24.09.2021

Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö myöntää apurahoja vesiliikenteen kehittämishankkeisiin

Apurahoja voivat hakea opiskelijoiden ja tutkijoiden lisäksi tutkimuslaitokset ja liiketoimintaa kehittävät yritykset. Apurahahakemuksia käsitellään jatkuvasti eikä erillistä hakuaikaa ole.

Vuonna 1986 perustetun Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiön ainoana tarkoituksena on jakaa apurahoja vesiliikenteen kehittämishankkeisiin. Erityisesti halutaan kohdistaa apurahoja korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille sekä jatko-opintoja harjoittaville tutkijoille. Säätiön koko omaisuus on sijoitettu kotimaisten ”hyvämaineisten” pörssiyhtiöiden osakkeisiin, joten vuosittaiset apurahojen jakomahdollisuudet vaihtelevat saatavien osinkotulojen mukaisesti.

– Viime vuosina Säätiöltä vuosittain haettujen apurahojen määrä on alittanut selvästi jakomahdollisuutemme. Osaltaan on kyse varmaankin yleisestä vesiliikenteen tutkimustoiminnan vähäisyydestä. Säätiö ei myöskään liene erityisen tunnettu enempää oppilaitosten opettajien kuin opiskelijoidenkaan piirissä. Esimerkkinä tästä on, että merimiesalan ammattikorkeakoulujen lopputöihin ei moneen vuoteen ole tullut yhtään hakemusta! Säätiön säännöt täyttäviä tutkimusaiheita näyttää kuitenkin vuosittain olevan näiden oppilaitosten lopputyöaiheina lukuisia, säätiön hallituksen puheenjohtaja Harri H Lallukka kertoo tiedotteessa.

– Säätiön sääntöjen ”tiukka määritys” ja sen tulkinta apurahojen myöntämisestä on vuosien kuluessa luonnollisesti lieventynyt ja apurahoja onkin myönnetty opiskelijoiden lisäksi myös tutkimuslaitosten vesiliikennehankkeille sekä liiketoimintaansa kehittäville varustamoille. Apurahakohteiden aihepiiri on myös laajentunut ”kaluston ja kuljetusjärjestelmien” lisäksi satamatekniikkaan, logistiikkaan, lastaus- ja purkutekniikkaan, ympäristötekniikkaan ja vesiliikenteen ekonomiaan sekä historiaan ja jopa sosiologiaankin. Olemme myös olleet mukana tutkimuslaitosten kanssa yhteisrahoitushankkeissa ja kaikista näistä on saatu hyviä kokemuksia ja onnistuneita lopputuloksia. Suurimmat rahoittamamme hankkeet ovat olleet teknisen korkeakoulun diplomityöt, joita olemme rahoittaneet useampia.

Säätiön lähiajan odotuksissa on EU:n pandemia-elvytyspaketin infrahankkeiden aloittaminen.

– Löytyykö niihin tekijöiksi jokin tai jotkin tutkimuslaitokset, jotka ottavat vesiliikenteen mahdollisuudet huomioon tasavertaisesti (toki omalla, ehkäpä kasvavalla painoarvolla) muiden kuljetusmuotojen kehittämisen kanssa? Sieltä voisi löytyä runsaasti tutkimuksia, joiden rahoitukseen Säätiö on mielihyvin valmis osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan. Tutkimukset voivat olla myös useampivuotisia hankkeita, joihin voimme antaa periaatteellisen sitoutumisemme jo hankkeiden alussa.

Apurahahakemuksia käsitellään jatkuvasti eikä erillistä hakuaikaa ole. Säätiö vastaa hakemuksiin mahdollisimman pian hakemuksen saapumisesta.

Hakuohjeet

 

Jaa artikkeli
portofnaantali