10.04.2022

Meriryhmän vetäjä kantaa huolta alan kapasiteetista

Eduskunnan Meriryhmän puheenjohtajaa Kristiina Salosta huolettaa, riittääkö Suomella merenkulkijoita ja tonnistoa, jotta huoltovarmuuteemme voi
kaikissa oloissa luottaa. Meriliikenne on ratkaisevassa asemassa, sillä yksi konttialus vastaa kuljetuskapasiteetiltaan tuhatta rekkaa.

Kristiina Salonen kiinnostui merestä, kun telakkatoiminta uhkasi loppua kotikaupungissa Raumalla. Nyt häntä huolettaa merenkulun kapasiteetin riittävyys huoltovarmuuden kannalta.

– Suomen ulkomaan rahdeista kulkee meritse 89-90 prosenttia, joten kyse on koko yhteiskunnan toimivuuden perusedellytyksistä. Huoltovarmuuskysymys nousi esille pandemian takia ja on nyt entistä ajankohtaisempi muuttuneen turvallisuuspoliittisen tilanteen vuoksi, Eduskunnan Meriryhmän puheenjohtaja Kristiina Salonen sanoo.
Hän muistuttaa myös, että Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2019 julkistamassa merenkulkua koskevassa raportissa todetaan, että merenkulun ammattilaisia on Suomessa huoltovarmuutta ajatellen liian vähän.
– Viime aikoina on herännyt myös huoli siitä, riittääkö Suomen lipun alla liikennöivän kauppalaivaston kapasiteetti hoitamaan riittävän tuonnin ja viennin. Hallituksen ja eduskunnan tulee ottaa tämä huoli vakavasti ja tehdä tarvittavat toimet. Riittävään kalustoon ja osaamiseen on nyt hallituksessa ja eduskunnassa etsittävä nopeat ratkaisut.

Koko ketjua tarkasteltava

Salosen mukaan huoltovarmuuden varmistamiseksi on tarkasteltava koko kuljetusketjua, vaihtoehtoisia reittejä, kriittisten tuotteiden varastointia, merenkulun tukia ja kriisiaikojen sopimusjärjestelyjä varustamojen kanssa.
– Valtaosa päivittäistavaroistamme tuodaan matkustaja-aluksilla ja ne ovat erityisen alttiita häiriöille, kuten koronapandemia on osoittanut, Salonen sanoo.
Myös energiahuoltovarmuuteen on hänen mukaansa etsittävä pikaisia ratkaisuja. Esimerkiksi sopii nesteytetty maakaasu.
– Sitä tarvitaan tällä hetkellä korvaamaan venäläisiä kaasutoimituksia. Haminassa otetaan syksyllä käyttöön LNG- terminaali, jonka kautta voi kulkea jopa kolmannes Suomen tarvitsemasta kaasusta.
– On esitetty, että Suomen tulisi harkita myös oman LNG- laivaston rakentamista. Edessä on siis isoja päätöksiä, jotta voimme aidosti parantaa Suomen huoltovarmuutta merenkulun osalta, painottaa Salonen.
Hän pitää yhdessä virolaisten kanssa hankittavat LNG- terminaalilaivaa joustavana ja nopeudessaan hyvänä ratkaisuna, mutta painottaa samalla, että laiva pitäisi sijoittaa Suomeen ja että myös pysyviä terminaaliratkaisuja pitää kehittää.
Nesteen roolia Salonen pitää ratkaisevana. Sen uusien tankkerien liputtamista Suomeen hän kiittelee ja sanoo samalla, että yhtiön pitää määrätietoisesti pyrkiä eroon Venäjän energiasta.

Ryhmä edistää tiedonkulkua

Eduskunnan Meriryhmän perusti kansanedustajana toimiessaan tekniikan tohtori Sauli Ahvenjärvi, joka alkuvuosina toimi myös ryhmän puheenjohtajana.
Ahvenjärvi eläköityi viime vuonna Satakunnan Ammattikorkeakoulun merialojen yliopettajan työstä, minkä ohella hän on vetänyt myös merenkulun turvallisuuteen liittyviä erityisprojekteja.
Toiseksi ryhmän puheenjohtajiksi valittiin Kari Uotila, joka ennen kansanedustajan pestiään toimi telakalla levyseppänä ja sen jälkeen pääluottamusmiehenä Finn-Yardsilla ja Wärtsilän Meriteollisuudessa.
Kristiina Salonen on ryhmän kolmas puheenjohtaja. Hän kiinnostui meriasioista aikuisiällä ja profiloitui telakoiden puolestapuhujaksi, kun alan työt kotikaupungissa Raumalla uhkasivat loppua. Huoltovarmuus on ollut jo pitkään tärkeitten asioiden listalla.
Hän linjaa, että Eduskunnan Meriryhmän tarkoituksena on lisätä kansanedustajien ja eduskunnassa työskentelevien merialan tuntemusta sekä tukea ja edistää kaikenlaista tiedonkulkua merialan toimijoiden ja eduskunnan välillä.

Merialasta laaja kirjo

Merialaan luetaan tässä yhteydessä kuuluviksi kaikki mereen liittyvät tehtävät, kuten merenkulku, meriteollisuus, meriluonnon suojelu, satamat, kalastuselinkeino, merellinen matkailu, merenkulkualan koulutus sekä merirajojen vartiointi ym.
Tehtäväänsä toteuttaakseen Eduskunnan Meriryhmä voi järjestää seminaareja, luentoja ja tutustumisvierailuja, julkaista kannanottoja ja tiedotteita sekä järjestää muuta toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.
Eduskunnan Meriryhmän jäseneksi voi ilmoittautua kansanedustaja tai eduskunnan palveluksessa oleva henkilö. Ryhmä ei tee varsinaisia päätöksiä, vaan antaa eväitä siihen.
Salosen mukaan Ryhmä ehti aloittaa ns. Meriakatemiatoiminnan ennen kuin pandemia sitten sen katkaisi. Tarkoitus on sen kautta jatkaa meritietouden levittämistä jälleen syksyllä.

Kristiina Salosen (sd.)ohella Eduskunnan Meriryhmään kuuluvat varapuheenjohtaja Matias Löfström (r. ) sekä jäsenet Jari Myllykoski(vas.),Satu Hassi(vihr.), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Peter Östman (kd.), Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ja Eeva Kalli (kesk.)

Teksti: Vesa Veikkola

Jaa artikkeli
millog