23.01.2023

Raumalle laiturisähköt rajoittamaan päästöjä

Rauman satamaan lisätään sähköistystä, jonka tarkoituksena on vähentää ennen kaikkea hiilidioksidipäästöjä, mutta myös muita ilmaan päätyviä epäpuhtauksia.Satama rakentaa kaapeliverkoston ja liityntäpisteet laitureille alusten käyttöön.

Maasähkö mahdollistaa ennen kaikkea nykyistä puhtaamman laivojen purkamisen ja lastaamisen. Tällä hetkellä niissä käytettävät dieseltoimiset apukoneet ovat käytössä pitkiä jaksoja tauotta.

Sähköistyksen ensimmäisen vaiheen urakkasopimus on jo solmittu. Työt alkavat ennen kesää ja niiden lasketaan valmistuvan syksyllä.
Sataman toimitusjohtajan Janne Virran mukaan sähkömahdollisuudesta ovat olleet kiinnostuneita ennen kaikkea rahdinantajat ja varustamot. Satamassaoloajan hiilidioksidipäästöjä uskotaan voitavan sen avulla vähentää yli tuhat tonnia.

Ensimmäisessä vaiheessa voimavirtaliittymät rakennetaan Laitsaaren satamanosaan sekä roro-ykköslatureille. Sähkö tulee jo alkuvaiheessa, myös roroseiskaan, jonne johtaa 12- metrinen väylä.
Sähköistäminen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa. Siihen saadaan kolmenkymmenen prosentin tuki Euroopan Unionin tukirahastosta nimeltään Connecting Europe Facility (FEC).
Tuen haussa Rauman Satamalla oli kumppanina Ystadin satama Ruotsista. Myös se aikoo sähköistää ja parantaa jätehuoltoaan.

Raumalla on tarkoitus kerätä käyttökokemuksia ensimmäisestä sähköistämisvaiheesta ja päättää jatkosta niiden perusteella. Alustaviin suunnitelmiin kuuluu myös satamarakennusten kattojen hyödyntäminen aurinkosähkötuotantoon. Kattopintaa on monia hehtaareja.
Laivaliikenteen päästöjen vähentäminen on noussut merkittävään asemaan myös Euroopan unionissa. Niinpä Suomessa valtioneuvosto on pyytänyt ja saanut Suomen Satamaliiton kannan ns FuelEU- esitykseen. Liiton mielestä huomiota tulisi kiinnittää huomiota ainakin konttiliikenteeseen, ropax- liikenteeseen sekä matkustajaliikenteeseen. Näin siksi, että niissä käytetään suuria aluksia, jotka vierailevat säännöllisesti merkittävissä satamissa ja viipyvät niissä pitkähköjä aikoja.
Monissa satamissa, esimerkiksi Helsingissä, onkin jo käynnistetty toimenpiteitä.
Rauman naapurisatama Pori sopii myös esimerkiksi. Sähkäyttömahdollisuus on otettu huomioon mm. Kallonlahden uuden laiturin rakennustöissä.

Teksti Vesa Veikkola

Jaa artikkeli
FREJA