19.04.2021

Risteilykonferenssi Seatrade Cruise Global järjestettiin verkossa

Varsinaisen Seatrade Cruise Globalin korvikkeena järjestettiin huhtikuun 12 – 14 päivinä täydet kolme päivää kestänyt tilaisuus, joka kylläkin anniltaan oli erittäin niukka verrattuna perinteiseen tapahtumaan, jossa (konferenssissa ja näyttelyssä) on ollut vuosittain kymmeniä tuhansia osallistujia.

Yhden COVID-19 painotteisen paneelin osallistujat.

Maailman ylivoimaisesti suurin risteilyalan konferenssi ja näyttely on perinteisesti järjestetty Miamissa Floridassa joka vuosi keväällä. Koronan takia vuoden 2020 konferenssi peruutettiin, eikä sen tilalla järjestetty edes webinaaria. Huhtikuussa 2002 webinaarikulttuuri ei ollut vielä kehittynyt sille tasolle, missä tänään ollaan.

Koronatilanne ei luonnollisestikaan mahdollistanut tavanomaisen konferenssin ja näyttelyn järjestämistä kuluvanakaan keväänä, mutta sitä vastoin valmiudet oli järjestää etätapahtuma.

Pari kuukautta sitten Seatrade järjesti erillisen webinaarin, joka käsitteli expedition – risteilysegmenttiä. Varsinaisen Seatrade Cruise Globalin korvikkeena järjestettiin huhtikuun 12 – 14 päivinä täydet kolme päivää kestänyt tilaisuus, joka kylläkin anniltaan oli erittäin niukka verrattuna perinteiseen tapahtumaan, jossa (konferenssissa ja näyttelyssä) on ollut vuosittain kymmeniä tuhansia osallistujia.

Tämänvuotisessa tilaisuudessa oli ainoastaan noin 500 osallistujaa. Hämmästyttävää oli, että mukana oli vain muutama suomalainen. Perinteisessä Seatrade Cruise Globalissa lienee vuosittain ollut vähintään parisen sataa suomalaista. Tapahtuma oli huomattavan Pohjois-Amerikka – painotteinen, mikä ilmeni myös siitä, että kunakin päivänä esitykset ja muut tapahtumat olivat klo 14 – 23 Suomen aikaa.
Tilaisuudessa oli kolme teemaa ja kullekin oli uhrattu yksi kokonainen päivä. Nämä olivat: Terveys ja turvallisuus, Tuote risteilymatkustajille (Guest Experience) ja Teknologia & Innovaatiot. Perinteisen lähi-Seatrade – konferenssin merkittävin osio on ollut State of the Indsutry Panel, jossa suurimpien risteilyvarustamoiden ylimmät johtajat ovat keskustelleet alan tilasta ja kehitysnäkymistä. Tällaista ei tällä kerralla ollut, joka latisti tilaisuutta merkittävästi.

Toteutus oli tyypillinen ns. myöhemmän korona-ajan tuote, jossa menneen vuoden kokemukset webinareista on hyödynnetty. Yhteensä ohjelmassa oli 22 paneelikeskustelua (kussakin 3 – 5 osallistujaa), 14 haastattelutyyppistä osiota, joissa haastateltavana oli yleensä jonkin yrityksen edustaja (sisälsi siten luonnollisesti myös paljon mainoshenkistä aineistoa), 5 sosiaalista tapahtumaa (ohjelmakuvauksen mukaan ”kahvi tai drinkki” etäoloissa) sekä kunakin päivänä kolme tai neljä ohjattua taukoliikuntatapahtumaa (5 – 30 minuuttia kukin).
Tietoteknisesti tapahtuma onnistui ilman verkkosähläystä. Webinaarit ovat todella kehittyneet ja monipuolistuneet nopeasti vuoden aikana ja tämä varmaankin herättää monessa pelkoa, että lähikonferenssit supistuvat tulevaisuudessa pysyvästi etätapahtumien kustannuksella vaikka pandemiasta päästäisiinkin.

Perinteisessä Seatrade Cruise Globalissa näyttelyllä on luonnollisesti ollut suuri arvo. Näyttely mahdollistaa tehokkaat ihmisten väliset tapaamiset. Eräänlaisena korvikkeena järjestelmässä oli etätapaamismekanismi, josta saatavia hyötyjä on vaikea arvioida.

Korona oli luonnollisesti tapahtuman keskiössä. Paneeleista viisi oli pyhitetty kokonaan tälle aiheelle ja useissa muissakin tätä kosketeltiin. Ymmärrys pandemiasta ja sen vaikutuksista alan eri osa-alueisiin on todella hämmästyttävän laajaa ja perusteellista. Epävarmuus muutosten vaikutuksista ja rajoitusten poistamisesta on kuitenkin hämmentävää.

Guest experience luonnollisesti kohdistui paljolti siihen, miten pandemia on vaikuttanut ja vaikuttaa tulevaisuudessa siihen tuotteeseen, jonka risteilymatkustaja kokee.

Osa-alue Teknologia ja innovaatiot ei tällä kertaa keskittynyt oikeastaan ollenkaan varsinaiseen laivatekniikkaan vaan enemmänkin IT -pohjaisiin järjestelmiin ym.

Tapahtuma sattui ajankohtaan, jolloin vihdoinkin nähdään konkreettisia mahdollisuuksia risteilysektorin avautumiseen eri puolella maailmaa. Taustalla on tietenkin rokotusten orastava vaikutus kehitykseen eri maantieteellisillä alueilla vaikkakin koko maailman tartunta- ja kuolintapausluvut eivät ole vielä kovin rohkaisevia.

Alla on lyhyt yhteenveto risteilytoiminnan tilanteesta eri alueilla tapahtuman päivien aikana. Yhteensä liikenteessä lienee parin seuraavan kuukauden aikana noin 30 – 40 alusta, mikä on vajaa 10 % risteilyalusten kokonaismäärästä. Kapasiteetin osalta prosenttiluku on vieläkin alhaisempi, koska suurimmat alukset ilmeisesti otetaan käyttöön viimeisenä:

Aasia:
-muutama laiva on ollut toiminnassa jo useiden kuukausien ajan Singaporesta ja Taiwanilta, joissa tartuntamäärät ovat olleet erittäin vähäisiä
-Japanissa kaikkien kolmen paikallisen risteilyvarustamon laivat tarjoavat kotimaan risteilyjä
-avautuminen Kiinassa on erittäin hidasta ja epävarmaa huolimatta siitä, että tartuntatapaukset Kiinassa ovat lähes nollassa

Australia ja Uusi Seelanti:
-toiminta tiukasti kiellettyä

Eurooppa:
-suurimmat saksalaiset ja italialaiset varustamot (Costa, MSC, TUI, AIDA) ovat tarjonneet vaihtelevasti risteilyjä muutamalla laivalla sekä etelässä että pohjoisessa
-eniten toimintaa on ollut Kanarian saarilla
-Iso-Britannian positiivinen rokotuskehitys on käynnistämässä loppukeväällä ja kesällä laajasti Iso-Britanniaan keskittyviä risteilyjä. Parin viime viikon aikana on ilmoitettu noin 15 laivan siirtämisestä tähän toimintaan
-kokonaisuutena kesä 2021 ei vaikuta erityisen lupaavalta ja esimerkiksi Suomessa esitetyt näkemykset 200 risteilylaivan käynnistä Etelä-Suomen satamissa lienevät lähinnä toiveajattelua

Pohjois-Amerikka ja Karibia:
-risteilyt USA:n satamista ovat edelleen täysin pannassa. Asiaa sääntelee paikallinen viranomainen CDC (Centers for Decease Control and Prevention). Ensin viime vuoden lokakuuhun asti oli totaalinen toimintakielto, joka salli kuitenkin aivan pienten alusten käytön (käytännössä rannikkoliikenne ja vain kotimaassa). Risteilyalan painostuksesta tämä peruttiin lokakuussa, mutta tilalle tuli uusi, laaja ja monimutkainen määräyskokoelma, mikä käytännössä ajoi saman asian kuin toimintakielto. Tilanne on viime viikkoina johtanut kiivaaseen mielipiteiden vaihtoon viranomaisten ja varustamoiden kesken.
-tämä pattitilanne on johtanut siihen, että suurvarustamot ovat käynnistämässä amerikkalaisille asiakkaille kohdistettua risteilytoimintaa Karibialla siten, että laivojen lähtösatamat ovat muualla kuin USA:ssa, useilla saarilla Karibian alueella sekö Bermudalla ja Bahamalla. Ilmaliikenteen suhteellisen vapaat käytännöt mahdollistavat tällaisen toiminnan
-Kanada on ottanut erittäin tiukan linjan ja kieltänyt kaiken risteilytoiminnan satamissaan aina tammikuun 2022 loppuun saakka. Tällä on merkittävä vaikutus Alaskan risteilyihin, koska ei-amerikkalaisen lipun alla toimivat alukset eivät saa järjestää risteilyjä USA:n länsirannikolta Alaskaan käymättä ei-USA:laisessa satamassa, jollaiseksi Kanadan satamat ovat ainoa realistinen vaihtoehto

Siis lievää avautumista on tapahtunut ja tapahtumassa. Melkein kaikilla alueilla risteilytuotteille kuitenkin sekä viranomaiset että myös vapaaehtoisesti varustamot asettavat melkoisia rajoituksia verrattuna toimintaan ennen koronaa.
Tyypillisesti tällaisia ovat:
-laivakohtainen matkustajamäärä alhaisempi kuin maximi (esim. 60 % maximista)
-koko risteily yhden maan sisällä
-risteilyt vain tietyn maan kansalaisille
-käyntikohteiden (destinations) määrä vähennetty
-käyntikohteissa liikkuminen sallittu ainoastaan varustamoiden järjestämillä ekskursioilla
-koronarokotuspakko
-koronatestaus ennen ja jälkeen risteilyn ja tarvittaessa myös risteilyn aikana
-lasten osallistumista rajoitettu

Positiivista kehitystä risteilytoiminnan palautumisessa tapahtuu mutta varsin hitaasti eikä varmuutta ole siitä, että takaiskuja ei tulisi. Suunta on kuitenkin tänään oikea.

Seuraavan Seatrade Cruise Globalin ajankohta on jo ilmoitettu, 25 – 28.3.2022. Luonnolllsesti tavoitteena on järjestää perinteinen tapahtuma.

Teksti Eero Mäkinen

Jaa artikkeli