21.09.2022

Palta ennustaa liikenne- ja logistiikka-alan liikevaihdon kääntyvän lievään laskuun

Toimialan myyntiodotukset laskivat elokuussa alle pitkän aikavälin keskiarvon oltuaan selvästi kasvusuuntaisia edelliset 12 kuukautta.

Kuva: iStock

Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreen ennusteen mukaan liikenne- ja logistiikka-alan liikevaihdon volyymi kasvaa tänä vuonna vajaat pari prosenttia ja kääntyy laskuun vuodenvaihteessa.

– Ensi vuonna odotettavissa on noin yhden prosentin lasku liikevaihdon volyymiin liikenne- ja logistiikka-alalla. Näkymä on kuitenkin tällä hetkellä hyvin epävarma, ja tämänhetkinen ennuste perustuu oletukseen, että talouden notkahdus jää verrattain lyhytaikaiseksi ja piristyy uudelleen ensi vuoden loppua kohti, Paltan pääekonomisti Martti Pykäri kertoo.

Liikenne ja logistiikka alan liikevaihto ylittänyt vuoden 2019 tason. Liikevaihtoa kasvattanut hintojen nousu. Viime vuoden lopulta volyymi ei ole enää kasvanut. Lähde: StatFin, Macrobond, PALTA

Alan liikevaihdon volyymi oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä edelleen reilun kymmenesosan alle pandemiaa edeltäneen tason, mikä selittyy Pykärin mukaan pitkälti henkilö- ja ilmaliikenteen vaillinaisella elpymisellä koronasta.

Myyntiodotukset heikentyneet

Toimialan myyntiodotukset laskivat elokuussa alle pitkän aikavälin keskiarvon oltuaan selvästi kasvusuuntaisia edelliset 12 kuukautta.

Ennusten mukaan yleinen taloudellisen aktiviteetin väheneminen ja muun muassa Suomen ulkoisen kysynnän heikkeneminen näkyvät vähentyvänä tavaraliikenteenä. Lisäksi heikko kuluttajien luottamus ja kaventunut ostovoima alkavat jarruttavat henkilöliikenteen ja matkailun kysyntää.

Alakohtaiset erot merkittäviä

Alan voimakkain pandemiasta toipumisen vauhdittama kasvu ajoittui viime vuoden loppupuoliskolle.

Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla varastoinnin ja liikennettä palvelevien toimintojen, kuten huolinnan, liikevaihdon volyymi on kasvanut vajaan prosentin vuodentakaisesta. Maaliikenteessä kasvua on tullut reilut 2 prosenttia. Vesiliikenteessä, missä vertailuajankohta oli vielä henkilöliikenteen vuoksi erittäin heikko, kasvua on kertynyt 18 prosenttia.

Lähde: SatFin, Macrobond, PALTA, Varastointi liikenteen ja logistiikan palvelut. Avaa iso kuva

Matkustajamäärät eivät ole palautuneet

Ennusteen mukaan matkustajaliikenne ja matkailu ovat edelleen toipumisvaiheessa.

Suomen satamissa matkustajamäärät ovat yhä noin viidenneksen pienemmät kuin ennen koronaa, ja lentoasemilla matkustajamäärät ovat reilun viidenneksen pienemmät vuoteen 2019 verrattuna.

Lähde: Tilastokeskus, Palta
Lähde: Tilastokeskus, Finavia, Palta

Erityisesti tuonti kasvattanut merikuljetuksia

Tavaralogistiikalla on mennyt paremmin, mutta kansainvälisissä toimitusketjuissa on edelleen häiriöitä. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena Suomen logistinen saavutettavuus on heikentynyt erityisesti Aasian yhteyksien osalta ja polttoainekustannukset ovat nousseet.

Touko heinäkuussa tuonnin määrä (tonneissa) kasvoi 22% vuodentakaisesta. Vienti väheni 5%. Merikuljetukset yhteensä olivat 8% kasvussa. Lähde: Tilastokeskus, Palta

Pula sopivasta työvoimasta ei poistu

Paltan ennusteen mukaan tänä vuonna liikenteen ja logistiikan toimialan työllisten määrä kasvaa noin 1,5 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2000 työllistä, ja työllisten kokonaismäärä alalla asettuu vajaaseen 140 000:een.

Liikennettä palvelevissa toiminnoissa ja varastoinnissa työllisten määrä ja työtunnit
kasvaneet vajaan 10 prosenttia. Henkilöliikenteen ja matkailun aloilla työllisyys ei ole toipunut vastaavasti. Lähde: StatFin, Macrobond, PALTA

Ennusteen mukaan ensi vuodelle ei ole odotettavissa kasvua liikenne- ja logistiikka-alan työllisten määrään, vaan sen ennakoidaan pysyvän ennallaan.

– Pula sopivasta työvoimasta ei silti poistu mihinkään etenkään pitkällä aikavälillä, mutta se koskee ensi vuonna liikenteessä ja logistiikassa pääasiassa yksittäisiä aloja tai tehtäviä sekä korvausrekrytointeja, Martti Pykäri toteaa.

Kilpailukykypaketti logistiikka-alalle

Palta peräänkuuluttaa ripeitä toimenpiteitä, jotta Suomen tavoite puolittaa liikenteen ja logistiikan päästöt vuoteen 2030 mennessä saavutetaan.

– Liikenteen ja logistiikan toimiala on laajasti sitoutunut työskentelemään päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Ilmastotavoitteita ei tule nyt lykätä, vaan huolehtia niiden toteutumisesta alan kansainvälinen kilpailukyky turvaten. Toimialan oma vähähiilitiekartta osoittaa, että alan ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa ilman alan vero- ja maksutason nostamista, Paltan liikenteen ja logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen sanoo.

– Logistiikka-alalle tulisi myös laatia kilpailukykypaketti, jolla muun muassa varauduttaisiin polttoaineiden jakeluvelvoitteen vuoden 2024 todennäköisten kiristysten myötä nouseviin kuljetuskustannuksiin, hän jatkaa.

Palta: Liikenteen ja logistiikan näkymät

Vaula Aunola

Jaa artikkeli
portofnaantali