26.08.2019

Bore tilaa kolme uutta LNG rolo-laivaa

Bore on allekirjoittanut sopimuksen kiinalaisen Wuhu Shipyard Co.Ltd:n kanssa kolmen (3) uuden LNG RoLo-laivan rakentamisesta. Alukset rakennetaan vuosina 2020-2021. Tilauksen myötä Boren laivasto kasvaa kahdeksasta (8) laivasta yhteentoista (11) laivaan. Nämä uudet huippumodernit RoLo-alukset tulevat UPM:n käyttöön pitkäaikaisella aikarahtaussopimuksella.

– Osana Boren “Your Partner in Shipping” -ajattelua olemme yhteistyössä UPM:n kanssa kehittäneet alusten rakentamisen konseptia tavoitteena kilpailukykyinen ja kestävän kehityksen mukainen laivausrahtausratkaisu. Konsepti yhdistää RoRo-kuljetusten (Roll on–Roll off) ja LoLo-lastauksen (Lift on–Lift off) parhaat puolet, Boresta kerrotaan.

RoLo-laivojen konsepti antaa mahdollisuuden monimuotoiselle metsäteollisuustuotteiden rahdinkäsittelylle. Alukset voivat kuljettaa myös RoRo-rahtia, “high&heavy” sekä projektilastia vahvan kansikantavuuden ansiosta. Alukset sopivat myös konttikuljetukseen sekä bulkkilastien kuljettamiseen erillistä väliseinää (bulk head) hyödyntämällä.

Laivojen mitat ovat: pituus 120 m, leveys 21 m, DWT 7 000 ja nopeus on noin 15 solmua. Laivat rakennetaan jäävahvisteiseksi luokkaan 1A Ruotsi/Suomi, ja ne täyttävät viimeisimmät teknologiset, operatiiviset ja ympäristöstandardit.

Osana Boren ympäristöohjelmaa nämä uudet laivat edustavat seuraavaa askelta puhtaampaan päästöjen hallintaan. Aluksiin asennetaan niin sanottu ”dual fuel” -pääkone, jonka polttoaine tulee pääosin olemaan nesteytettyä maakaasua (LNG). Tämän ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 25 prosenttia yleisesti meriliikenteessä käytettävään polttoöljyyn verrattuna. Lisäksi typpioksidipäästöt laskevat 85 prosenttia ja rikkioksidipäästöt 99 prosenttia. Samalla nokihiukkaspäästöt laskevat 99 prosenttia.

Boren toimitusjohtaja Håkan Modig toteaa: ”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Bore ja UPM ovat sopineet kolmen (3) RoLo laivojen suunnittelemisesta ja rakentamisesta rahtaukseen vuosina 2021 ja 2022.  Borelle tämä aikarahtaussopimus on merkittävä käännekohta. Alukset suunnitellaan yhdessä asiakkaamme kanssa ympäristönäkökulmat huomioon ottaen mm. siten, että aluksiin tulee LNG-moottorit. Lisäksi asiakkaan erityisvaatimukset paperituotteiden rahtaukseen on ollut yksi näiden RoLo-alusten tärkeä suunnittelun lähtökohta. Yhteinen toimintatapa asiakkaan kanssa on tärkeä osoitus meidän ”Your Partner in Shipping” ajattelustamme.”

UPM:n globaalista laivaliikenteestä vastaavajohtaja Lauri Rikala vahvistaa: ”Kumppanuus Boren kanssa perustuu hyvään liiketoiminnalliseen ja tekniseen tietämykseen. Borella on oikea lähestymistapa innovatiivisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin merikuljetuksiin. Tämä järjestely on johdonmukainen askel UPM:n logistiikkastrategiassa. Se turvaa kestävän, kilpailukykyisen ja luotettavan laivausratkaisun liiketoiminnoillemme ja asiakkaillemme pitkällä aikavälillä.”

Lisää aiheesta:

UPM:n logistinen palapeli loksahtaa yhteen Spliethoffin kanssa

Jaa artikkeli