupin varsin laajoista tiloista Forssassa ja koska oli olemassa luonteva kytkentä DA Groupin toimintaan, näyttely päätettiin toteuttaa DA Groupin tiloihin. Näyttely avattiin 4.10.2021. Kooltaan näyttely ei ole kovin laaja, mutta miinatoiminnan ja torpedojen käytön historia on varsin perusteellisesti katettu. Suomen ja Suomenlahden merkitys miinojen käytössä ja sen kehittämisessä on ollut maailmassa erittäin keskeinen miinatoiminnan historiasta alkaen 1800 – luvun puolessa välissä. Meriliiton jäsenille näyttelyn esitteli Forum Marinumin tutkija Mikko Meronen, joka on itse asiassa ollut vastuussa näyttelyn kokoamisesta. Hänen asiantuntemuksensa näyttelystä ja sen taustoista on luonnollisesti vertaansa vailla.

Näyttely sijaitsee DA Groupin tiloissa ja siis teollisuuskompleksin alueen sisällä. Siten näyttelyssä kävijät joutuvat noudattamaan yrityksen turvallisuuskäytäntöjä. Näyttely on avoinna vain etukäteen järjestettäviä ryhmäkäyntejä varten sekä joitakin päiviä vuodessa yleisölle.

Paluumatkalla Forssasta Helsinkiin Meriliiton jäsenet totesivat yksimielisesti päivän annin olleen poikkeuksellisen runsasta ja kiinnostavaa. Maanpuolustusasioistahan ei yleensä paljon julkisesti puhuta, joten tieto otettiin vastaan mitä suurimmalla innostuksella.

Teksti Eero Mäkinen

Jaa artikkeli
meriverkostot