05.10.2020

Patria keskittää korjaustelakoiden omistusta

Puolustusvoimien läheinen kumppani Millog Oy on ostanut Teijon telakan omistavan Oy Western Shipyard Ltd:n koko osakekannan. Myyjä on kaarinalainen APX-Metalli Oy. Telakan omistus siirtyi Millogille 1. lokakuuta kauppahinnalla, jota ei julkisteta.

Yrityskauppa on vähintäänkin kiinnostava, sillä puolustusvoimien prime contractor, puolustusvälinekonserni Patria on Millogin suurin omistaja. Viime mainittu on pitkään vastannut muun muassa pv:n teknisen kaluston ja järjestelmien huollosta ja kunnossapidosta. WSY:n Teijon telakka taasen teki pari vuotta sitten Patrian kanssa sopimuksen neljän Hamina-luokan ohjusveneen peruskorjauksesta.

Western Shipyardin liikevaihto oli viime vuonna reilut 16 miljoonaa euroa. Pv:n ohella yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Rajavartiolaitos, Finferries ja Patria. Niin ikään telakalla korjataan yhteysaluksia ja yksityisten omistamia veneitä.

Kaupan jälkeen WSY jatkaa Millogin omistuksessa itsenäisenä tytäryhtiönä, jonka toimitusjohtajana aloittaa WSY:n operatiivinen johtaja Pasi Määttä. Nykyinen toimitusjohtaja Pekka Niinistö jatkaa WSY:n hallituksen jäsenenä.

Vuonna 1994 perustetun Western Shipyardin liiketoimintaan kuuluu laivojen ja kelluvien rakenteiden telakoinnit ja korjaukset. Yhtiön palveluksessa oli viime vuonna 34 henkilöä eikä kauppa vaikuta henkilöstöön. Alihankkijat mukaan luettuna telakan henkilömäärä nousee sataan.

Yhteistä huolenpitoa Suomen huoltovarmuudesta

Yhteistä omistaja- ja asiakastaustaa ajatellen ei ole mikään ihme, että yrityskaupan osapuolet ovat herttaisen yksimielisiä keskittämisen tuomista huoltovarmuuden eduista. Esimerkiksi WSY:n hallituksessa jatkava Pekka Niinistö toteaa, että Millog on telakkayhtiölle paras omistaja.

Millogin toimitusjohtaja Sami Pitkänen puolestaan korostaa kaupan turvaavan kotimaista huoltovarmuutta nyt ja tulevaisuudessa.

– Millogin yksi tehtävä on toimia puolustusvoimien strategisena kumppanina ja tässä kaupassa näemme tärkeänä turvata Teijon telakan toiminnan tulevaisuudessa huoltovarmuusmielessä.

– Kasvustrategiamme mukaan laajennamme toimintaa uusille toimialoille. Millogin osakasyritykset ja Millog-yhtiöt pystyvät yhdessä tarjoamaan suuremman kunnossapidon palvelukokonaisuuden kuin mikään muu telakka Suomessa. Integraatio, synergiaedut ja yhteistarjonta luovat lisäarvoa niin asiakkaillemme kuin omistajillemme, Pitkänen sanoo tiedotteessa.

Millog jatkaa Western Shipyardin nykyistä liiketoimintaa ja kehittää sitä edelleen, Millogin uusien liiketoimintojen johtaja Manu Skyttä sanoo ja lisää, että WSY investoinut merkittävästi omaan liiketoimintaansa ja että tällä kehityksen tiellä halutaan myös pysyä.

– MIllogille tilanne on uusi. Puolustusvoimat on asiakkaamme, mutta meillä itsellämme ei ole ollut korjaustelakkaa. Nyt on ja haluankin tähdentää sitä, että Millogin jatkossa järjestämissä tarjouskilpailuissa WSY on samalla viivalla muiden suomalaisten korjaustelakoiden kanssa, Skyttä sanoo.

Hänen tietojensa mukaan Hamina-luokan ohjusveneiden korjaukset ovat edenneet Teijossa aivan suunnitelmien mukaisesti.

Uusia tilauksia tarvitaan ohjusvenehankkeen jälkeen

WSY:n uudeksi toimitusjohtajaksi siirtyvä entinen WSY:n operatiivinen johtaja Pasi Määttä sanoo, että telakan tilauskanta on hyvällä mallilla vuoden 2021 loppuun eli Hamina-projektin päättymiseen saakka. Teijossa on investoitu viime vuosina muun muassa syventämällä meriväylää metrillä. Edessä on myös miljoonainvestointi uuteen nosturiin.

WSY:n telakka sijaitsee Salon Teijossa, noin 20 kilometrin päässä Salon keskustasta. Laivaväylä Itämereltä telakalle alkaa Hangosta ja kulkee Strömman väylää pitkin. Telakan mukaan väylän syvyys on 5,5 metriä.

Telakka-alue koostuu kahdesta kuivatelakasta, varustelulaiturista ja konepajahallista. Ylätasolle eli ”hyllylle” voidaan kuivatelakoida aluksia, joiden korjaus vaatii enemmän aikaa. Tällä tavalla alemman kuivatelakan täyttö ja tyhjennys eivät aiheuta häiriötä hyllyllä tapahtuvassa työskentelyssä.

Teksti Markku Pervilä

Jaa artikkeli
navigate